ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Τι αλλάζει με την μετάβαση από το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 στο πρότυπο ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2008 (παλαιά έκδοση προτύπου) είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας που μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία σκοπεύει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Είναι γεγονός ότι η έντονη ανταγωνιστικότητα της εποχής μας, συνδυαζόμενη με την τήρηση των προθεσμιών και την μείωση του κόστους, οδηγεί πολλές φορές στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών που δεν ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών (κατώτερη ποιότητα).

Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε κάποιο οργανισμό συνεπάγεται την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικότητας, την διάγνωση των αστοχιών και την μείωση του κόστους.

H νέα έκδοση ISO 9001:2015 επιφέρει αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις.

Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου - ISO 9001:2015 - σχετίζονται με τα εξής:

 1. Δομή του προτύπου
 2. Έμφαση στην ηγεσία
 3. Εστίαση στην ανάλυση και τη διαχείριση των κινδύνων
 4. Έμφαση στους στόχους, τη μέτρηση και τη διαχείριση αλλαγών
 5. Περιορισμός απαιτήσεων τεκμηρίωσης

Γενικά, το πρότυπο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

 

Τα κύρια οφέλη της εφαρμογής του νέου προτύπου ISO 9001/2015 είναι:

 • Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
 • Καλύτερος διαχειριστικός έλεγχος
 • Διαφάνεια στην εφαρμογή των διαδικασιών της επιχείρησης
 • Αξιοπιστία έναντι πελατών και προμηθευτών
 • Συνεχής βελτίωση
 • Επιπροσθέτως, ενισχύεται η ικανότητα των επιχειρήσεων να παρέχουν προϊόν ή υπηρεσία που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της και το οποίο να συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 • Τέλος, όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό, η πιστοποίηση τείνει να αποτελεί και προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

 

Σε όσους ήδη διαθέτουν Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO 9001:2008, ενημερώνουμε πως υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία μετάβασης στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2018.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και κόστους από έκτακτες επιθεωρήσεις των Φορέων, συνιστούμε η ανωτέρω μετάβαση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2017.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της τεκμηρίωσης που αφορά την κατάρτιση του τροποποιημένου ΣΔΠ με τη δέουσα επάρκεια και χαμηλό κόστος.

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής