ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

  • Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Mentornig στην εκπαίδευση

Κέντρο δια βίου μάθησης - Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ISO - Σεμινάρια

Ποιοι είμαστε

Κατανοώντας τη πολυπλοκότητα που διέπει τους σύγχρονους οικονομικούς οργανισμούς και τις ανάγκες που απορρέουν από το διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, ο όμιλος TASEIS σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς, ιδρύματα, πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού δημιουργεί εδώ και χρόνια λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών συνυφασμένο με την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας συστήθηκε το έτος 2005 με στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στους τομείς που αφορούν:

Στην TASEIS παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης & εκπαίδευσης σχεδιάζοντας πληθώρα εξειδικευμένων έργων που καλύπτουν τις απαιτήσεις πολλών κλάδων της οικονομίας, ενώ σχεδιάζουμε custom made εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε τα σεμινάρια και τα εργαστήρια coaching να επιτυγχάνουν την μέγιστη απόδοση στην εργασία και να αυξάνουν τις πωλήσεις των πελατών μας πιάνοντας τον σφυγμό των δικών σας ιδιαίτερων αναγκών και απαιτήσεων.

Ως φορέας εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, τα προγράμματα μας παρέχονται σε ενδοεπιχειρησιακό αλλά και σε διεπιχειρησιακό επίπεδο είτε δια ζώσης στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών μας κέντρων, είτε μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση). Υλοποιούμε, μεταξύ άλλων, προγράμματα απόκτησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας και Soft Skills, εξειδικευμένα σεμινάρια management, marketing και πωλήσεων, σεμινάρια λογιστικής και πληροφορικής, τεχνικά σεμινάρια, ολιγομελείς συνεδρίες coaching για στελέχη καθώς και βιωματικά εργαστήρια επαγγελματικής αυτοβελτίωσης και θεατρικοποιημένης εκπαίδευσης. Ο φορέας μας σχεδιάζει και υλοποιεί επίσης, είτε συγχρηματοδοτούμενα, είτε αμιγώς ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης γεγονός που συντελεί στη μεγαλύτερη εξειδίκευση μας καθώς και στη διεύρυνση της θεματολογίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναλαμβάνουμε.

Ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης2 παρέχουμε επίσης, όλη τη γκάμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οδηγούν σε πιστοποιήσεις επαγγελματικών προσόντων βάσει της κείμενης νομοθεσίας (P.M.I., security, τεχνικοί ασφάλειας, ΕΦΕΤ, πληροφορική κ.α.) και υλοποιούμε ποικίλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για ανέργους και εργαζομένους (ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού, συμβουλευτικής υποστήριξης και εισόδου στην αγορά εργασίας voucher).

Επιπλέον, σε συνεργασία με Ελληνικά και Ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πλήθος  μοριοδοτούμενων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο όμιλος TASEIS στο πλαίσιο των συνεργασιών μας με ξένα πανεπιστήμια (Παν/μιο Βελιγραδίου, MB University, Union-Nicola Tesla) παρέχονται 47 προγράμματα και αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Ο φορέας μας παρέχει στους φοιτητές πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης, από την διαδικασία εγγραφής στη σχολή μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών.

Παράλληλα, η εταιρεία μας είναι σταθερά προσανατολισμένη στην Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Εταιρικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και βελτιστοποίησης των διεργασιών και διαδικασιών, που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας.

Οι μελέτες ISO που αναλαμβάνουμε αφορούν μεταξύ άλλων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 27001 (ασφάλειας πληροφοριών) ISO 9001, ISO 16949, ISO 26000, ISO 13488, Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας ΕΛΟΤ ΕΝ OHSAS 18001, ISO 15189, ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, EMAS, ISO 22000 και μελέτες HACCP κ.α.

Όσον αφορά στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε για την συμμόρφωση επιχειρήσεων και οργανισμών με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στην TASEIS έχουμε συγκροτήσει την πλέον κορυφαία ομάδα έργου αποτελούμενη από έγκριτους νομικούς με εκτεταμένες σπουδές ειδίκευσης στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αποτελείται από πρώην μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.α.) και εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων στα προσωπικά δεδομένα, οι οποίοι εκτός της ακαδημαϊκής τους γνώσης, διαθέτουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την εκάστοτε νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Η ομάδα IT απαρτίζεται από έμπειρους καθηγητές προερχόμενους από τo Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών και έμπειρους Μηχανικούς Πληροφορικής της εταιρείας μας, εξειδικευμένους στην εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών ΕΝ ISO 27001.

Τέλος η εταιρεία μας έχει μεγάλη εξειδίκευση στην σύνταξη και υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις αρμόδιες αρχές καθώς και στην παρακολούθηση και διαχείριση της πορείας αυτών εφόσον το επενδυτικό σχέδιο ενταχθεί στο καθεστώς επιχορήγησης, καθώς απασχολεί για τον λόγο αυτό ικανά άτομα με μεγάλη εμπειρία.

Οι συνεργάτες μας έχουν εργαστεί ως ανώτατα στελέχη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διασφαλίζοντας σχέσεις σταθερότητας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από κάθε έργο που αναλαμβάνει ο φορέας μας.

Οραματιζόμενοι μια μακρόχρονη και συνεχή συνεργασία μαζί σας δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε υπηρεσίες, σύμφωνες με τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.

  

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής