Soft Skills

Σχεδιάζοντας Μαζί το Μονοπάτι της Καριέρας σας.

Σκοπός του ini briefing είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες:

 • τις δυνατότητες που τους έχει δώσει η φύση & πως θα τις αξιοποιήσουν καλύτερα, στη προσπάθεια να επιλέξουν ένα επάγγελμα που θα το αγαπήσουν.
 • τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση σήμερα & σε βάθος πενταετίας, στην αγορά εργασίας.
 • που θα σπουδάσουν τι; Πόσο απαραίτητες είναι οι Μεταπτυχιακές σπουδές, Πόσο κοστίζουν.
 • πως θα βρουν δουλειά. Πως να προετοιμαστούν για μια συνέντευξη Επιλογής, Πως να εντυπωσιάσουν τον Εξεταστή με την γενικότερη εμφάνιση & συμπεριφορά τους, τις ερωτήσεις που θα του υποβάλουν, την συμπεριφορά τους στο χρονικό διάστημα μετά τη συνέντευξη.
 • πως να αλλάξουν το μονοπάτι της καριέρας τους, εάν αυτό που ήδη έχουν επιλέξει δεν τους ικανοποιεί.

Η Σημασία των 4 πρώτων Λεπτών σε Διάφορες Φάσεις της Ζωής μας

Σκοπός του mini briefing είναι οι συμμετέχοντες...

 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η πρώτη εικόνα για κάθε άνθρωπο είναι πολύ σημαντική σε όλες τις φάσεις της ζωής του & σχηματίζεται μέσα στα 4’ λεπτά μιας γνωριμίας.
 • Να μάθουν τρόπους να κατακτούν τους πελάτες τους μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα.
 • Με τη μέθοδο των 4 ‘ λεπτών να μάθουν να εντυπωσιάζουν τον Εξεταστή τους, σε μια συνέντευξη  Επιλογής για μια θέση εργασίας.
 • Να βελτιώσουν τον τρόπο της προφορικής επικοινωνίας & της γλώσσας του σώματος στις Δημόσιες Σχέσεις τους.
 • Να γίνουν καλύτεροι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  

Πως να Ολοκληρώνετε ένα Επιτυχημένο Meeting στο Μισό Χρόνο

ΣΚΟΠΟΣ του mini briefing είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες:

 • Να συντονίζουν σωστά κι αποτελεσματικά τα meetings τους.
 • Να τα ξεκινούν & να τα ολοκληρώνουν  στην ώρα τους.
 • Να είναι σωστοί & παραγωγικοί συμμετέχοντες.
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι από τον τρόπο που αναπτύσσουν της απόψεις τους & τις ιδέες τους & από το ενδιαφέρον που δείχνουν, μπορούν να φτιάξουν ή να καταστρέψουν τη καριέρα τους.
 • Να ελέγχουν & να αξιολογούν την επιτυχία  ενός meeting.

Πως να Εξασφαλίσετε την Πίστη & Αφοσίωση των Υφισταμένων σας & να Αυξήσετε την Παραγωγικότητά τους.

Το mini briefing έχει ως στόχο να μάθει ο Επικεφαλής & όλο το Management του Οργανισμού ή της Επιχείρησης:

 • Να εμπνέει τους υφισταμένους του ν’ αποδώσουν, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.   
 • Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους & να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους.
 • Να επικοινωνούν καλύτερα με το περιβάλλον.  
 • Να επιλέγουν σωστά τους συνεργάτες τους & ν’ αξιολογούν τη απόδοση τους.
 • Να εκχωρούν πρωτοβουλίες &  αρμοδιότητες στους υφισταμένους τους.
 • Να ανεβάζουν το ηθικό των υφισταμένων τους σε περίοδο κρίσης.

Πως να Αποκτήσουν οι Εργαζόμενοι & τα Στελέχη σας Συνείδηση Προσωπικής Ποιότητας & Κουλτούρα Ομάδας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι...

 • Να συνειδητοποιήσουν  οι συμμετέχοντες την σημασία της “Προσωπικής Ποιότητας” στην εργασία τους & τα σημαντικά προβλήματα συνεργασίας & κακής εικόνας  που δημιουργούνται σε μια Επιχείρηση η Οργανισμό από την απουσία της.
 • Να καταλάβουν γιατί το 80% των προγραμμάτων Ολικής Ποιότητας στη Δύση έχουν αποτύχει.
 • Να δίνουν μεγάλη σημασία στο ντύσιμο & την εμφάνιση τους, στους τρόπους & τη συμπεριφορά τους & στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν.   
 • Να αποκτήσουν νοοτροπία ”Κουλτούρας Ομάδας” χωρίς ανταγωνισμούς μεταξύ τμημάτων η ακόμη & συναδέλφων του ιδίου τμήματος.
 • Να μάθουν να δουλεύουν για κοινούς Στόχους που είναι η Επιτυχία & η άριστη εικόνα της Επιχείρησης η του Οργανισμού στην αγορά.

Σεμινάριο "Reception Ξενοδοχειακών Μονάδων" με την Χαρούλα Κακλέα

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση του προσωπικού υποδοχής των ξενοδοχείων, ώστε να οργανώνει την εργασία του κατάλληλα και να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικός, προσφέροντας ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες και χτίζοντας έτσι την εικόνα της επιχείρησης.

Ποιοτική Εξυπηρέτηση και Τηλεφωνική Επικοινωνία για αύξηση πωλήσεων

Ποιοτική Εξυπηρέτηση και Τηλεφωνική Επικοινωνία για αύξηση πωλήσεων

Το σεμινάριο αποτελεί πρακτικό εργαστήριο εκπαίδευσης πάνω σε πρότυπα τηλεφωνικής επικοινωνίας που έχουν στόχο να περιορίσουν τα συνηθισμένα λάθη των πωλητών και των τηλεφωνητών που απασχολούνται στην εξυπηρέτηση πελατών. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να ακολουθούν τις αρχές ενεργητικής ακρόασης, να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες λέξεις με τον κατάλληλο τρόπο και να επεξηγούν αφού πρώτα κατανοήσουν το υπόβαθρο του πελάτη. Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις τεχνικές της αποτελεσματικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκειμένου να τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασία και να αυξήσουν την απόδοσή τους, να μειώσει σημαντικά το χρόνο ολοκλήρωσης των κλήσεων και συνολικά τον χρόνο αποπεράτωσης εργασιών. 

Αυτοπεποίθηση & Διαχείριση του stress

stress management seminar

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν τις τεχνικές και τα μέσα διαχείρισης της καθημερινότητας και ειδικότερα, των προβλημάτων που δημιουργούνται σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο λόγω της πίεσης και του stress, να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και να γνωρίσουν τον εαυτό τους, ώστε να εξασκηθούν στην αναγνώριση των συμπτωμάτων του stress ή ακόμα και της εργασιακής εξουθένωσης (burn out), ώστε να προλαμβάνουν και να το αντιμετωπίζουν στην ρίζα του.

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις * εργαστήριο πρακτικών εφαρμογών

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία σε ό,τι αφορά σε πολυδιάστατες διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα.  Αποτελείται από 20% θεωρητική κατάρτιση και 80% από ατομικές και ομαδικές ασκήσεις/πρακτικές εφαρμογές. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων/εφαρμογών αξιολογούνται και οδηγούν σε περαιτέρω βελτίωση. Στο τελικό σκέλος οι μετέχοντες και ο εισηγητής επεξεργάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις της καθημερινής εργασίας. 

Διαχείριση Reception για Γραμματείς Υποδοχής

seminario_reception

Σε εποχές σκληρού ανταγωνισμού, η επένδυση στη ποιότητα της εξυπηρέτησης δεν είναι λεπτομέρεια. Αν το branding σχετίζεται με την κάθε ανάμνηση που φέρνει στο νου του πελάτη η επαφή του με μια εταιρεία, τότε το να ενισχυθεί η φωνή και το χαμόγελο της εταιρείας με γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση δίνει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το εργαστήριο Reception θα ωφελήσει άμεσα και έμμεσα το προσωπικό υποδοχής σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης σε ζητήματα επικοινωνίας και διαχείρισης των ανθρώπινων συμπεριφορών, θα βελτιώσει την αυτοπεποίθησή τους και θα δώσει κίνητρα για περαιτέρω αυτοβελτίωσης. Παράλληλα, θα ωφελήσει την επιχείρηση καθώς, θα ενισχύσει την συνολική αποδοτικότητα τους και θα βοηθήσει στην διαμόρφωση σταθερού και έμπειρου προσωπικού. 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Soft Skills

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής