Χρηματοοικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων στην πράξη

Σεμινάριο: Χρηματοοικονομικά για  Στελέχη Επιχειρήσεων στην πράξη (με χρήση υπολογιστή)
Εισηγητές: Αριστογείτων Καπερώνης
Ημερομηνίες: 19, 20, 21 Ιουνίου 2019, 15.00 - 18.30
Τόπος Διεξαγωγής: Αιόλου 72, Αθήνα (7ος όροφος)
Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 240 ευρώ

                                                          

 

Χρηματοοικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων στην πράξη (με χρήση υπολογιαστή)
 

Η μετεξέλιξη αλλά και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί πολύ καλή γνώση και κατανόηση των χρηματοπιστωτικών και νομικών θεμάτων που συναντώνται σ’ αυτές, συμβάλλοντας  στον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο χειρισμό των θεμάτων που προκύπτουν.

 

 Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στα εργαλεία και τις μεθοδολογίες των εφαρμοσμένων οικονομικών και του σύγχρονου χρηματοοικονομικού management για την ταχεία επίλυση των βασικότερων πρακτικών προβλημάτων της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με την βοήθεια των υπολογιστικών δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο σεμινάριο θα υπάρχει δυνατότητα εξάσκησης με χρήση laptop για κάθε συμμετέχοντα.   

 Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη διοικητικών, οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, επιφορτισμένα με αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης και λήψης επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων.   

 Εισηγητής

Αριστογείτων Καπερώνης: Οικονομολόγος, πρώην τραπεζικό στέλεχος με μακρά εργασιακή εμπειρία στον χειρισμό εξειδικευμένων θεμάτων Οικονομικού Σχεδιασμού, Τραπεζικής Πιστωτικής Πολιτικής και Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων, καθώς και με εκτεταμένη συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, του Χρηματιστηρίου και την εφαρμογή διεθνών κανόνων τραπεζικής εποπτείας. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Master in Economics of Finance – Sheffield University UK ) και κάτοχος Διδακτορικού (από το Πάντειο Πανεπιστήμιο) έχει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στην κατάρτιση και επιμόρφωση τραπεζικών και επιχειρηματικών στελεχών, συνεργαζόμενος με τράπεζες, πανεπιστήμια, δημόσιους οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς μικρομεσαίων επιχειρήσεων.   

 

 Συνοπτικό Διάγραμμα Ύλης

1η Ενότητα (4 ώρες):  Υπολογίζοντας το Κόστος του Χρήματος

 • Παρούσα και Τελική Αξία Επένδυσης
 • Κόστος δανεισμού - προθεσμιακές αγορές και η  καμπύλη επιτοκίων
 • Υπολογισμός επενδυτικών αποδόσεων και κινδύνων  
 • Κόστος μετοχικών κεφαλαίων
 • Κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης

Workshop: Εφαρμογές στην διαχείριση διαθεσίμων, δανείων και την αποτίμηση χρεογράφων και μετοχών (σε ευρώ και συνάλλαγμα)

 

2η Ενότητα (4 ώρες): Τα Θεμελιώδη Χρηματοοικονομικά της Επιχείρησης

 • Τα οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων του Ισολογισμού των επιχειρήσεων – δείκτες παραγωγικότητας
 • Μέθοδοι τιμολόγησης και ο ρόλος του οριακού κόστους
 • Διαχείριση  ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης
 • Κριτήρια λήψης επενδυτικών αποφάσεων  
 • Πώς διαμορφώνεται το κόστος τραπεζικού δανεισμού

Workshop: Αξιολόγηση Επενδυτικού Προγράμματος

 

3η Ενότητα (4 ώρες): Επιχείρηση και Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Προαιρετική ( συνιστάται για στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων )

 • ΑΕΠ: οι βασικές συνιστώσες – ρόλος κρατικού Π/Υ - Ποιοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας αφορούν την επιχείρηση μας και γιατί.  
 • Ισοζύγιο Πληρωμών: ποιες πληροφορίες μας παρέχει για την ανταγωνιστικότητα και τους κινδύνους των επιχειρηματικών κλάδων.
 • Ονομαστικά και Πραγματικά Μεγέθη - Πληθωρισμός, μεταβολές ισοτιμιών και αντίκτυπος στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα  
 • Επιτόκια και κόστος δανεισμού στην ΕΕ. Ο ρόλος της ΕΚΤ, των κανόνων της Βασιλείας  και των Οίκων Αξιολόγησης (rating agencies)

Workshop: Αξιολόγηση επιχειρηματικών επιδόσεων κάτω από το πρίσμα των μεταβολών του μακροοικονομικού και κλαδικού περιβάλλοντος

 

  

 

Κατηγορία: 
Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής