ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PROJECT MANAGEMENT | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PMP κατά PMI

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PROJECT MANAGEMENT | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CAPM/PMP κατά PMI

 H Taseis Management ανακοινώνει έναρξη σεμιναρίων που οδηγούν σε πιστοποίηση CAPM/PMP κατα PMI. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τμήμα BASIC 30 ωρών στο οποίο θα διδαχθούν τις Βασικές Αρχές Project Management και επιπλέον 2ήμερο σεμινάριο Soft Skills στην Δοικήση Ομάδας Έργου, ενώ όσοι το επιθυμούν εχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την κατάρτισή του με το πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Πιστοποίησης CAPM/PMP® κατα PMI®.
Τα σεμινάρια ξεκινούν στα μέσα Μαΐου. Διαβάστε αναλυτικά την παρουσίαση κάθε προγράμματος και δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή...

 

Α. Βασικές  Αρχές Δοίκησης  Έργου

Δευτ 16, Τετ 18, Παρ 20, Δευτ 23, Τετ 25, Παρ 27 Μαϊου 17:00 – 21:30 (6 x 5 εκπ ώρες)


Β. Soft Skills in Project Management  Διοίκηση  των  Ομάδων  Έργων

28 & 29 Ιουνίου, 9:30 - 16:00


Γ. Προετοιμασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης (CAPM/PMP) κατά PMI®

Πρωινό τμήμα:

Δευτ 13, Τετ 15, Παρ 17, Τρ 21, Πέμ 23 Ιουνίου, στις 9:30 – 16:00 (5 x 8 εκπ ώρες)
και Σάβ 25 Ιουνίου, στις 10:00 – 15:30 (5,6 εκπ ώρες)

Απογευματινό τμήμα:
Δευτ 6, Τρ 7, Τετ 8, Πέμπ 9, Δευτ 13, Τρ 14, Τετ 15, Πέμπ 16 Ιουνίου, στις 17:00 – 21:30 (8 x 5 εκπ ώρες)
και Σάββατα 4 & 11 Ιουνίου, στις 10:00 – 15:30 (5,6 εκπ ώρες)


 

Τι είναι η Διαχείριση Έργου;


Η «Διαχείριση Έργου» είναι μια προσωρινή και μοναδική προσπάθεια που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας η κάποιου αποτελέσματος.

project

Ένα έργο θεωρείται προσωρινό διότι έχει καθορισμένη αρχή και τέλος του χρόνου και ως εκ τούτου καθορισμένο πεδίο και πόρους.

Και ένα έργο είναι μοναδικό διότι δεν είναι μια συνηθισμένη ενέργεια, αλλά ένα συγκεκριμένο σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Έτσι, μια ομάδα έργου περιλαμβάνει συχνά τα άτομα που δεν εργάζονται συνήθως μαζί - μερικές φορές από διαφορετικούς οργανισμούς και από πολλές γεωγραφικές περιοχές.

Η ανάπτυξη λογισμικού για την βελτίωση του επιχειρηματικού διαδικασία, η κατασκευή ενός κτιρίου ή γέφυρας, η προσπάθεια ανακούφισης μετά από μια φυσική καταστροφή, η επέκταση των πωλήσεων σε νέα γεωγραφική αγορά - όλα είναι έργα.

Όμως έργο είναι και η απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου, ή η εύρεση επαγγελματικού χώρου καθώς και πολλά άλλα σχέδια που αφορούν την καθημερινότητα μας διότι θα πρέπει να κάνουμε έρευνα αγοράς αναφορικά με τη καταλληλότητα, τη γεωγραφική περιοχή κ.λ.π σε συγκεκριμένο χρόνο και με καθορισμένο budget προκειμένου να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.  

Συνεπώς, η εφαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των εργαλείων και των τεχνικών που θα διδαχτείτε θα σας βοηθήσουν να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβετε.

 

Α. Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Έργων


Πότε ένα έργο θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία; Ποια είναι η ενδεδειγμένη μεθοδολογία υλοποίησης που θα εξασφαλίσει αυτή την επιτυχία; Απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται από το "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" PMBOK® του Project Management Institute.

Ποιους Αφορά

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν πολύ, λίγη ή καθόλου εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και επιθυμούν ν' οργανώσουν, δομήσουν, εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους.

Τι θα κερδίσουν

Η παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν συστηματική, εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη άποψη για την οργάνωση, εκτέλεση και έλεγχο ενός έργου, να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία διαχείρισης έργων, και να ενημερωθούν για τους τρόπους πρόβλεψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

Τι θα μάθουν

Εισαγωγή – έννοιες κλειδιά
  • Αντίληψη του έργου (φυσικό αντικείμενο & στόχοι)
  • Εμπλεκόμενοι φορείς (εσωτερικοί & εξωτερικοί)
  • Κύκλος και διαδικασία διαχείρισης (waterfall vs agile)
Εκκίνηση του έργου sale-pve
  • Διερεύνηση Απαιτήσεων
  • Καθορισμός στόχων, επαλήθευση, έλεγχος πορείας έργου
  • Σύνταξη και αξιοποίηση των απαραίτητων εγγράφων
Σχεδιασμός & Προγραμματισμός ενός έργου
  • Δομή και ανάλυση εργασιών
  • Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος
  • Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM), PERT, GANTT
  • Προσδιορισμός πόρων
  • Προσέγγιση δαπανών
Εκτίμηση κινδύνων
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός και επιλογή
  • Συγκρότηση ομάδας
  • Σχέδιο επικοινωνίας / διανομή πληροφοριών
Οριστικοποίηση Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Project Management Plan)
Εκτέλεση / Υλοποίηση του έργου
Διοίκηση Ποιότητας
  • Έλεγχος / Διαχείριση / Διασφάλιση ποιότητας

Παρακολούθηση & έλεγχος του έργου

  • Μετρήσεις – Αναφορές
  • Αποκλίσεις, χρήση “Δεδουλευμένης Αξίας”
Διαχείριση Αλλαγών
  • Δράσεις πρόληψης ή θεραπείας
  • Παρακολούθηση των αλλαγών / εκτίμηση των αποτελεσμάτων

Διαχείριση Προμηθειών

  • Σχεδιασμός προμηθειών
  • Επιλογή τύπου συμβάσεως και εργολάβου
  • Διαχείριση και περαίωση συμβολαίων

Κλείσιμο του έργου

  • Διαχείριση συμβάσεων
  • Καταγραφή της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας

Η αξιοποίηση του εργαλείου MS Project στη διοίκηση έργων (βασικές αρχές)

Διάρκεια

Η προτεινόμενη διάρκεια του εργαστηρίου είναι 30 ώρες και συγκεκριμένα προτείνεται να ολοκληρωθεί σε έξι πεντάωρα (πχ.: 16:00 – 21:00) με διασπορά σε δύο εβδομάδες. Στην τελευταία συνάντηση οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ένα παράδειγμα έργου με τη χρήση των εγγράφων και της μεθοδολογία που θα έχουν διδαχθεί.

Έτσι, αφενός δεν δεσμεύεται όλος ο εργάσιμος χρόνος των συμμετεχόντων αφετέρου εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος για αφομοίωση και προετοιμασία.

Β. Soft Skills in Project Management Διοίκηση των Ομάδων Έργων


Ο Διαχειριστής ενός έργου (ProjectManager) αναλώνει το 70-90% του χρόνου του επικοινωνώντας. Επικοινωνεί με τους ανθρώπους στην ομάδα του, με το χρηματοδότη του έργου, τον πελάτη / εντολέα του έργου, τους προμηθευτές, ενδεχομένως κάποιους συλλογικούς φορείς ή κοινωνικές οργανώσεις και πλήθος άλλων που εμπλέκονται στο έργο και το επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Κατά την επικοινωνία του αυτή, καλείται να λάβει αποφάσεις, να δώσει λύσεις, να επιλύσει διαφορές, να διαπραγματευτεί, να οδηγήσει την ομάδα του σε αποτελέσματα. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να ικανοποιεί τους στόχους και τις προσδοκίες όλων των μερών. Έργο δύσκολο, που για να το φέρει εις πέρας ο ικανός projectmanager δεν αρκεί να έχει μόνο γνώσεις – τεχνοκρατικές – αλλά κυρίως ενσυναίσθηση, χαρακτηριστικό γνώρισμα υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, που θα τον βοηθήσει να γνωρίσει και να χειριστεί αποτελεσματικά τον εαυτό του και τους τρίτους. Τα θέματα αυτά πραγματεύεται το παρόν σεμινάριο. Soft-Skills-Pyramid

 Ποιους Αφορά

Όλους τους project managers, group or team leaders που επικοινωνούν με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη - εσωτερικά και εξωτερικά του έργου - και αναγνωρίζουν τη δύναμη και τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχία των έργων τους.

Τι θα κερδίσουν 

Μέσα από ασκήσεις αυτόαξιολόγησης και την ενσάρκωση ρόλων οι συμμετέχοντες μυούνται και στην τέχνη – πέρα από την τεχνική – της διοίκησης έργων. Οι γνώσεις που αποκτούν είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην επαγγελματική αλλά και προσωπική καθημερινότητά τους.
Οι πιστοποιημένοι PMPs κερδίζουν PDUs για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους.

 Τι θα μάθουν

Τι κάνει τα έργα διαφορετικά στη διοίκηση

 • Ο ρόλος του PM, η Ομάδα έργου, οι εμπλεκόμενοι στο έργο / ο ρόλος των stakeholders / οι επιρροές από το περιβάλλον
Βασικές έννοιες στη Διοίκηση Ομάδων
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων (δομή, ρόλοι, προσδοκίες)
 • Ομάδες εργασίας ή Συνεργασίας; Working Groups vs Teams
 • Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ΡΜ, οι ρόλοι που αναλαμβάνει ή του αποδίδονται

Η γνωστική περιοχή της «Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» και οι ενέργειες που πραγματοποιούμε διερχόμενοι τις ομάδες διεργασιών από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση και το κλείσιμο του έργου

Η γνωστική περιοχή «Διαχείρισης εμπλεκομένων μερών (stakeholders)» (Αναγνώριση αναγκών και προσδοκιών, Παράγοντες διαμόρφωσης συμπεριφοράς, Προφορική, γραπτή και μη λεκτική επικοινωνία, Αντίσταση στην επικοινωνία, Διαπραγματεύσεις)
Διαχείριση του χρόνου
Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Διαπροσωπική : διαχείριση των σχέσεων με τρίτους (Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, Αντιμετώπιση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, Διαχείριση κρίσεων)
 • Ενδοσκοπική : διαχείριση εαυτού / αυτοανάπτυξη (Εργασιακή Εξουθένωση - Επίτευξη ισορροπίας εργασίας & προσωπικής ζωής, Ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς, διαχείριση άγχους & θυμού)

Διάρκεια

Προτεινόμενη διάρκεια εργαστηρίου: 16 ώρες

 

Γ. Προετοιμασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης (CAPM/PMP®) κατά PMI®


Καθημερινά όλο και περισσότεροι οργανισμοί στρέφονται στο Project Management Institute, PMI® προς αναζήτηση γνώσεων, πληροφοριών και διεξόδων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των έργων τους (“A Guide to the Project Management Body of Knowledge" PMBOK®), αλλά και για πιστοποιημένους επαγγελματίες (Cerified Associate in Project Management CAPM® και Project Management Professional PMP®) ικανούς να ηγηθούν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο σε αυτά.

Ποιούς Αφορά

Αυτό το σεμινάριο σχεδιάστηκε ειδικά για επαγγελματίες που διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης έργων και επιθυμούν ν’ αναπτύξουν περαιτέρω την καριέρα τους είτε αποκτώντας βαθύτερη γνώση σε συγκεκριμένες περιοχές είτε προετοιμαζόμενοι για τις εξετάσεις πιστοποίησης στη Διοίκηση Έργων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του PMI®

Τι θα κερδίσουν

Το σεμινάριο πέρα από τις γνώσεις που χρειάζεται να έχει κάθε επαγγελματίας διαχειριστής έργων (CAPM® / PMP®) προσφέρει επίσης τις εκπαιδευτικές ώρες που προαπαιτούνται για την συμμετοχή στις εξετάσεις και την υψηλή αίσθηση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης στον υποψήφιο μέσα από τις ερωτήσεις – προσομοίωση των εξετάσεων – που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Τι θα μάθουν

 • Εισαγωγή – έννοιες κλειδιά
 • Αναλυτικά οι πέντε ομάδες διεργασιών του έργου (Εκκίνηση, Σχεδιασμός & Προγραμματισμός, Εκτέλεση / Υλοποίηση, Παρακολούθηση & έλεγχος, Κλείσιμο)
 • Διαχείριση Χρόνου, Κόστους, Φυσικού Αντικειμένου
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Διοίκηση Ποιότητας
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Διαχείριση Προμηθειών
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Θέματα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής
 • Πληροφορίες επί της Πιστοποίησης (tips & Tricks)

 

Διάρκεια

Το σεμινάριο διαρκεί 45 ώρες (5 πρωινά και 1 Σάββατο ή 8 απογεύματα & 2 Σάββατα*). Το σεμινάριο δομείται με τρόπο που να να υποστηρίζει τον υποψήφιο βήμα - βήμα έως τις εξετάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία.

*Εφόσον το συγκεκριμένο εργαστήρι έρχεται ως συνέχεια αυτού των βασικών αρχών – δηλαδή οι ίδιοι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο «Βασικές Αρχές στη Διοίκηση Έργων» και έχουν μελετήσει το PMBOK – το παρόν εργαστήρι προτείνεται να διαρκέσει 12 ώρες.

Σημείωση:

Οι παρουσιάσεις, οι σημειώσεις και οι ασκήσεις παρέχονται και στην αγγλική γλώσσα εφόσον είναι επιθυμητό από τους συμμετέχοντες, ώστε αυτοί να εξοικειωθούν με τους υπό εξέταση τεχνικούς όρους. Η προετοιμασία βασίζεται σε εξάσκηση που γίνεται σε περισσότερες από 1000 ερωτήσεις και σύντομες ασκήσεις. 

Διανέμεται βιβλίο με θεωρία και ασκήσεις

linebreak

images

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα θα είναι διαδραστικό, με μικρές παρουσιάσεις, συζητήσεις, κριτική έργων σε κάθε φάση του «κύκλου ζωής» τους και πρακτικές ασκήσεις.
Οι ασκήσεις προσομοίωσης θα ωθήσουν τους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν επιλογές οι οποίες θα επηρεάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, ακριβώς όπως και σε ένα “πραγματικό” έργο. Η ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί με απολογισμό της διαδικασίας και “lessons learned”. Απαιτούνται από την εταιρεία να υποδειχθούν μερικά παραδείγματα υποστηρικτικά των εισηγήσεων (case studies) ώστε να είναι ενδεικτικά έργα της εταιρείας.
 

images Δυνατότητα Επιδότησης ΛΑΕΚ

Για όλα τα προγράμματα και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν ασφάλιση ΙΚΑ υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους ή του συνόλου της εκπαιδευτικής δαπάνης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

images Εξ αποστάσεως παρακολούθηση

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου και από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) σύγχρονα ή/και ασύγχρονα.

Εγγραφές - πληροφορίες:  210 3310240 (9:00 - 17:00)

Tιμή: 
33,03 €
Κατηγορία: 
Κατηγορία σεμιναρίων: 
Ημερ. Λήξης: 
Δευτέρα, 31 Οκτώβριος, 2016

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής