ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Ασφάλεια Λιμένων

Ακόμη, το ΚΔΒΜ2 Taseis μεταξύ άλλων, υλοποιεί και τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του ΙΜΟ, χορηγώντας τη σχετική Βεβαίωση, ώστε όπως προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 3622/2007 ΦΕΚ 281 – Α΄ και ΥΑ Αρ. 4113300/01/2012 ΦΕΚ 3225 – Β΄), το προσωπικό Ιδιωτικής Φύλαξης που θα εργαστεί σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις να έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και το ανάλογο επαγγελματικό υπόβαθρο:Το ΚΔΒΜ2 TASEIS, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της αγοράς και στις εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας, έχει οργανώσει και υλοποιεί Πρόγραμμα Κατάρτισης:

Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτές αυτών

Για να αναληφθούν καθήκοντα ΥΑΛΕ ως και αναπληρωτή ΥΑΛΕ σε Λιμενική Εγκατάσταση, απαιτείται: πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία στην ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με την ανάλογη θεματολογία του, είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία και τις κατευθύνσεις του ΙΜΟ ώστε οι εκπαιδευθέντες να διαθέτουν με επάρκεια τις γνώσεις που περιγράφονται στον Κώδικα ISPS (Κεφ 18.1 του Β΄ Μέρους) και να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των διατάξεων του Κεφ. 17.2 / Α΄ Μέρος του Κώδικα ISPS.

Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας στη Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, το Ιδιωτικό Προσωπικό Φύλαξης που η ΙΕΠΥΑ (εταιρεία security) θα διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας σε Λιμενική Εγκατάσταση, πρέπει, πλέον της Άδειας Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ (άρθρο 3 Ν.2518/1997), να είναι εκπαιδευμένο από αναγνωρισμένα για αυτό το σκοπό Εκπαιδευτικά Κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν αναλάβει το έργο της Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας στη Λιμενική Εγκατάσταση (παρ. 18.2, Β΄ Μέρος του Κώδικα ISPS).

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με την ανάλογη θεματολογία του, είναι σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία, ώστε οι εκπαιδευθέντες να διαθέτουν με επάρκεια τις γνώσεις που περιγράφονται στον Κώδικα ISPS, ως ανωτέρω.

Η εγγραφή γίνεται με προεξόφληση όλου του ποσού.

Καλέστε μας για να πάρετε προσφορά.

Σας ενημερώνουμε ότι για ομαδικές εγγραφές απο εταιρείες καθώς και για παλιούς μας μαθητές υπάρχει έκπτωση

 

 

 

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής