ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ΛΑΕΚ 1-25 | Πρόγραμματα εκπαίδευσης με επιδότηση για τους εργαζόμενους

ΛΑΕΚ 1-25 | Πρόγραμμα επιδότησης της εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους

 

​Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις ( που απασχολούν 1-25 εργαζόμενους) η επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ του O.A.E.Δ. έχει αποφασίσει την προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και για το 2016.

 

Επιχειρήσεις που δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι όσες:

  • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

  • καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2016.

  • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

  • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

  • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

 

Μεμονωμένοι εργαζόμενοι («ανεξάρτητοι»)  δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αρκεί να καταβάλλεται γι αυτούς η εργοδοτική εισφορά 0,24%

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 
Κάθε καταρτιζόμενος θα εισπράξει επίδομα 5 ευρώ /ώρα (επίδομα μετακίνησης και διατροφής), προκειμένου να παρακολουθήσει τα σεμινάρια (σύνολο 160,00 € ανά εργαζόμενο – καταρτιζόμενο, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό του. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ / ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  • Η διάρκειά τους είναι 32 ώρες και ολοκληρώνεται σε 8 τετράωρα.

  • Υλοποιείται υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας

  • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθώς διενεργούνται έλεγχοι του ΟΑΕΔ.

  • Κάθε συμμετέχων δικαιούνται 6 ωριαίες απουσίες.

  • Τα σεμινάρια για την Αττική θα πραγματοποιηθούν στον Πειραιά

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής