ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περίοδος Μαθημάτων: 06/06/2023 - 30/09/2023
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: – 01/06/23 (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις)
Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μεταφέρονται στο επόμενο τμήμα που θα υλοποιηθεί κατα προσέγγιση στις αρχές της άνοιξης του 2023.
Διάρκεια Προγράμματος: 160 ώρες – 3 μήνες (12 ώρες δια ζώσης, 4 ώρες on line Τηλεδιασκέψεις σε πραγματικό χρόνο και 144 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση. Στο χρόνο της ασύγχρονης εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ώρες μελέτης θεωρίας, case studies καθώς και προετοιμασίας της μικροδιδασκαλίας)

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η: ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Εισηγητές: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ, Δρ. Παιδαγωγικής, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PDF)

 

Κόστος: 270 ευρώ

Τρόπος καταβολής διδάκτρων (Εφάπαξ | Δόσεις):
250ευρώ ή με δόσεις  70ευρώ - 100ευρώ -  100ευρώ

Η τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με την εκπτωτική πολιτική η οποία ακολουθεί.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που εφαρμόζει, δύναται με Απόφαση του Συμβουλίου του, να προσφέρει Εκπτώσεις στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρτισης επί των τελών φοίτησης, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Σύμφωνα με την από 14.12.2020 Απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όλα τα Προγράμματα διέπονται από ενιαίο και ευέλικτο πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής Εκπτώσεων επί των τελών φοίτησης, το οποίο ορίζεται ως εξής:  

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται Εκπτώσεις στο κόστος εγγραφής και παρακολούθησης, ως ακολούθως:

 • 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει.
 • 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου,
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε ανέργους
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους

Υποτροφίες

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω  ως εξής:

 • Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.
 • Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.
 • Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.
 • Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει, αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων και να έχει προσκομίσει παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν αθροιστικά. Αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, του χορηγείται η έκπτωση για την μία κατηγορία που θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

Μετά την έναρξη των μαθημάτων επιστροφές διδάκτρων δεν γίνονται δεκτές.

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν, ένα από τα κάτωθι εξ αποστάσεως προγράμματα, διάρκειας 200 ωρών (ασύγχρονη εκπαίδευση):

1. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων

2. Το πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου ( https://e-learning.panteion.gr/ ) ή στα τηλέφωνα της γραμματείας του εν λόγω προγράμματος 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00) και στο email ekp.en.kdvm@panteion.gr

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος και εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου περιλαμβάνει: α) το  θεωρητικό μέρος, το οποίο εστιάζει στις κυριότερες διδακτικές ενότητες της τράπεζας θεμάτων και β) το πρακτικό μέρος, το οποίο εστιάζει στην προετοιμασία των υποψηφίων για το σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας σε e-learning περιβάλλοντα, η οποία αποτελεί το δεύτερο μέρος της εξέτασης. 

Θεματικές Ενότητες

 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning.
 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning.
 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning
 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning
 5. Σχεδιασμός και εφαρμογές ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Σχεδιασμός και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλίας
 7. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα σε μαθησιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζονται από τις νέες τεχνολογίες
 8. Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος: Προετοιμασία και αξιοποίηση
 9. Αυτό-αξιολόγηση: Κριτήρια και τεχνικές αυτοαξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
 10. Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας. Βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού μιας μικροδιδασκαλίας σε e-learning περιβάλλοντα

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων φορέων όπως ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Φορείς Άτυπης Μάθησης, Κολεγίων κ.ά., οι οποίοι  προετοιμάζονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π αλλά και σε κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων, εκπαιδευτή εκπαιδευτών, εισηγητή σεμιναρίων που επιθυμεί να αναπτύξει θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Ενηλίκων (e-learning), να ενισχύσει το βιογραφικό του και να αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες για ανάπτυξη μικροδιδασκαλιών σε e-learning περιβάλλοντα και τη διδασκαλία και μάθηση με την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων (p2p online learning, mobile learning, virtual class).

Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντική εξειδίκευση στις ομάδες-στόχους, καθώς, και λόγω της πανδημίας του Covid-19, υιοθετούνται πλέον στην εκπαιδευτική διαδικασία υβριδικές/μικτές μέθοδοι διδασκαλίας (online/offline) με την χρήση και αξιοποίηση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων, που απαιτούν συνδυασμό τεχνολογικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα (εκπόνηση εργασιών και μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλοποίηση ηλεκτρονικής μικροδιδασκαλίας) χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 160 ωρών. Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Το πρόγραμμα είναι μικτού τύπο αξιοποιώντας δια ζώσης εκπαίδευση και εκπαίδευση σε ψηφιακό περιβάλλον. Βασίζεται σε συνδυασμό μικτής μάθησης (blended learning) και περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις και εκπαίδευση από απόσταση και δια ζώσης, με υποστήριξη από σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Απαιτείται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο (πχ handsfree)

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται με την εκπόνηση ασκήσεων στην πλατφόρμα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (ο συνολικός βαθμός θα πρέπει να είναι πάνω από το 50%) καθώς επίσης και με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας μικροδιδασκαλίας σε e-learning περιβάλλοντα (επιτυχής παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας)

Εγγραφή

Για την εγγραφή σας απαιτείται να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

 • Αlpha Bank
  102002320003785
  IBAN: GR8801401020102002320003785
 • Τράπεζα Πειραιώς
  5049037411229
  IBAN: GR9401720490005049037411229
 • Eurobank
  00260105320200331774
  IBAN: GR3002601050000320200331774

Δικαιούχος: TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ

Αιτιολογία κατάθεσης: ΣΥΓΧΡ.ΕΚΠ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ - 3ος κυκλος – ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με την γραμματεία του προγράμματος, αποστέλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας στο ekp.en.kdvm@panteion.gr μαζί με την φωτοτυπία ταυτότητας και σε περίπτωση έκπτωσης, το σχετικό δικαιολογητικό.

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής