ΣΧΟΛΗ ΠΕΙ | ΣΕΚΟΟΜΕΕ | ΣΕΚΑΜ: Π.Ε.Ι. - ADR - Π.Ε.Ε.

Κατηγορία: 

ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) Δίπλωμα ADR

 

Επόμενο Τμήμα ADR

ΒΑΣΙΚΗ
26/04, 16:00 - 22:30
27/04, 16:00 - 22.30
02/05, 16:00 - 19:15

ΒΥΤΙΑ
02/05, 19:15 - 22:30
03/05: 16:00 - 22:30

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗ
03/05, 9:00 - 15:30

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (βυτ., εκρ., ραδ.)
05/05, 8:30 - 15:45

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
04/05: 16:00 - 22:30

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ
05/05: 16:00 - 22:30

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 14 & 15 Μαΐου 2018

ΚΑΝΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ 2103310240

 

Η Εταιρεία ΤΑSΕΙS MANAGEMENT ltd στα πλαίσια της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, γνωστοποιεί τη δυνατότητα της (σε πανελλαδικό επίπεδο σε σύμπραξη με τους συνεργάτες της) σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού ΠΕΙ και διπλώματος ADR από τους επαγγελματίες οδηγούς.

Η εταιρεία μας έχει αδειοδοτηθεί για την επαγγελματική κατάρτιση Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σχολή ADR), Οδικών Μεταφορέων (Σχολή Μεταφορέων) καθώς επίσης και για την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση για την απόκτηση  Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Σχολή ΠΕΙ).

Επιπλέον,

  • Παρέχουμε υπηρεσίες Συμβούλου ADR (Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων) με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών και των προϊόντων των πελατών μας.
  • Υλοποιούμε τις απαραίτητες μελέτες Ασφαλούς Πρόσδεσης Φορτίου για τη βελτιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
  • Εκπονούμε τις απαιτούμενες Τεχνικές Εκθέσεις Οχημάτων ADR για την ταξινόμηση των οχημάτων και την έγκρισή τους από τις αρμόδιες αρχές για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Διεξάγουμε Ελέγχους Οχημάτων ADR για τη εξακρίβωση της συμμόρφωσης με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και τις βέλτιστες ακολουθούμενες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση του επαγγελματικού κινδύνου.
  • Τέλος, εκπονούμε τις απαιτούμενες μελέτες επικινδυνότητας για την Κατηγοριοποίηση των σηράγγων κατά ADR, όπως καθορίζεται στη Συμφωνία ADR.

    
Το κόστος των σεμιναρίων δύναται να καλυφθεί για τις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45 του ΟΑΕΔ. Από πλευράς της εταιρείας μας, υπάρχει  δυνατότητα πλήρους γραφειοκρατικής υποστήριξης σε όλες τις φάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος (ένταξη - παρακολούθηση - αποπληρωμή), εφόσον μας το ζητήσετε.

Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίων:
Τα σεμινάρια διεξάγονται στην έδρα της εταιρείας μας στην Αθήνα (Αιόλου 72), σε αίθουσες αδειοδοτημένες από την Περιφέρεια Αττικής.

 

ΠΕΙ: Εκπαίδευση | Κυρώσεις | Δικαιολογητικά | Κόστος σεμιναρίων

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕ) απαιτείται βάσει νομοθεσίας να φέρουν μαζί τους όλοι οι οδηγοί φορτηγού ή λεωφορείου. Για την αρχική του χορήγηση απαιτείται μόνο συμμετοχή σε εξετάσεις (θεωρία και πρακτική), ενώ για την ανανέωση του απαιτείται εγγραφή και παρακολούθηση σεμιναρίων σε αδειοδοτημένη σχολή ΠΕΙ. Το ΠΕΙ έχει περιοδική ισχύ και ανανεώνεται ανα 5ετία (περιοδικό ΠΕΙ).

Οι οδηγοί  που απέκτησαν την άδεια  οδήγησης τους πριν  από  την 10/9/2008 (για οδηγούς λεωφορείου)  ή  την  10/9/2009 (για οδηγούς φορτηγού) οι οποίοι  έχουν  την  υποχρέωση  κατοχής  ΠΕΙ, πρέπει  να  το  αποκτήσουν, υποχρεωτικά, μέχρι  9/9/2013  ή  την  9/3/2014  αντίστοιχα, χωρίς  εξετάσεις  με την εγγραφή τους σε σχολή ΠΕΙ και την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης 35 ωρών.

Κυρώσεις:

Σε περίπτωση που ένας οδηγός ελεγθεί και δεν κατέχει το ΠΕΙ του αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 1 μήνα και υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο 400 €

Ώρες Εκπαίδευσης:

Π.Ε.Ι. |  Γ΄ ή  Δ΄ κατηγορίας (φορτηγού ή λεωφορείου)  |  35 ώρες εκπαίδευσης.
Π.Ε.Ι. |  Γ΄ και  Δ΄ κατηγορίας (φορτηγού και λεωφορείου)  |  42 ώρες εκπαίδευσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

•    ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•    ακριβές φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης
•    ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς

Κόστος:

ΠΕΙ Γ κατηγορίας: 150 €
ΠΕΙ Δ Κατηγορίας: 150 €
ΠΕΙ Γ & Δ Κατηγορίας: 180 €

ADR: Εκπαίδευση | Κυρώσεις | Δικαιολογητικά | Κόστος σεμιναρίων

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ

ΚΑΝΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ 2103310240

Το ADR είναι δίπλωμα που απαιτείται να κατέχουν όλοι οι οδηγοί φορτηγού ή βυτιοφόρου που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα και υποχρεούνται να ανανεώνουν ανα 5ετία. Για την απόκτηση του ADR οι οδηγοί οφείλουν να παρακολουθήσουν σεμινάρια σε ειδικά αδειοδοτημένες σχολές ADR και να συμμετέχουν σε εξετάσεις που ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Περιφέρειες.

ADR |Βασική Εκπαίδευση (μεταφορά σε συσκευασίες)| 20 ώρες κατάρτισης (υποχρεωτικό)
ADR  | Μεταφορά σε Βυτία  (12 ώρες κατάρτισης)
ADR  | Εκρηκτικές Ουσίες  (8 ώρες κατάρτισης)
ADR  | Ραδιενεργές Ύλες  (8 ώρες κατάρτισης)

Κυρώσεις:

Οι κυρώσεις για τους οδηγούς που ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές και δεν κατέχουν δίπλωμα ADR περιλαμβάνουν χρηματικό πρόστιμο 150,00 € και αφαίρεση άδειας οδήγησης  για 10 ημέρες, ενώ για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που χρησιμοποιούν οδηγούς οι οποίοι δεν κατέχουν ADR περιλαμβάνουν χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι €3.000.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

•    ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•    ακριβές φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης
•    ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
•    ακριβές φωτοαντίγραφο διπλώματος ADR (για τους υποψηφίους της ανανέωσης)
•    επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ανανέωσης κοινοτικού διπλώματος ADR)

Κόστος:

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (φορτηγού / μεταφορά σε συσκευασίες) : 180 €

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΥΤΙΟ : 230
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ: + 100 €
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΥΛΩΝ: + 100 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ: 90 € ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ 110 € ΓΙΑ ΒΥΤΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2103310240 ή στείλτε μας e-mail στο info@taseism.gr

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής