ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

COSME 2014 - 2020

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  (COSME 2014-2020)

Το πρόγραμμα COSME με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προϋπολογισμό 2,3 δις Ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το COSME απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
 • Με την υποστήριξη της ΕΕ, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε εγγυήσεις, δάνεια και κεφάλαια. Σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους - τη δημιουργία, επέκταση ή μεταφορά των επιχειρήσεων τους
 • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
 • Το πρόγραμμα COSME υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων , ενθαρρύνοντάς τες να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές ώστε να επιτευχθεί μείωση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ με τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρηματικού  περιβάλλοντο
 • Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.
 • Το COSME υποστηρίζει τους επιχειρηματίες με την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, το mentoring, την καθοδήγηση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Οι δράσεις στηρίζουν συγκεκριμένες ομάδες που μπορεί να είναι δύσκολο να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και τα ανώτεροι επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει σχετικά με τις ευκαιρίες πρόσβασης των επιχειρήσεων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.

 

Το COSME βοηθά τις ΜΜΕ επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ  παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες πληροφορίες μέσω των διαδικτυακών πυλών που χρηματοδοτεί όπως του να:

 • επιλέγουν εταίρους Μέσω του Enterprise Europe Network,
 • κατανοούν την Ευρωπαϊκή Πύλη Your Europe Business που παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη καθώς και την Πύλη SME Internationalisation για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης.

Συνολικός Προϋπολογισμός€2,300,000,000 (τουλάχιστον 60% σε χρηματοδοτικά μέσα)


Ποσοστό Επιχορήγησης/ΣυγχρηματοδότησηςΑνάλογα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Βιομηχανία
 • Εμπόριο
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Πληροφορική
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι: 

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει

 • την ενημέρωση  σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου
 • την καθοδήγηση ανάλογα με τις ανάγκες του για τον σχεδιασμό του κατάλληλου επενδυτικού πλάνου.
 • την υποστήριξη στη διαδικασία ανάθεσης της εκπόνησης των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • τον σχεδιασμό και την παραγωγή των μελετών που οφείλουν να συνοδεύουν το επιχειρηματικό πλάνο
 • την παρακολούθηση και την διαχείριση -σε συνεργασία με τον επενδυτή- όλων των σταδίων υλοποίησης ως την ολοκλήρωση του. (πχ τις τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κλπ)
 • το τελικό στάδιο υποβολής φακέλου

 

Καλέστε μας στο 2103310240 για κάθε επιπλέον πληροφορία.
Ενναλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε email με το ερώτημά σας στο info@taseism.gr σημειώνοντας αν είναι δυνατόν και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής