Πρόγραμμα Σεμιναρίων & Εργαστηρίων | Απρίλιος - Μάιος 2018

Κατηγορία: 

Ενημερωθείτε για τα προγραμματισμένα σεμινάρια για τον μήνα Απρίλιο 2018 της Taseis Management.

Όπως κάθε χρόνο, οργανώνουμε και υλοποιούμε σεμινάρια διεπιχειρησιακού χαρακτήρα στην έδρα μας στο κέντρο της Αθήνας (Αιόλου 72). Όλα τα σεμινάρια επιδοτούνται απο το ΛΑΕΚ, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω την νέας πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με την χρήση υπηρεσίας livestreaming. Ενημερωθείτε  αναλυτικά...

 

  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ
16 Απριλίου ως 18 Μαΐου 2018

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  σε συνεργασία  με τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνουν και υλοποιούν  τον 6ο κύκλο εκπαίδευσης στo Νομό Αττικής στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από ένα πρόγραμμα μικτής εκπαίδευσης (δια ζώσης και τηλεκατάρισης) προετοιμάζονται μεταξύ άλλων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών εξασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με την εγγραφή τους στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ.


  Οργάνωση Bar

16 Απριλίου 2018

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις που θα χρειαστούν για την οργάνωση και λειτουργία του Bar βάσει των πιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στην αγορά της εστίασης.  Οι βασικές γνώσεις που θα αποκομίσουν θα βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους με παράλληλη αύξηση των πωλήσεων. Το σεμινάριο θα απαντήσει στα ερωτήματα και απορίες τους.


 Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών σε χώρους εστίασης
 23 Απριλίου 2018

Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να αυξήσουν τον βαθμό παραγωγικότητας και να αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα για ποιοτική εξυπηρέτηση. Απευθύνεται σε υπαλλήλους επισιτιστικών τμημάτων και παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για ανάπτυξη της επαγγελματικής συνείδησης και βελτιστοποίηση των τεχνικών εξυπηρέτησης στους πελάτες της επιχείρησης.


 Σεμινάριο HR | Αξιολόγηση Προσωπικού
2 Μαΐου 2018

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των διευθυντών προσωπικού και των προϊσταμένων των τμημάτων των επιχειρήσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογούν μεθοδικά τους υφισταμένους τους αλλά και να τους παρακινούν προκειμένου να εργάζονται ομαδικά και αποδοτικότερα, βελτιώνοντας την ποιότητα της εργασίας τους και τα αποτελέσματα που παράγουν. 


 Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων εταιρικής και λιανικής τραπεζικής μέσω Αναγκαστικής Εκτέλεσης & Πλειστηριασμού
 7, 8, 9 Μαΐου 2018

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με βάση τα προαναφερόμενα και με αφορμή τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο [ν. 4512/2018, υποδείξεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού – Single Supervisory Mechanism (S.S.M.) (εποπτικού βραχίονα ΕΚΤ για ενεργητική διαχείριση ακινήτων που αποκτούν οι Τράπεζες σε πλειστηριασμούς)], σχετικά με τη διαχείριση των καθυστερήσεων, ιδιαίτερα ως προς την εκτελεστική διαδικασία – πλειστηριασμό κατά των οφειλετών και της περιουσίας τους – είτε με επίσπευση της τράπεζας είτε με επίσπευση τρίτων. Τέλος, το σεμινάριο αποτελεί πηγή καθοδήγησης για κάθε στέλεχος και υπάλληλο που ασχολείται με τον πολύπλοκο και πολύμορφο αυτόν τομέα των Καθυστερήσεων.


 Σεμινάριο HR | Στελέχωση Προσωπικού
12 Μαΐου 2018

Ένα πρακτικό σεμινάριο εκπαίδευσης και εξάσκησης πάνω στις τεχνικές στρατολόγησης ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα στάδια που προηγούνται της τελικής επιλογής και τοποθέτησης ενός εργαζόμενου σε μια ορισμένη θέση εργασίας. Γιατί μια λανθασμένη πρόσληψη είναι μια αποτυχημένη επένδυση της εταιρείας σε χρήμα, χρόνο και εκπαίδευση. Τα mini seminars που σας προσφέρουμε αποτελούν εφόδιο για σωστή λήψη αποφάσεων κατά την επιλογή και στελέχωση προσωπικού προκειμένου να συνεισφέρετε στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.


 Χρηματοπιστωτικά και νομικά θέματα συναλλακτικής των επιχειρήσεων
21, 22, 23 Μαΐου 2018

Το σεμινάριο στοχεύει στηναπόκτηση χρηστικής τεχνογνωσίας για κρίσιμα ζητήματα ευρέος φάσματος της συναλλακτικής των επιχειρήσεων σε διαχειριστικά, δοσοληπτικά και χρηματοδοτικά θέματα τραπεζικών και εξωτραπεζικών πιστώσεων προς και από πελάτες και προμηθευτές ώστε να αξιολογούνται, επιλέγονται και διασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί τιμολογιακοί, διαχειριστικοί και συμβατικοί όροι.


 


Όλα τα σεμινάρια της Taseis προσφέρονται και εξ αποστάσεως (live-streaming παρακολούθηση) μέσω της νέας μας εύχρηστης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης! 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής