Voucher Κατάρτισης Επιστημόνων & Επαγγελματιών 2020 - Επίδομα 600€

voucher epistimonon

Για να είστε επιλέξιμος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχετε ενεργό κάποιον από τους παρακάτω Κ.Α.Δ. Μπορείτε να δείτε τους ενεργούς σας Κ.Α.Δ κατά την είσοδό σας στο Taxisnet. Εξαίρεση αποτελούν οι δικηγόροι και οι μηχανικοί οι οποίοι όμως πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των συλλόγων τους (δικηγορικούς συλλόγους, ΤΕΕ).

Αναζητήστε στην φόρμα με αριθμό ή με λέξεις της περιγραφής του.

Για να επωφεληθείτε του προγράμματος, έχετε δύο επιλογές:

 • Διαδικασία Α: Ολοκληρώνετε την αίτησή σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και κατόπιν δίνετε εντολή για επιταγή κατάρτισης στην TASEIS MANAGEMENT.
 • Διαδικασία Β: Εξουσιοδοτείτε τον πάροχο κατάρτισης TASEIS MANAGEMENT να ολοκληρώσει όλη την διαδικασία για λογαριασμό σας.

Και στις δύο περιπτώσεις η TASEIS έχει αποδειχθεί ο πιο γρήγορος πάροχος στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, την αποστολή των κωδικών για την παρακολούθηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης και την προκαταβολή των 400€ στον δικαιούχο.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων που θα υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ (Α διαδικασία) λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

Ο ωφελούμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής». Όταν ολοκληρώσετε την υποβολή, θα πρέπει να αποθηκεύσετε την αίτηση για να την επισυνάψετε στο παρακάτω email.

Στην συνέχεια πρέπει υποχρεωτικά να μας αποστείλετε το παρακάτω κείμενο της «εντολής για ενεργοποίηση της επιταγής» στο email: info@taseism.gr με επισυναπτόμενη της αίτηση που υποβάλατε στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας Taseis Management, προκειμένου να καταρτιστώ με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ.2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ). Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι στοιχεία:

- Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

- Τα στοιχεία επικοινωνίας.

- ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας.

- Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης.

- Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης.

Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης.

Με εκτίμηση

[ονοματεπώνυμο ωφελούμενου]

Σημείωση: Παρακαλούμε μην τυπώνετε και επισυνάπτετε στο email σας το παραπάνω κείμενο. Αντιγράψτε το κείμενο πατώντας σε οποιοδήποτε σημείο επάνω του και κατόπιν επικολλήστε το στο σώμα του κειμένου του email που θα μας αποστείλετε. Το μόνο στοιχείο που πρέπει να συμπληρώσετε είναι το ονοματεπώνυμό σας και κατόπιν να επισυνάψετε την αίτησή σας.

Ακολούθως μόλις ενεργοποιήσουμε το voucher σας, θα σας αποστείλουμε ένα email με τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και λίγες ώρες αργότερα ένα δεύτερο email με οδηγίες για την χρήση της πλατφόρμας.

Από εκείνη την στιγμή θα είστε σε θέση να ξεκινήσετε το επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει ως τις 31/5/2020.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων που επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν το ΚΔΒΜ Taseis (Β διαδικασία) λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Με την Β’ διαδικασία αναθέτετε με τυποποιημένη εξουσιοδότηση απευθείας στον πάροχο κατάρτισης TASEIS MANAGEMENT να συμπληρώσει για λογαριασμό σας στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, τα στοιχεία σας ως ωφελούμενου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Εξουσιοδότηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (κατεβάστε το τυποποιημένο έγγραφο εδώ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
2. Εκτύπωση από e-banking / φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως Δικαιούχου του Λογαριασμού
3. Εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
5. (Απαραίτητο μόνο εάν δεν συμπληρώσετε την φόρμα και επιλέξετε να μας στείλετε τα δικαιολογητικά με email) Έντυπο με στοιχεία ωφελούμενου (κατεβάστε το αρχείο εδώ) *προτιμάται σε μορφή συμπληρωμένου word και όχι χειρόγραφο.

Σχετικά με την αποστολή εξουσιοδότησης και δικαιολογητικών μπορείτε
 • είτε να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα "Φόρμα Δικαιολογητικών Διαδικασίας Β"
 • είτε να τα αποστείλετε όλα μέσω email στο info@taseism.gr
  - Να αναγράφεται ως θέμα του email σας «Β.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»)
  Αν είναι δυνατόν τα δικαιολογητικά 1 ως 4 (εξουσιοδότηση, iban, ταυτότητα και εκτύπωση ΚΑΔ) να μας τα αποστείλετε σε μορφή pdf.

Φόρμα δικαιολογητικών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Κατεβάστε την εξουσιοδότηση, συμπληρώστε την και ανεβάστε την συμπληρωμένη στο ανάλογο πεδίο παρακάτω στην ενότητα "Δικαιολογητικά". Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα στοιχεία και ανεβάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα ανάλογα πεδία. Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα.
Φορολογικά Στοιχεία
Διεύθυνση κατοικίας
Δικαιολογητικά
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 5 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: jpg jpeg png pdf.
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να έχετε στην ίδια φωτοτυπία και τις δύο όψεις, τότε χρησιμοποιείτε αυτό το πεδίο για την δεύτερη όψη.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 5 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: jpg jpeg png pdf.
Εκτύπωση από e-banking/ φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό μου ως Δικαιούχου του Λογαριασμού
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 5 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: jpg jpeg png pdf.
Εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης. * Δεν χρειάζεται να ανεβάσετε κάτι όταν επιλέξετε στην παραπάνω επιλογή Κ.Α.Δ το "ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΔ. ΕΙΜΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ"
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 5 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: jpg jpeg png pdf.
Αφού κατεβάσετε την εξουσιοδότηση, την συμπληρώνετε και την ανεβάζετε εδώ.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: jpg jpeg png pdf.
Με την υποβολή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι συναινώ και αποδέχομαι τη χρήση των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία “TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ” σύμφωνα με την πολιτική αυτής.
Έχω διαβάσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων (COVID-19) και αποδέχομαι τους όρους της

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σας παραθέτουμε τα προσφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης του προγράμματος που μπορείτε να επιλέξετε για να ολοκληρώσετε την κατάρτιση. Εάν θέλετε να διαβάσετε αναλυτικά για τα αντικείμενα κατάρτισης μπορείτε να κατεβάσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10.Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές.

Voucher Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών | Επιταγές Τηλεκατάρτισης (δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ)

Στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Taseis σε Αθήνα και Πειραιά παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρόθεσή μας είναι να ανταποκριθούμε άμεσα στις απαιτήσεις των καιρών, δίνοντας προτεραιότητα στην ΑΣΦΑΛΗ, ΕΥΚΟΛΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ επιμόρφωση των επαγγελματιών όλων των κλάδων με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης. 

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης τίθεται σε άμεση εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνολικού κόστους 180 εκ. ευρώ το οποίο προβλέπει ενίσχυση 600 ευρώ για κάθε δικαιούχο αυτοαπασχολούμενο ο οποίος θα δηλώσει συμμετοχή. 


Το πρόγραμμα εντάσσεται στο «Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης» (Training Voucher) και περιλαμβάνει:

 • 100 ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (η μέθοδος αφορά σε μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε τόπο και χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος, οποιαδήποτε ώρα/ημέρα)
 • Εκπαιδευτικό επίδομα κατάρτισης 600 € το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης
  * η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική και δεν επηρεάζει το εκπαιδευτικό επίδομα. Θα πρέπει στο μέσον του προγράμματος κατάρτισης να μας ενημερώσετε για την πρόθεση συμμετοχής σας σε αυτές. 

 

Σε αυτό εντασσονται 166.000 επιστήμονες από 6 κλάδους: 

 • Δικηγόροι
 • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
 • Μηχανικοί / αρχιτέκτονες
 • Οικονομολόγοι /Λογιστές
 • Εκπαιδευτικοί (δεν αφορά δημοσίους υπαλλήλους ή μισθωτούς, αλλά μόνο ελεύθερους επαγγελματίες όπως ισχύει γενικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα voucher)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Η επιμόρφωσή των επαγγελματιών μέσω του προγράμματος στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ανωτέρω κλάδων.

 Επιπλέν σας παραθέτουμε παρακάτω τα προσφερόμενα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ του προγράμματος που μπορείτε να επιλέξετε. 

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το επίδομα ανέρχεται σε 6 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά στο ποσό των 600 ευρώ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης.

Είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις ως εξής:

α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400 ευρώ και β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με την συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών  καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200 ευρώ.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Η μη ολοκλήρωση των  διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός, ύψους 200€.
 


Τα ΚΔΒΜ2 TASEIS είναι πιστοποιημένα απο τον ΕΟΠΠΕΠ, με δομές σε Αθήνα και Πειραιά, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει αυτόνομα αλλά και μαζί με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε να βοηθήσουν τους ωφελούμενους να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες  με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο.

Οι πρόθυμοι τεχνικοί μας σας παρέχουν υποστήριξη σε οτιδήποτε και εαν χρειαστείτε  7 ημέρες την εβδομάδα (8πμ - 10μμ). 

Παράλληλα, τα ΚΔΒΜ Taseis προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευόμενων καθώς έχουν εγκαταστήσει και εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ΕΝ ISO 27001:2013 για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχουν και έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις  του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα ως προς τις αιτήσεις συμμετοχής των ωφελούμενων τίθεται σε εφαρμογή στις 9 Απριλίου η έγκαιρη προετοιμασία  θα επιταχύνει τις διαδικασίες οργάνωσης (ενεργοποίηση επιταγής, υλοποίηση, ολοκλήρωση).

Τέλος, μπορείτε να λαμβάνετε γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το πρόγραμμα, μέσω της ιστοσελίδας https://elearning.yeka.gr την οποία χρησιμοποιείτε για την συμμετοχή σας σε κάθε στάδιο της υλοποίησης του.

Taseis Management

ΕΣΠΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

Taseis Κέντρα Δια Βίου Μάθησης


ΔΟΜΗ Α: Αιόλου 72, Αθήνα
ΔΟΜΗ Β: Διστόμου 7-9, Πειραιάς
Tηλ.: 210-3310240, 210-3310241

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής