ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covιd (Αττική)

 

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covιd στην Αττική.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 50.000 ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ (100% επιδοτούμενο)

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 200 εκατ. ευρώ, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ [ΕΣΠΑ 2014-2020].


Βασικός στόχος: Η καταβολή ενίσχυσης (μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση) σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν και αυτό αποδεικνύεται με μείωση του κύκλου εργασιών για το β' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2019.


Ποσό επιδότησης:  Ισούται με το 50% των εξόδων του 2019. Κυμαίνεται από € 5.000 έως € 50.000 και θα αναλωθεί ως Κεφάλαιο Κίνησης μέσα στο έτος 2021.


Δικαιούχοι: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής.


Μορφή Επιδότησης: μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (επιδότησης).


Υποβολή αιτήσεων: έως 21/12/2020 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
  • Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί στην Αττική.
  • Η έναρξη δραστηριότητας πρέπει να είναι πριν την 01/01/2019.
  • Το προσωπικό (για το 2019) να μην ξεπερνάει τους 50 εργαζόμενους.
  • Να προκύπτει μείωση στον κύκλο εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 2020 (1/4/2020 - 30/6/2020) σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (1/4/2019 - 30/6/2019) του 2019.
  • Τα έξοδα του έτους 2019 να είναι πάνω από 10.000 €. [Έξοδα = Αγορές Εμπορευμάτων, Α' Υλών & Υλικών Χρήσης, Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών και Εργαζομένων, Ενοίκια χρήσης] 
  • Να έχει επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ).
  • Τέλος, για το τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος πληρωμών) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020.

Διαδικασία Υποβολής και Κριτήρια Αξιολόγησης: Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων, όπως αναφέρεται και παραπάνω είναι απο τις 12 Οκτωβρίου ως τις 21/01/2021. Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 200εκ. της δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν σε:

  • Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 [25%]
  • Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%] 
  • Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. [60%]

Τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να είναι απολύτως αντικειμενικά, ενώ η υλοποίηση και οι πληρωμές της δράσης θα ολοκληρωθούν ταχύτατα βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών, ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν να έχουν λάβει την ενίσχυση μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2021.


Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση καθώς επίσης και αν ενδιαφέρεστε να διερευνήσετε την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας (προβαθμολόγηση) μπορείτε να καλείτε την εταιρεία μας στο 2103310240 & 241 ή να αποστείλετε email στο info@taseism.gr Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να σας υποστηρίξουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής