Επιμορφωτικό Πρόγραμμα GDPR 60 ωρών σε συνεργασία του ΕΚΠΑ και της Taseis

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα GDPR 60 ωρών σε συνεργασία του ΕΚΠΑ και της Taseis

Σεμινάρια - Επιμορφωτικά Προγράμματα GDPR σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Taseis

40 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης & 20 ώρες δια ζώσης συναντήσεις
(*με δυνατότητα ειδικού προνομιακού πακέτου προσφοράς για εταιρικά customised εκπαιδευτικά πρoγράμματα)

 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων GDPR για όλο το έτος 2019 σε επαναλλαμβανόμενους κύκλους σεμιναρίων 60 ωρών  σαν επιστέγασμα της σταθερής συνεργασίας της TASEIS με το ΕΚΠΑ στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και σε συνέχεια των δεκάδων έργων συμμόρφωσης και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων GDPR που έχει ολοκληρώσει ο φορέας μας.

Παρακαλούμε διαβάστε την σχετική ανακοίνωση και δείτε αναλυτικότερα τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (DOWNLOAD

Για υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ "ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"


 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει υλοποιεί σε κύκλους, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General Data Protection Regulation (G D P R)» διάρκειας 60 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728. Οι δια ζώσεις συναντήσεις του εν λόγω προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του φορέα TASEIS, Αιόλου 72 Αθήνα και Διστόμου 7-9 Πειραιάς.

Για τους συμμετέχοντες από την περιφέρεια
Για τους συμμετέχοντες που διαμένουν σε πόλεις της περιφέρειας και αδυνατούν να παραβρεθούν στις 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω live-streaming με την υποστηριζόμενη εφαρμογή big blue button που διαθέτει η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε από πρώην μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.α.), από καθηγητές πανεπιστημίων των Σχολών Νομικής, Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και από ειδικούς επιστήμονες, νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό υπόβαθρο για την ολιστική προσέγγιση των νομικών, διακυβερνητικών και επιχειρησιακών – τεχνικών πτυχών που απορρέουν από τον Κανονισμό. Οι εκπαιδευτές συνεργάζονται με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς και συνεπώς, εστιάζουν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στους πιθανούς κινδύνους ανάλογα με την φύση της επιχείρησης και των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται ο εκάστοτε DPO, ενώ έχουν ήδη συμμορφώσει κατά GDPR δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των κλάδων της οικονομίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εντρυφήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές έννοιες και αρχές της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται σε πρακτικό επίπεδο το νέο κανονιστικό πλαίσιο του GDPR.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να συνδυάσουν με συγκεκριμένα case studies τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή του, κατανοώντας την υποχρέωση υιοθέτησης μίας «κουλτούρας ιδιωτικότητας» εντός του Οργανισμού τους.

Η προσέγγιση των εκπαιδευτών είναι προσαρμοσμένη στην «επόμενη μέρα» για τις επιχειρήσεις, και θα κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους:

 • Στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών μέτρων και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Στη δυνατότητα να διακριβώσουν ανάλογα με το ρόλο τους την ευθύνη και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για αυτούς ο Νέος Κανονισμός.

Στην κατά το καλύτερο δυνατό οργάνωση των καθηκόντων τους κατά τρόπο νομικά ορθό και πρακτικό.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής μάθησης» Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 40 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και 20 ώρες δια ζώσης συναντήσεις.

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

 • Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις υποχρεώσεις τους
 • Να μπορέσουν να αναλύσουν τις διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στις οποίες εμπλέκονται
 • Να οργανώσουν καλύτερα τα καθήκοντα και την επιχείρησή τους.
 • Να γνωρίζουν και να αξιολογούν κατάλληλα τι σημαίνει «σέβομαι και προστατεύω τα προσωπικά δεδομένα»
 • Να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν παραβιάσεις, παράπονα, αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων
 • Να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους κατά τρόπο σύννομο.
 • Να μπορούν να αξιολογήσουν τις λύσεις που ταιριάζουν στη δική τους επιχείρηση
 • Να διαμορφώσουν οι εκπαιδευόμενοι μία κουλτούρα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Σε στελέχη φορέων δημοσίου τομέα που κατέχουν θέσεις Οργάνωσης Τμημάτων. Διαχείρισης Αρχείων με πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων κλπ.
 • Σε στελέχη οργανισμών που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R), της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του οργανισμού (compliance managers), των διαδικασιών εντός του Οργανισμού (οperations managers), της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (security officers, IT managers).
 • Σε επαγγελματίες που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Data Protection Officer σε οργανισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
 • Σε νομικούς, πληροφορικούς και άλλους επιστήμονες εν γένει που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Σε φοιτητές που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο της σχετικής επιμόρφωσης

 

Το πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της TASEIS η οποία έχει υλοποιήσει δεκάδες συμμορφώσεις με τον GDPR σε Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού αλλά και του Δημόσιου  Τομέα.

Οι Αιτήσεις ενδιαφερόμενων από όλες τις Περιφέρειες της χώρας θα γίνονται δεκτές, διότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται εξ αποστάσεως.

 

 • Λήξη υποβολής αιτήσεων για το τμήμα της Αθήνας 12 Μαρτίου 2019
 • Έναρξη προγράμματος: 26 Φεβρουαρίου 2019
 • 1η δια ζώσης εκπαιδευτική συνάντηση: 15 Μαρτίου 2019

 

Περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στo τμήμα εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, καθώς και για αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General Data Protection Regulation (G D P R)»ή επικοινωνήστε με την:

 • κα Ανδρομάχη Γεωρνταμιλή, Διοικητική Υποστήριξη ΤΑΣΕΙΣ, e-mail: info@taseism.gr Websites: www.taseism.gr τηλ.: 210-3310240
 • κα Σοφία Κρουσανιωτάκη Τηλ: 210 3689653, Πανεπιστημίου 30 (Πρυτανεία), Αθήνα, e -mail: adet@admin.uoa.gr

 

 

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Δρ. Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης , Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης - On Line Συναντήσεων
(Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Δια Ζώσης Συναντήσεων)

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ημερολόγιο

Έναρξη Τμήματος
Ασύγχρονη εκπαίδευση
Σπόνδυλοι 1, 2, 3 και 4

26/02/2019 – 16/03/2019

1η Δια Ζώσης Συνάντηση

15/03/2019
ώρες 14:00-18:00

2η Δια Ζώσης Συνάντηση

16/03/2019
ώρες 10:00-14:00

Ασύγχρονη εκπαίδευση
Σπόνδυλοι
 
5, 6, 7 και 8

17/03/2019 – 23/03/2019

Ασύγχρονη εκπαίδευση
Σπόνδυλοι 9, 10, 11 και 12

24/03/2019  30/03/2019

3η Δια Ζώσης Συνάντηση

29/03/2019
ώρες 14:00-18:00

Ασύγχρονη εκπαίδευση
Σπόνδυλοι 13 και 14

30/03/2019 – 05/04/2019

4η Δια Ζώσης Συνάντηση

05/04/2019
ώρες 14:00-18:00

5η Δια Ζώσης Συνάντηση

06/04/2019
ώρες 10:00-14:00

 

 

Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής