Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" σε συνεργασία με το Παν/μιο Αθηνών

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» στο νομό Αττικής σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ  (21ος ΚΥΚΛΟΣ με έναρξη: 8/04/19)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  σε συνεργασία  με τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησηΑίτηση Συμμετοχήςς οργανώνουν και υλοποιούν  τον 21ο κύκλο εκπαίδευσης στo Νομό Αττικής στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

 

  1. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών εξασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (αφού πρώτα οι ίδιοι γραφτούν σε κάποιο ανοιχτό μητρώο εκπαιδευτών: Α. ΜΗΤΡΩΟ ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ ή Β. ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΔΙΒΙΜ - ΕΚΠΑ).
  2. Παρέχεται και Βεβαίωση Επιτυχούς ολοκλήρωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ.
  3. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι χωρίς μετακινήσεις και περιττά έξοδα.Tο μοντέλο της μικτής μάθησης με συνδυασμό Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας δίνοντας ανεξαρτησία στο χώρο και στο χρόνο μάθησης για τους εκπαιδευόμενους.
  4. Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.
  5. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στη αντιμετώπιση της θεωρητικής εξέτασηςμε ουσιαστική αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων.
  6. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική διαδραστική μορφή.
  7. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΚΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αν το επιθυμούν και το πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του Πανεπιστημίου με 60% έκπτωση.

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής μάθησης» Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 138 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, 16 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις και εργαστήριο μικροδιδασκαλίας σε εγκαταστάσεις του φορέα μας (Αιόλου 72), 6 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 

Στοιχεία Προγράμματος

Τόπος Υλοποίησης
Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αττική, στις εγκαταστάσεις των ΚΔΒΜ2 TASEIS, και συγκεκριμένα για την Αθήνα, στην διεύθυνση Αιόλου 72

Δαπάνη Συμμετοχής & Εκπτωτική Πολιτική
Δαπάνη Συμμετοχής – Εκπτωτική Πολιτική (πατήστε εδώ)

Πρόθεσμία Εγγραφών
Λήξη υποβολής αιτήσεων 7/04/2019

Πληροφορίες & εγγραφές
- κα Ανδρομάχη Γεωρνταμιλή, κα Ταμπουρατζή Μαρία, Διοικητική Υποστήριξη TASEIS, E-mail: info@taseism.gr Websites: www.taseism.gr τηλ.: 2103310240
- κα  Σοφία Κρουσανιωτάκη, Διοικητική Υποστήριξη ADET, E – mail: adet@admin.uoa.gr Web: www.adet-uoa.gr  τηλ.: 210 3689653

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Δρ. Ευθύμιος Λέκκας

Πρόγραμμα νέο τμήμα 8.04.2019
Οι Θεματικές Ενότητες που διδάσκονται είναι αναρτημένες στο site του προγράμματος του ΕΚΠΑ http://www.adet-uoa.gr/?p=60
Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί παρακάτω:

 

Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης - On Line Συναντήσεων
(Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Δια Ζώσης Συναντήσεων) (ΑΘΗΝΑ - ΤΑΣΕΙΣ)

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ημερολόγιο

Έναρξη 21ου Τμήματος

Ασύγχρονη εκπαίδευση

Σπόνδυλος 1

08/04/2019 – 12/04/2019

1η Δια Ζώσης Συνάντηση

15/04/2019

ώρες 15:00-19:00

2η Δια Ζώσης Συνάντηση

17/04/2019

ώρες 15:00-19:00

1η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης)

02/05/2019

ώρες 19:30 - 21:00

Ασύγχρονη εκπαίδευση

Σπόνδυλος 2, Σπόνδυλος 3, Σπόνδυλος 4

13/04/2019 – 19/04/2019

2η  Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης)

07/05/2019

ώρες 18:00 - 19:30

Σπόνδυλος 6 και Σπόνδυλος 7

20/04/2019 – 26/04/2019

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Σπόνδυλος8, και Σπόνδυλος 9

27/04/2019 – 01/05/2019

3η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης)

13/05/2019

ώρες 18:00 - 19:30

Σπόνδυλος 5, Σπόνδυλος 10

02/05/2019 – 17/05/2019

3η Δια Ζώσης Συνάντηση Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας

17/05/2019
ώρες 15:00 – 21:00

(* Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευόμενων στο εν λόγω τμήμα, οι αιτήσεις τους θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο τμήμα περιοχής με τις περισσότερες συμμετοχές)

 

Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής