ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ΠΕΔ Ήπειρος- Πρόγραμμα Ανέργων με 1.600€ επίδομα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Β κύκλος

Το ΚΔΒΜ TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ έχει αναλάβει ως ανάδοχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 6001967 με δικαιούχο την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 165 ανέργους τουλάχιστον αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι οποίες περιλαμβάνουν:

➢ Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς 165 ωφελούμενους μέσω 3 ατομικών συνεδριών ανά ωφελούμενο.

➢ Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους που αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένα σε θεματολογία που έχει προκύψει σύμφωνα με την Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων κατάρτισης είναι 200 ώρες θεωρία και 120 ώρες πρακτική άσκηση.

➢ Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 320 ώρες  x 5,00 € = 1.600,00 €

Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 6001967 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 Εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν έχει πρόσβαση στα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα, όπως Η/Υ ή/και σε τεχνολογίες διαδικτύου, ο πάροχος κατάρτισης δύναται να διευκολύνει την συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τη παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της αδειοδοτημένης δομής κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη, την αύξηση της απασχολησιμότητας τους.

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης θα γίνει είτε με διά ζώσης (face to face) συναντήσεις Συμβούλων και ωφελούμενων είτε εξ αποστάσεως με τη χρήση του συστήματος συμβουλευτικής του παρόχου, σύμφωνα με την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους.

Οι δια ζώσης συνεδρίες θα υλοποιηθούν σε αδειοδοτημένες αίθουσες και θα διαθέτουν κτιριακή υποδομή, ήτοι εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 όπως ισχύει και οι οποίες διαθέτουν: (i) προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σχεδιάζοντας για Όλους, οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), περί χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ, όπως απαιτείται και (ii) πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης για επιλογή είναι: 

  1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - SOCIAL ΜEDIA MARKETING
  2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: Έως 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59:59

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ: ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΔΩ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια σχετικά την υποβολή της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 π.μ.  – 17:00 μ.μ.  στα  ☎️ 2103310240, -41.

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής