ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα "Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση στην Εκπαίδευση"

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Περίοδος Μαθημάτων:  21/10/2024 – 29/06/2025
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: – 11/10/24 (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις)
ΜΟΡΙΑ: 2   |   ECTS: 18 ΜΟΝΑΔΕΣ
Διάρκεια Προγράμματος: 450 ώρες – 9 μήνες 
Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως
Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Πούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων, η ημερομηνία Έναρξης του προγράμματος, θα παραταθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩN
 

ΑΙΤΗΣΗ

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών (https://kedivim.upatras.gr/) και της ιστοσελίδας του Taseis ΚΔΒΜ (www.taseism.gr) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00) και στα email info@taseism.gr)

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα «Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση στην Εκπαίδευση» απαντά στις σύγχρονες επιστημονικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιταγές για την οργανωμένη καλλιέργεια δεξιοτήτων προαγωγής ψυχικής υγείας και ευημερίας στους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η ανάγκη καλλιέργειας κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές αντανακλάται στην ένταξη ειδικού μαθήματος διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων στα Αναλυτικά Προγράμματα Α’ βθμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης. Κυρίως όμως αντανακλάται στα διεθνή ερευνητικά δεδομένα που τοποθετούν το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών ως εξέχοντα στη διαδικασία εκμάθησης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Οι δεξιότητες αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη όχι μόνο των υγιών κοινωνικών σχέσεων των μαθητών αλλά και στην επίτευξη υψηλότερων  ακαδημαϊκών επιδόσεων. Κατά συνέπεια, το παρόν πρόγραμμα επιχειρεί την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και την εφαρμογή τεκμηριωμένων και εμπειρικά δοκιμασμένων διδακτικών δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις ηλικιακές ομάδες μαθητών από την προσχολική έως την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση των ίδιων των συμμετεχόντων σε στρατηγικές καλλιέργειας ψυχικής ανθεκτικότητας, διαχείρισης συναισθημάτων και καλλιέργειας υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 450 ώρες και αντιστοιχεί με 18 ECTS. Περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες οι οποίες πραγματοποιούνται σε διάστημα 36 εβδομάδων. Οι θεματικές εβδομάδες καλύπτουν ευρύτερες περιοχές όπως καλλιέργεια κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης στο σχολείο,  προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, δεξιότητες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, κοινωνική και συναισθηματική μάθηση σε μαθητές με δυσκολίες συμπεριφοράς και κοινωνική και συναισθηματική μάθηση σε εκπαιδευτικούς. Πιο αναλυτικά οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

Ενότητα 1: Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση

 1. Συναισθηματική Νοημοσύνη
 2. Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση
 3. Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση και Διαχείριση Τάξης
 4. Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση στο σχολείο
 5. Προγράμματα Κοινωνικής  και Συναισθηματικής Μάθησης

Ενότητα 2: Δεξιότητες της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης

 1. Αυτεπίγνωση – Κοινωνική Επίγνωση
  Κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων
  Αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση-αυτό-αποτελεσματικότητα
  Ενσυναίσθηση
  Σεβασμός της διαφορετικότητας
 2. Αυτορρύθμιση – Αυτοδιαχείριση
  Διαχείριση έντονων συναισθημάτων
  Έλεγχος παρορμήσεων
 3. Επίλυση κοινωνικών προβλημάτων
  Το πλαίσιο FIG TESPN
  Στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων και σχολικά μαθήματα
 4. Επικοινωνιακές και Σχεσιακές Δεξιότητες
  Φιλοκοινωνική συμπεριφορά
  Διεκδικητική συμπεριφορά
  Διαχείριση διαφωνιών και επίλυση συγκρούσεων
 5. Υπεύθυνη Λήψη Αποφάσεων
  Κανονισμοί και άγραφοι κανόνες
  Αντιμετώπιση ηθικών διλημμάτων   
 6. Ανθεκτικότητα
  Αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προκλήσεων- Πίεση συνομηλίκων
  Αντιμετώπιση εκφοβισμού/ διαδικτυακού εκφοβισμού
  Αντιμετώπιση απώλειας-πένθους

Ενότητα 3: Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση σε μαθητές με δυσκολίες συμπεριφοράς

 1. Εσωτερικευμένες Δυσκολίες
  Κατάθλιψη
  Άγχος και σχολική φοβία/Κοινωνική απόσυρση
 2. Εξωτερικευμένες Δυσκολίες
  Υπερκινητικότητα
  Επιθετικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές
 3. Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση σε μαθητές σε επίπεδο κινδύνου
  Σωματικοί τραυματισμοί
  Ενδοσχολική βία
  Εθισμός στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, τζόγο
  Χρήση αλκοόλ, καπνού και ουσιών
  Εβδομάδα Μελέτης     

Ενότητα 4: Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση σε εκπαιδευτικούς

 1. Στρατηγικές διαχείρισης συναισθημάτων/στρες
 2. Καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων με γονείς, μαθητές, συναδέλφους
 3. Προαγωγή ανθεκτικότητας
 4. Διδακτική αυτό-αποτελεσματικότητα
 5. Κοινωνικά και υποστηρικτικά δίκτυα
 6. Εβδομάδα Μελέτης   

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι θέλουν να επιμορφωθούν στο νέο σχολικό μάθημα που αφορά στα εργαστήρια δεξιοτήτων
 • Σε όσους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές ή αδιόριστους) θέλουν να λάβουν μοριοδότηση για Διορισμούς – Προσλήψεις, ΑΣΕΠ – Πίνακες
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων και στελέχη εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να μοριοδοτηθούν στις αξιολογήσεις τους
 • Σε όλους τους απόφοιτους αλλά και τελειόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων
 • Σε όσους φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή και ή στις επιστήμες της Αγωγής
 • Σε όσους θέλουν να εργαστούν στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε άλλες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια Κοινωνικών και Συναισθηματικών δεξιοτήτων

Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται ολοκληρωτικά με την προσέγγιση της ασύγχρονης, εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα ενός ευέλικτου προγραμματισμού της μελέτης τους, ανάλογα με τις προσωπικές τους συνθήκες και ανάγκες. Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι έχουν μόνιμη και διαρκή πρόσβαση στο υλικό μελέτης, που επιτρέπει την επαναληπτική μελέτη και επεξεργασία του υλικού.
 

Εγγραφή: Για την εγγραφή σας απαιτείται να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος. Κατόπιν τηλεφωνικής επιβεβαίωσης απο τον συνεργαζόμενο φορέα Taseis Management οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους πρέπει να αποστείλουν στο email edu@taseism.gr φωτοτυπία ταυτότητας, αποδεικτικό κατάθεσης καθώς και το δικαιολογητικό που βεβαιώνει την ιδιότητα η οποία δίνει δυνατότητα έκπτωσης

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

 • Αlpha Bank  |    102002320003785    |    ΙBAN: GR8801401020102002320003785
 • Τράπεζα Πειραιώς    |   5049037411229   |   ΙBAN: GR9401720490005049037411229
 • Eurobank   |   00260105320200331774    |   IBAN: GR3002601050000320200331774
 • Εθνική    |   10300616892   |   IBAN: GR1401101030000010300616892

Δικαιούχος: TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ

Αιτιολογία κατάθεσης: ΚΣΜΕ2 - ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής