ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ISO 14001

Κατηγορία: 

 

ISO 14001

Η πρόθεση του ISO 14001:2004 είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για μια συνολική στρατηγική προσέγγιση για την οργάνωση της πολιτικής για το περιβάλλον, τα σχέδια και τις δράσεις.

Το ISO 14001:2004 δίνει τις γενικές απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι όποια και αν είναι η οργάνωση της δραστηριότητας, οι απαιτήσεις ενός αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι οι ίδιες.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση , σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζεται σε σχεδόν οποιοδήποτε οργανισμό (για να ληφθούν υπόψη διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες). Ο γενικός στόχος του προτύπου είναι η υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόληψης της ρύπανσης σε ισορροπία με τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες.

Οι Οργανισμοί ολοένα ανησυχούν για την επίτευξη και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων τους, αποδεικνύοντας με τον έλεγχο των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους, τη προσήλωση τους για καθαρότερο περιβάλλον. Υπάρχει ολοένα και πιο αυστηρή νομοθεσία, καθώς και αυξημένες ανησυχίες που εκφράστηκαν από ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

Το ISO 14001 περιγράφει τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για να επιτρέψει στις οργανώσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια πολιτική με στόχο το σεβασμό στο περιβάλλον , η οποία να λαμβάνει υπόψη αυτές τις νομικές απαιτήσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές.

 

Οφέλη

  • Εντοπισμός και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
  • Εφαρμογή συστηματικής προσέγγισης για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων για την επίτευξη αυτών και για να αποδείξουν ότι έχουν επιτευχθεί.
  • Προώθηση της προβλεψιμότητας και της συνοχής στη διαχείριση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων.
  • Πιο αποτελεσματική στοχοθέτηση των σπάνιων πόρων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Οφέλη που προκύπτουν από την τοπική κοινωνία που δρα η επιχείρηση.
  • Ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας.

Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής