ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ERASMUS+

Τι είναι το ERASMUS+ ;

 

Δυνατότητες: Το Erasmus+, το οποίο θα διαρκέσει έως το 2020, δεν προσφέρει δυνατότητες μόνο σε φοιτητές αλλά σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτών και οργανισμών ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης επτά προηγούμενων προγραμμάτων.

Ιδιώτες: Το Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες σε άτομα όλων των ηλικιών, βοηθώντας τα να αναπτύσσουν και να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες σε ιδρύματα και οργανισμούς που βρίσκονται σε διάφορες χώρες.

Οργανισμοί: Το Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως πανεπιστήμια, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στόχοι: Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και την ένταξη, καθώς και στους στόχους της ΕΚ2020, του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το Erasmus+ έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταίρων του στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία.

Το πρόγραμμα εστιάζει στα εξής:

  • Μείωση της ανεργίας, κυρίως των νέων
  • Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως σε νέες δεξιότητες και σε δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
  • Ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία
  • Στήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων
  • Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  • Προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ


 

Για Πληροφορίες:

  • καλέστε μας στο 2103310240-241 (ωράριο γραφείου: καθημερινές 9.00-19.00) ή
  • στείλτε μας το ερώτημά σας στο email info@taseism.gr ή
  • χρησιμοποιήστε την ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, προκειμένου να σας καλέσει κάποιος εκπρόσωπός μας.

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής