Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" σε συνεργασία με το Παν/μιο Αθηνών

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» στο νομό Αττικής σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ  (ΝΕΟ)

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  σε συνεργασία  με τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνουν και υλοποιούν  τον 4ο κύκλο εκπαίδευσης στo Νομό Αττικής στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Αίτηση Συμμετοχής φορμα
  1. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών εξασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με την εγγραφή τους στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ.
  2. Παρέχεται και Βεβαίωση Επιτυχούς ολοκλήρωσης και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ.
  3. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι χωρίς μετακινήσεις και περιττά έξοδα.Tο μοντέλο της μικτής μάθησης με συνδυασμό Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας δίνοντας ανεξαρτησία στο χώρο και στο χρόνο μάθησης για τους εκπαιδευόμενους.
  4. Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.
  5. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στη αντιμετώπιση της θεωρητικής εξέτασηςμε ουσιαστική αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων.
  6. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική διαδραστική μορφή.
  7. Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΚΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αν το επιθυμούν και το πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του Πανεπιστημίου με 60% έκπτωση.

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής μάθησης» Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 138 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, 16 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις και εργαστήριο μικροδιδασκαλίας σε εγκαταστάσεις του φορέα μας (Αιόλου 72), 6 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Στοιχεία Προγράμματος

 

Τόπος Υλοποίησης
Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αττική, στις εγκαταστάσεις των ΚΔΒΜ2 TASEIS, και συγκεκριμένα για την Αθήνα, στην διεύθυνση Αιόλου 72

Δαπάνη Συμμετοχής & Εκπτωτική Πολιτική
Δαπάνη Συμμετοχής – Εκπτωτική Πολιτική (πατήστε εδώ)

Πρόθεσμία Εγγραφών
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28 Ιανουαρίου 2018 (για τον νέο κύκλο που ξεκινά στις 29/01)

Πληροφορίες & εγγραφές
- κα Ανδρομάχη Γεωρνταμιλή, Διοικητική Υποστήριξη TASEIS, E-mail: info@taseism.gr Websites: www.taseism.gr τηλ.: 2103310240
- κα  Σοφία Κρουσανιωτάκη, Διοικητική Υποστήριξη ADET, E – mail: adet@admin.uoa.gr Web: www.adet-uoa.gr  τηλ.: 210 3689653

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Δρ. Ευθύμιος Λέκκας

Πρόγραμμα (νέο τμήμα 29.01.2018
Οι Θεματικές Ενότητες που διδάσκονται είναι αναρτημένες στο site του προγράμματος του ΕΚΠΑ http://www.adet-uoa.gr/?p=60
Το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθεί παρακάτω:

Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης - On Line Συναντήσεων
(Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Δια Ζώσης Συναντήσεων) (Αθήνα/TASEIS)

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ημερολόγιο

Έναρξη 4ου Τμήματος

Ασύγχρονη εκπαίδευση

Σπόνδυλος 1

29/01/2018 – 06/02/2018

1η Δια Ζώσης Συνάντηση

05/02/2018

ώρες 15:00 - 19:00

2η Δια Ζώσης Συνάντηση

06/02/2018

ώρες 15:00 - 19:00

Ασύγχρονη εκπαίδευση

Σπόνδυλος 2, Σπόνδυλος 3, Σπόνδυλος 4

07/02/2018 – 15/02/2018

1η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης)

07/02/2018

ώρες 18:00 - 19:30

2η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης)

14/02/2018

ώρες 18:00 - 19:30

Σπόνδυλος 6 και Σπόνδυλος 7

16/02/2018 – 22/02/2018

3η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης)

27/02/2018

ώρες 18:00 - 19:30

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Σπόνδυλος8, και Σπόνδυλος 9

23/02/2018 – 28/02/2018

Σπόνδυλος 5, Σπόνδυλος 10

01/03/2018 – 11/03/2018

3η Δια Ζώσης Συνάντηση Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας

08-09/03/2018

Ώρες 15:00 – 21:00

 

 

 

Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Taseis Management ΕΠΕ

Αιόλου 72, 10559, Αθήνα

tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267

e-mail: info[at]taseism.gr