ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΤΑΣΕΙΣ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνουν και υλοποιούν τον 2ο κύκλο εκπαίδευσης στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» διάρκειας 70 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ουσιαστική προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 1. Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου με εμπειρία τουλάχιστον 150 στη διδασκαλία προγραμμάτων δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης
 2. Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 3. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 4. Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 5. Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 6. Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 7. Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας
 2. Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας
 3. Τα Στάδια στην Διεργασία της Μικροδιδασκαλίας
 4. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών
 5. Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματική Δράση)

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Η διαδικασία εκπαίδευσης και η μεθοδολογία στηρίζεται σε ένα συνδυασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομαδοσυνεργατικής μάθησης και στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης και διδασκαλίας. Η μεθοδολογία εκπαίδευσης περιλαμβάνει ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη online συμβουλευτική και συμμετοχή σε δια ζώσης συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Πιο συγκεκριμένα κάθε εκπαιδευόμενος με την εγγραφή του:

 • Εντάσσεται σε τμήμα και ξεκινά άμεσα την εκπαίδευση του
 • Έχει προσωπικό σύμβουλο - εκπαιδευτή με τον οποίο προετοιμάζει το σχέδιο μικροδιδασκαλίας.
 • Συμμετέχει σε δύο online συναντήσεις μαζί με άλλους εκπαιδευόμενους στις οποίες συζητούνται θέματα που αφορούν την οργάνωση της μικροδιδασκαλίας
 • Αλληλεπιδρά μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, παρακολουθώντας σε βίντεο πραγματικές μικροδιδασκαλίες που αποτελούν καλές πρακτικές.
 • Παρουσιάζει τη μικροδιδασκαλία του δια ζώσης σε ομάδα των 8-10 ατόμων σε εκπαιδευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη διαμονής του.
 • Παραλαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης που μοριοδοτείται στην επιλογή εκπαιδευτών σε δημόσια ΙΕΚ και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Μελέτη Εκπαιδευτικού Υλικού : 62 ώρες
 • On Line Συμβουλευτικές Συναντήσεις - Προετοιμασία Σχεδίου Μικροδιδασκαλίας : 2 ώρες
 • Δια ζώσης συνάντηση παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας: 6 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150 ευρώ, και 120 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε κάποιο από τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α. Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στην Φόρμα Αίτησης και αφού την συμπληρώσουν, την αποστείλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση adet@admin.uoa.gr, αναγράφοντας στο θέμα του email τον Κωδικό Προγράμματος (MICRO).

 

Χρονοδιάγραμμα

 

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Βεβαίωση Παρακολούθησης στο Θεματικό Αντικείμενο: Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων».

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Ευθύμιος Λέκκας

 

 

Για πληροφορίες:

Γεωρνταμιλή Ανδρομάχη, Taseis ΚεΔιΒιΜ2
E - Mail: edu@taseism.gr, τηλ.: 2103310240

Σοφία Κρουσανιωτάκη, ADET - ΕΚΠΑ

E - Mail: adet@admin.uoa.gr, τηλ.: 210 3689653

Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής