Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Πολιτιστική Διαχείριση

Πληροφορίες Προγράμματος

Προθεσμία Εγγραφών: ως 25/04/21
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μαθηματων: 10/05/2021 - 12/12/2021
Διαρκεια: 7 μήνες και 3 ημέρες
ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 420.00
Πιστωτικες Μοναδες ECVET: 21.00
Επιστημονική Ευθύνη: ΚΑΤΑΠΟΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ακαδημαϊκή Ευθύνη: ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κόστος: 600,00 €
 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

Αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξειδικευμένων γνώσεων στην Ψηφιακή Επικοινωνία και στη χρήση των Mέσων Kοινωνικής Δικτύωσης στην Πολιτιστική Διαχείριση. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύει άτομα τα οποία στελεχώνουν (ή πρόκειται να στελεχώσουν) τον τομέα επικοινωνίας πολιτιστικών οργανισμών, προκειμένου (α) να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από την αξιοποίηση των social media στην πολιτιστική επικοινωνία (λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού προϊόντος) και (β) να είναι σε θέση να διαμορφώσουν πρωτοπόρες στρατηγικές επικοινωνίας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρότυπα/τάσεις της ψηφιακής επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού. Τα μαθήματα δίνουν έμφαση στην κατανόηση της έννοιας της πολιτισμικής κληρονομιάς, τη διοίκηση πολιτιστικών μονάδων, τη θεωρία των μέσων και την ψηφιακή επικοινωνία και τέλος τη μελέτη και διερεύνηση απήχησης και κοινού (impact, visitor & audience studies).

Οι ανάγκες που θα καλύψει το πρόγραμμα είναι η περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών προσόντων και η ανάδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα της πολιτιστικής επικοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο σε προσωπικό, όσο και επαγγελματικό επίπεδο, καθότι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και θα έχουν αναπτύξει τις επιπλέον δεξιότητες σε θέματα ψηφιακής διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου, γεγονός που θα τους προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν (α) να συντονίσουν ή/και να συμβάλλουν στον ψηφιακό επικοινωνιακό σχεδιασμό (δημόσιων και ιδιωτικών) πολιτιστικών οργανισμών, (β) να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν μετρήσιμους και επικοινωνιακά κατάλληλους στόχους (ευθυγραμμισμένους με τα εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα) (γ) να συνδυάζουν τις γνώσεις τους από το χώρο του πολιτισμού με ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) (δ) να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους αξιολόγησης για τους εκάστοτε προβλεπόμενους επικοινωνιακούς στόχους.

H εκπαιδευτική μεθοδολογία του προγράμματος επιμόρφωσης είναι ο συνδυασμός εκπαιδευτικών τεχνικών της σύγχρονης και της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως διαδικτυακές διαλέξεις και σεμινάρια, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις/εργασίες, project design, ημιαυτόνομη και συνεργαζόμενη εκπαίδευση, εκπαιδευτικές ταινίες, επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, ομάδες συζητήσεων και fora.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε επαγγελματίες του χώρου του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το πεδίο της ψηφιακής επικοινωνίας.
 • Σε απόφοιτους και σπουδαστές τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σχολών, Σχολών Καλών Τεχνών κλπ που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από τη διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα και ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Σε στελέχη πολιτιστικού τουρισμού που πρόκειται να αναλάβουν θέσεις ή/και καθήκοντα που σχετίζονται με τον τομέα της ψηφιακής διαχείρισης/ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου στο χώρο εργασίας τους.
 • Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει καριέρα στον κλάδο της ψηφιακής επικοινωνίας.

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα γίνεται μέσω συνεντεύξεων και με κριτήρια την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους εμπειρία

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Ι. Σε επίπεδο γνώσεων θα κατανοήσουν:

 • Γνωρίζουν επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες Ψηφιακής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ και είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του εν λόγω πεδίου.
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης πολιτιστικών οργανισμών.
 • Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές ψηφιακής επικοινωνίας πολιτιστικού περιεχομένου προκειμένου να ανταποκρίνονται σε πολυποίκιλες ανάγκες.
 • Αξιολογούν και αξιοποιούν την κριτική τους σκέψη προκειμένου να εφαρμόσουν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον σύγχρονες θεωρίες και μεθοδολογικές πρακτικές της Πολιτιστικής Διαχείρισης, Ανάδειξης και Ψηφιακής Επικοινωνίας.

ΙΙ. Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανοί:

 • Να αναλύουν την οργανωτική και λειτουργική δομή των πολιτιστικών μονάδων
 • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επικοινωνιακά πλάνα πολιτιστικού περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα ευθυγραμμισμένα με τους στόχους που θέτουν.
 • Να αξιολογούν και να ερμηνεύουν στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην ψηφιακή επικοινωνία πολιτιστικών οργανισμών
 • Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν μετρήσιμους και επικοινωνιακά κατάλληλους στόχους με τους πόρους που διαθέτουν (σε ευθυγράμμιση με τα εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα)

ΙΙΙ. Όσον αφορά στις θετικές στάσεις θα είναι σε θέση να υιοθετούν:

 • Την φιλοσοφία του σύγχρονου Management στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας με το διαδικτυακό κοινό, οι οποίοι συνδυάζουν στοιχεία ενημέρωσης, μη γραμμικής αφήγησης, αμεσότητας και προσβασιμότητας.
 • Μία στάση εξωστρέφειας και ανοίγματος προς το κοινό, δίνοντας μάλιστα σε αυτό το ρόλο του συνδιαμορφωτή/συνεπιμελητή πολιτιστικού περιεχομένου.
 • Επαγγελματική ηθική δεοντολογία υψηλά εξειδικευμένων επαγγελματιών

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • 84 ώρες σύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (12 ώρες/διδακτική ενότητα), μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
 • 252 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (36 ώρες/ διδακτική ενότητα)
 • 84 ώρες για την εκπόνηση εργασίας (12 ώρες/ διδακτική ενότητα)

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ του Ν.4485/2017, το οποίο έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET. Το πρόγραμμα έχει 21,00 ECVET.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση (e-learning). Η εκπαίδευση μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως, συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η διαδικασία υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος έχει ως ακολούθως:

 1. Η εταιρεία TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ αναλαμβάνει την παροχή σε εκμεταλλεύσιμη ηλεκτρονική μορφή εκπαιδευτικού υλικού για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
 2. Η ύλη του Προγράμματος και ο σχεδιασμός ανήκουν αποκλειστικά στον συνεργαζόμενο φορέα (εταιρεία TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ), ενώ η μεθοδολογία του προγράμματος ακολουθεί τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 3. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Προγράμματος και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και υπογράφονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές (Χρήση πλατφόρμας επικοινωνίας moodle και eclass).
 5. Παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Power Point και κριτική ανάλυση με τη χρησιμοποίηση θεωρητικών απόψεων που αποτυπώνονται γραπτώς σε εργασία.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε τακτική βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning ττου συνεργαζόμενου φορέα. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

 

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς και συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας, κατ’ εξοχήν, στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων της Διδακτικής Ενότητας εκ μέρους των επιμορφούμενων. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στις ανατεθείσες δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης, την εκπόνηση εργασιών κα.

Η αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των επιμέρους ενοτήτων και του προγράμματος συνολικά των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) (20%)
 2. Ασύγχρονη διδασκαλία εκπαιδευόμενων μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αξιολογείται από τους εκπαιδευτές (50%).
 3. Εκπόνηση γραπτής εργασίας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (30%).

Απουσίες: θα υπάρχει παρουσιολόγιο για τις ψηφιακές συνεδρίες με ελάχιστο αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε εκπαιδευόμενο που δεν θα ξεπερνά το 30% των συνολικών ωρών του προγράμματος.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης δομείται σε 7 διδακτικές ενότητες και υλοποιείται χρονικά ως ακολούθως:

 • 84 ώρες σύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (12 ώρες/διδακτική ενότητα), μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής παραδίδει διαλέξεις ανά διδακτική ενότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλ. (7 Χ 12) = 84 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας.
 • 252 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (36 ώρες/διδακτική ενότητα), ο εκπαιδευόμενος μελετά το υλικό κάθε ενότητας σε 36 ώρες και αξιολογείται με τεστ πολλαπλών απαντήσεων από τον εκπαιδευτή, κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας ο εκπαιδευτής θα είναι διαθέσιμος και θα παρακολουθεί την πορεία της μελέτης του υλικού, δηλ. (7 Χ 36) = 252 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας.
  Στις τέσσερις (4) συνεδρίες της διδακτικής ενότητα 7 θα διδάξουν δύο εκπαιδευτές και η ομάδα των εκπαιδευομένων θα χωριστεί αντίστοιχα σε δύο τμήματα για την κάλυψη των αναγκών της πρακτικής εξοικείωσης τους με τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • 84 ώρες για την εκπόνηση εργασίας (12 ώρες/ διδακτική ενότητα).
  Η εργασία είναι κείμενο από 1.500 μέχρι 3.000 λέξεις, δηλώνεται τον πρώτο μήνα από την έναρξη του προγράμματος και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ξεκινήσουν την εκπόνησή της, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στον εκπαιδευτή για αξιολόγηση δέκα ημέρες πριν τη λήξη του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της εκπόνηση της τελικής εργασίας ο εκπαιδευτής θα είναι διαθέσιμος και θα παρακολουθεί σε συνεργασία με τον εκπαιδευόμενο την πορεία της. Ο διδάσκων μέχρι τη λήξη του προγράμματος θα έχει παραδώσει τη βαθμολογία.
   

Περίγραμμα Ύλης

 

Διδακτική ενότητα 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στην πρώτη θεματική επιχειρείται η ιστορική και θεωρητική πλαισιοθέτηση του όρου «πολιτισμική κληρονομιά» με στόχο την ανάδειξη των δυναμικών μετασχηματισμών του, ειδικότερα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η ενότητα ξεκινά με τη διερεύνηση των συγγενών εννοιών «πολιτισμός» και «κουλτούρα» ενώ στη συνέχεια επιχειρεί τη σύνδεση των εν λόγω όρων με τις δύο κοσμοαντιλήψεις (paradigms) που έχουν επικρατήσει στο Δυτικό κόσμο (Νεωτερικότητα και Μετανεωτερικότητα) από την περίοδο της Αναγέννησης και εξής. Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη παρουσίαση του θεσμικού/νομικού πλαισίου της πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τον 20ο και 21ο αιώνα. Κατόπιν, η ενότητα επικεντρώνεται στην λεγόμενη «ψηφιακή στροφή» που σημειώνεται στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς και επιχειρείται η σύνδεση της με τους τομείς των πολιτιστικών βιομηχανιών και των δημιουργικών μέσων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάλυση των προβληματισμών που θέτει ως επιστημονικό πεδίο σήμερα η διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Συνεδρίες:

 1. “Πολιτισμός”, “Κουλτούρα” και “Πολιτισμική Κληρονομιά” - Διαχρονικοί μετασχηματισμοί της Πολιτισμικής Κληρονομιάς: από την περίοδο της Νεωτερικότητας στην εποχή της Μετανεωτερικότητας.
 2. Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς - Η “ψηφιακή στροφή” στην πολιτισμική κληρονομιά (Digital Cultural Heritage).
 3. Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Δημιουργικά Μέσα.
 4. Κριτικές προσεγγίσεις της πολιτισμικής κληρονομιάς (Critical Heritage Studies).

 

Διδακτική ενότητα 2: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην έννοια του «κοινού» όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσω των ιστορικών και θεωρητικών μετασχηματισμών του πεδίου, ειδικότερα κατά τον 20ο αιώνα. Πώς όμως μετασχηματίζεται ο όρος «κοινό» από τα τέλη του 20ου αιώνα και εξής, όπου και σηματοδοτείται η μετάβαση από τις άνωθεν επιβεβλημένες αφηγήσεις/επιστημονικές ερμηνείες στη συμμετοχική παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου; Επιπλέον, η ενότητα δίνει έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες σε αυτήν τη μετάβαση, δίνοντας βάρος όχι πλέον αποκλειστικά στην ψηφιακή τεκμηρίωση αλλά και στην αλληλεπίδραση (τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και διαμοιρασμού περιεχομένου). Στη συνέχεια, θα γίνει συζήτηση γύρω από τις νέες θεσμοθετημένες πολιτικές/πρακτικές πολιτιστικής διαχείρισης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομίας (και επομένως στην επικοινωνιακή διάσταση της διαχείρισης των υλικών τεκμηρίων του παρελθόντος). Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση νέων, υβριδικών μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία συνδέουν την εμπειρία στο φυσικό χώρο με την περιήγηση σε εικονικά περιβάλλοντα, με απώτερο στόχο τη διερεύνηση της σχέσης κοινού και πολιτισμικής κληρονομιάς όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα.

Συνεδρίες:

 1. Προς έναν ορισμό της “πολιτιστικής διαχείρισης”: ιστορικοί και θεωρητικοί μετασχηματισμοί - Η ανάδυση της έννοιας του “κοινού”: από την κυρίαρχη αφήγηση στη συμμετοχική παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου
 2. Πολιτιστική διαχείριση και ψηφιακές τεχνολογίες: από την τεκμηρίωση στην επικοινωνία - Νέες θεσμοθετημένες πολιτικές πολιτιστικής διαχείρισης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 3. Υβριδικά μοντέλα πολιτιστικής διαχείρισης (σύνδεση φυσικού χώρου και εικονικού περιβάλλοντος)
 4. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και εφαρμογές υβριδικής πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Διδακτική ενότητα 3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η έννοια της «Επικοινωνίας» είναι αναπόσπαστο κομμάτι των βασικών λειτουργιών ενός πολιτιστικού οργανισμού, που οφείλει να συνάδει με τη φιλοσοφία και την οργανωσιακή κουλτούρα ενός πολιτιστικού φορέα. Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι βασικές μορφές και είδη των πολιτιστικών οργανισμών, οι βασικές λειτουργίες της πολιτιστικής διαχείρισης (προγραμματισμός, διεύθυνση, σχεδιασμός, παρακολούθηση) καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης του στρατηγικού σχεδιασμού ενός πολιτιστικού φορέα, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι σε θέση να καταρτίσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) για έναν πολιτιστικό φορέα σχεδιάζοντας και αναλύοντας τις βασικές συνιστώσες του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Συνεδρίες:

 1. Βασικές κατηγορίες πολιτιστικών οργανισμών (είδη- νομικές μορφές, διαδικτυακή παρουσία) - Ικανότητες διαχείρισης στην ψηφιακή εποχή (management skills, attitudes, digital literacy)
 2. Προγραμματισμός (SWOT, PEST analysis) - Διεύθυνση (Ανθρώπινο δυναμικό, leadership, ethics, οργανωσιακή κουλτούρα εθελοντές, καλλιτέχνες, experts, non-experts)
 3. Πολιτιστικός Σχεδιασμός (σχέδιο συντήρησης- απόδοση αξίας, σχέδιο ερμηνείας, σχέδιο προώθησης) - Πολιτιστικός σχεδιασμός και επικοινωνία (κείμενα, αντικείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, applications, AR/VR τεχνολογίες, ως “φορείς” επικοινωνίας)
 4. Παρακολούθηση (Αξιολόγηση- Διαχείριση αλλαγών πχ COVID-period) - Καταρτίζοντας ένα business plan σε πολιτιστικούς οργανισμούς (ορισμός/περιγραφή, χρησιμότητα/επιδιώξεις, παραδείγματα από πολιτιστικούς φορείς με ψηφιακή παρουσία)

Διδακτική ενότητα 4: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εστιάζει στη διαχείριση ενός πολιτιστικού έργου από την αρχική ιδέα έως και το τελικό στάδιο της υλοποίησής του. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μελετήσουν τον κύκλο ζωής ενός έργου, τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders) και θα μάθουν να αξιοποιούν εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στον χρονοπρογραμματισμό ενός έργου. Θα εξεταστεί η διαχείριση έργου μέσα από μελέτες περίπτωσης, ωστόσο και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν δικά τους έργα και να αποτυπώσουν τον τρόπο και τα εργαλεία που θα αξιοποιήσουν για τη διαχείρισή τους και την επικοινωνία τους στο ευρύ κοινό. Το τελευταίο τμήμα της ενότητας είναι αφιερωμένο στις εκπαιδευτικές δράσεις ενός πολιτιστικού φορέα, ως δράσεις εξωστρέφειας. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων και οι τρόποι αξιολόγησης που υιοθετούνται κάθε φορά από έναν πολιτιστικό φορέα μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πληροφορία για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας της δράσης και τη διόρθωση/ αλλαγή μιας επικοινωνιακής προσέγγισης.

Συνεδρίες:

 1. Διαχείριση Πολιτιστικών Έργων/Πολιτιστικός Σχεδιασμός (Cultural Project Management: κύκλος ζωής έργου, εμπλεκόμενοι φορείς, χρονοπρογραμματισμός)
 2. Διαχείριση Πολιτιστικών Έργων/Πολιτιστικός Σχεδιασμός
 3. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 4. Πολιτιστική επικοινωνία και κοινό: εκπαιδευτικές δράσεις και τεχνικές αξιολόγησης (δημιουργώντας μια ηλεκτρονική έρευνα και αναλύοντας τα αποτελέσματα)

Διδακτική ενότητα 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Εκκινώντας από μία συνοπτική θεώρηση των βασικών αρχών της επικοινωνίας και των μέσων, η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση των όρων «ψηφιακή επικοινωνία» και Web 2.0, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να καταδείξει πώς η «αλληλεπίδραση», η «δικτύωση», η «διαμεσικότητα» και η «διαρκής συνδεσιμότητα» επαναπροσδιορίζουν ριζικά τον τρόπο παραγωγής αλλά και ανταλλαγής (πολιτιστικού) περιεχομένου. Θα συζητηθεί επιπλέον, η δυναμική είσοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψηφιακή επικοινωνία: Τι εννοούμε με τον όρο “social media”;Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες και χρήσεις του; Ποια είναι τα διακριτά χαρακτηριστικά της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης: Η ενότητα ολοκληρώνεται με μία επισκόπηση των διαφορών/διαφοροποιήσεων που διαπιστώνονται στην λειτουργία και αξιοποίηση των social media σε πολιτιστικά περιβάλλοντα όπως μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και τόποι ιστορικής μνήμης καθώς και σε πεδία όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, οι περιηγήσεις και ξεναγήσεις στον αστικό και περιαστικό χώρο, εικαστικές και επιτελεστικές πρακτικές κλπ.

Συνεδρίες:

 1. Θεωρία της επικοινωνίας και των μέσων: βασικές αρχές - Web 2.0 και ψηφιακή επικοινωνία
 2. Ιχνηλατώντας το θεωρητικό πλαίσιο της “δικτύωσης” και της “συνδεσιμότητας” - Τι εννοούμε με τον όρο “social media”; Βασικές κατηγορίες και χρήσεις
 3. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης: Από τη θεωρία στην πράξη
 4. Πολιτισμός και social media: Χαρακτηριστικά παραδείγματα από διαφορετικά πολιτιστικά πεδία/περιβάλλοντα σε Ελλάδα και εξωτερικό (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, τόπους ιστορικής μνήμης, πολιτιστικός τουρισμός, περιηγήσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα κα

Διδακτική ενότητα 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η θεματική θα εστιάσει στη χρήση των social media σε πολιτιστικούς οργανισμούς και κυρίως σε μουσεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Βασικός άξονας της θεματικής είναι η προσέγγιση της χρήσης και των στόχων επικοινωνιακής πολιτικής. Επίσης, θα εξεταστεί μέσα από μια ιστορική αναδρομή, η εξέλιξη της χρήσης και ο διαφορετικός τρόπος εργαλειοποίησης των social media. Η θεματική εστιάζει επιπλέον στον τρόπο που οι πολιτιστικοί οργανισμοί και το κοινό τους προσεγγίζουν τις έννοιες της ψηφιακής επικοινωνίας και του ψηφιακού μάρκετινγκ, ενώ θα αναδείξουμε τις διαφορές των δυο εννοιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται αλλά και αξιολογείται ένα πλάνο ένα πλάνο ψηφιακής επικοινωνίας: Πώς ερευνούμε και αξιολογούμε τη δημόσια εικόνα των οργανισμών στο διαδίκτυο; Ποιοι είναι οι στόχοι μας και πώς πρέπει να αποτυπωθούν, ώστε να είναι μετρήσιμοι (KPIs & Metrics); Μέσα από ποια κανάλια θα στοχεύσουμε το κατάλληλο κοινό; Ποιο είναι το κατάλληλο περιεχόμενο και ποιες παράμετροι παίζουν σημαντικό ρόλο; Τέλος, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση διαφόρων εργαλείων και εφαρμογών διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου για αρχαρίους (online design apps, video editors).

Συνεδρίες:

 1. Τα Social Media ως εργαλείο πολιτιστικής επικοινωνίας – Ελλάδα και Εξωτερικό
 2. Πολιτιστικοί οργανισμοί, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακό μάρκετινγκ
 3. Βασικές αρχές ψηφιακού επικοινωνιακού σχεδιασμού (συχνότητα, περιεχόμενο, διαφοροποιήσεις / μέσο)
 4. Social Media Analytics και Ψηφιακή Επικοινωνία

Διδακτική ενότητα 7: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στην παρούσα θεματική θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας για έναν πολιτιστικό οργανισμό από τους/τις συμμετέχοντες. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες θεματικές, οι συμμετέχοντες, με την καθοδήγηση των διδασκόντων, θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν μια υπάρχουσα ψηφιακή στρατηγική και να αναπτύξουν/παρουσιάσουν τη δική τους εναλλακτική πρόταση για έναν πολιτιστικό οργανισμό που οι ίδιοι/ες θα επιλέξουν. Τι εναλλακτικές μπορούμε να προτείνουμε σε ένα υπάρχον επικοινωνιακό εγχείρημα; Πώς μπορεί να γίνει πιο διαδραστικό και αποτελεσματικό το παραγόμενο περιεχόμενο; Ποια κανάλια επικοινωνίας έχουν επιλεγεί και πώς θα αναπλαισιωνόταν η πληροφορία εντός άλλων διαδικτυακών περιβαλλόντων; Ποιους τύπους διαφημίσεων θα επιλέγαμε;

Συνεδρίες:

 1. Σχεδιασμός ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας για έναν πολιτιστικό οργανισμό (Πρακτική άσκηση)
 2. Σχεδιασμός ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας για έναν πολιτιστικό οργανισμό (Πρακτική άσκηση)
 3. Σχεδιασμός ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας για έναν πολιτιστικό οργανισμό (Πρακτική άσκηση)
 4. Σχεδιασμός ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας για έναν πολιτιστικό οργανισμό (Πρακτική άσκηση)

 

Δίδακτρα

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 600 ευρώ. Καταβάλλεται σε 3 δόσεις με προκαταβολή το 1/3 του ποσού για την εγγραφή και δύο ισόποσες δόσεις στο τέλος του δεύτερου και τέταρτου μηνα

Εκπτωτική Πολιτική

 1. Οι φοιτητές ΑΕΙ-ΑΤΕΙ η άλλου  μεταδευτεροβάθμιου  εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Δημόσιου ή Ιδιωτικού, δικαιούνται έκπτωσης 5% επί του συνολικού ποσού
 2. Αν εγγραφούν δύο ή περισσότερα άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας στο ίδιο πρόγραμμα, δίνεται έκπτωση 10% στη δεύτερη, τρίτη και πλέον εγγραφή.
 3. Οι άνεργοι επωφελούνται έκπτωσης 10%
 4. Στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων κατά την εγγραφή, υπολογίζεται έκπτωση 7% εφόσον δεν ισχύει άλλη έκπτωση

Αίτηση   Η αίτηση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Διαδικασία Εγγραφής

 1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης
 2. Τηλεφωνική ενημέρωση για την έγκρισή της από εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου φορέα Taseis Management (τηλ. 2103310240) εντός μιας εργάσιμης ημέρας.
 3. Οριστικοποίηση της εγγραφής με καταβολή των διδάκτρων (1η δόσης ή εφάπαξ) σε λογαριασμό της Eurobank ο οποίος υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα του οδηγού σπουδών.
 4. Αποστολή email στο info@taseism.gr με συνημμένα:
  - το αποδεικτικό κατάθεσης των διδάκτρων
  - το δικαιολογητικό της έκπτωσης (μόνο για φοιτητές, ανέργους και εγγεγραμμένους με 1ο βαθμό συγγένειας)
  - το βιογραφικό σας (προαιρετικά)
  - αντίγραφο ταυτότητας (προαιρετικά σε αυτή τη φάση, αλλά θα σας ζητηθεί στο τέλος του προγράμματος για την έκδοση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ο λογαριασμός κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

Eurobank: Αρ.Λογ. 00260105320200331774   &  IBAN: GR3002601050000320200331774
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: TASEIS MANAGEMΕNET ΕΠΕ

Το καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αποστέλλεται την ημέρα κατάθεσης στο  info@taseism.gr με τίτλο στο θέμα του email «ΕΓΓΡΑΦΗ – social media_culture» συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού έκπτωση αν υφίσταται έκπτωση ανεργίας, φοιτητικής ιδιότητας ή συγγένειας.

Γραμματειακή υποστήριξη - Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://kedivim.aegean.gr/) και της ιστοσελίδας του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 18.00)

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής