Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Σχεδίου/Business Plan βήμα - βήμα (με χρήση υπολογιστών)

 

Σεμινάριο:  Σχεδιασμός επιτυχημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) βήμα - βήμα με χτήση υπολογιστή

Εισηγητές: Αριστογείτων Καπερώνης
Ημερομηνίες: 27 Ιουνίου 2019, 15.00 - 20.00
Τόπος Διεξαγωγής: Αιόλου 72, Αθήνα 
Κόστος: 150 ευρώ

                                                          

 

Σχεδιασμός επιτυχημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) βήμα - βήμα

Στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα της Κρίσης των κόκκινων δανείων και των εξωδικαστικών συμβιβασμών, οι τράπεζες ζητούν, κατά κανόνα, από τις επιχειρήσεις να υποστηρίζουν τα χρηματοδοτικά τους αιτήματα με business plans, επιχειρηματικά σχέδια δράσης με στόχο την διασφάλιση της βιωσιμότητας των μονάδων και  την ομαλή εξυπηρέτηση των αιτούμενων δανείων. Πέραν όμως της εξυπηρέτησης δανειακών σκοπιμοτήτων, το business plan αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο διοίκησης και προγραμματισμού των επιχειρηματικών μονάδων, προσέλκυσης νέων μετοχικών κεφαλαίων και επενδυτών και βασικό άξονα αξιολόγησης των δράσεων των επιχειρηματικών διοικήσεων.

 

 Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στις τεχνικές κατάρτισης ενός σύγχρονου business plan, αλλά και στις θεμελιώδεις χρηματοοικονομικές έννοιες, μεθοδολογίες  και υπολογισμούς που συγκροτούν το υπόβαθρο του.

 

 Σε ποιους απευθύνεται

Οικονομικά και Διοικητικά Στελέχη Επιχειρήσεων

 

 Εισηγητής

Αριστογείτων Καπερώνης: Οικονομολόγος, πρώην τραπεζικό στέλεχος με μακρά εργασιακή εμπειρία στον χειρισμό εξειδικευμένων θεμάτων Οικονομικού Σχεδιασμού, Τραπεζικής Πιστωτικής Πολιτικής και Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων, καθώς και με εκτεταμένη συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, του Χρηματιστηρίου και την εφαρμογή διεθνών κανόνων τραπεζικής εποπτείας. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Master in Economics of Finance – Sheffield University UK ) και κάτοχος Διδακτορικού (από το Πάντειο Πανεπιστήμιο) έχει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στην κατάρτιση και επιμόρφωση τραπεζικών και επιχειρηματικών στελεχών, συνεργαζόμενος με τράπεζες, πανεπιστήμια, δημόσιους οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς μικρομεσαίων επιχειρήσεων.   

 

 Συνοπτικό Διάγραμμα Ύλης

  1. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο : οι βασικοί του άξονες
  2. Προβολή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων επιχείρησης
  3. Κατάστρωση ταμιακών ροών
  4. Η τεχνική των ρεαλιστικών προβλέψεων
  5. Τεκμηρίωση δανειακών αναγκών
  6. Θεμελίωση δυνατότητας αποπληρωμής του δανείου
  7. Έλεγχος ευαισθησίας προβλέψεων στους κινδύνους   
  8. Η οπτική της χρηματοδότριας τράπεζας

 

Κατηγορία: 
Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής