Δήλωση συγκατάθεσης προσωπικών δεδομένων

Η “TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ”, με έδρα την Αθήνα, Αιόλου, αριθμ. 72, email: info@taseism.gr, τηλ. 2103310240, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων της, προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε στο πλαίσιο συμπλήρωσης της παρούσας αίτησης είναι απαραίτητα για τη συνέχιση και διευκόλυνση της επικοινωνίας μας με όρους εμπιστοσύνης και ασφάλειας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήσιμη σε εσάς πληροφορία. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο. Δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για μια προκαθορισμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, λαμβανομένου υπ’ όψιν του χρονικού διαστήματος της εν εξελίξει σχέσης μας και την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης στην οποία υποκείμεθα. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια από τα αρχεία μας, χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του ΓΚΠΔ έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η επιχείρηση: δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας που στηρίζονται σε αυτή τη νόμιμη βάση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@taseism.gr.

 

Με την υποβολή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι συναινώ και αποδέχομαι τη χρήση των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία “TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ” σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής