ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Εκπαίδευση χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ)

                                                                         (Έως 2.500kgr φορτίο)

 

Ο Φορέας μας, αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στον χειρισμό ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – Κλάρκ έως 2.500 kgr της Ομάδας Β.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του ειδικού Προγράμματος επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών Μ.Ε Ομάδας Β’ Ειδικότητας 2, ώστε μετά την επιτυχή του ολοκλήρωση του, να μπορούν να ασκούν ελεύθερα επαγγελματική δραστηριότητα.

 

Διάρκεια Εκπαίδευσης – μεθοδολογία:

Το Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει:

 • 12 ώρες θεωρητική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) κατάρτιση
 • 60 ώρες πρακτική άσκηση (με άρτια μηχανήματα σε εξειδικευμένο χώρο)

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία του Προγράμματος βασίζεται στη βιωματική διδασκαλία όπου, ο κάθε εκπαιδευόμενος προσεγγίζει το θέμα με τον δικό του τρόπο. Οι υποψήφιοι επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν βιωματικά με τον εκπαιδευτή τους, από τον οποίο λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση  μέσα από δραστηριότητες πραγματικών εμπειριών.

 

Προϋποθέσεις ένταξης:

Οι εκπαιδευόμενοι για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει:

 1. Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή άλλης βαθμίδας στο εξωτερικό.
 2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα κατάρτισης οι υποψήφιοι απαιτείται να προσκομίσουν:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδεια παραμονής ή εργασίας)
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β’ κατηγορίας
 5. Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο)
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται: 
 •  a.  ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή 
 •  b. η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους

 

Θεματικές Ενότητες:

Α] Για τη θεωρητική κατάρτιση:   

 • Νομοθεσία
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Δομή και Λειτουργία Μ.Ε.
 • Τύποι Κίνησης
 • Σταθερότητα Μ.Ε.
 • Διαδικασίες Χειρισμού
 • Τακτικός Έλεγχος
 • Χειρισμός Φορτίου
 • Ειδικά Φορτία
 • Ασφαλής Οδήγηση
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Β] Για τη πρακτική άσκηση:

 • Οδηγίες Χρήσης Μ.Ε.
 • Καθημερινή Λειτουργία
 • Κατανόηση Φορτίου
 • Επικίνδυνα σημεία
 • Εξοικείωση με το Μ.Ε.
 • Επιβίβαση, Αποβίβαση και Στάθμευση
 • Ασκήσεις Οδήγησης και Στοίβαξης

Για την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στον χειρισμό ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – Κλάρκ, συνεργαζόμαστε με την   K.C. HELLAS  που αποτελέι διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( ΕΣΥΔ ) όπως και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων ( HellasCert ) και διαθέτει το καταλληλότερο τεχνικό τμήμα, αποτελούμενο από εξειδικευμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και το κόστος, μπορείς να μας καλέσεις στο 210 3310240, να στείλεις mail στο info@taseism.gr

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής