ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ISO 27001

Κατηγορία: 

 

ISO 27001

Το ΙSO 27001 δίνει πληροφορίες για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας (ISMS) που προορίζεται για την ασφάλεια των πληροφοριών και συνεπώς, για τη διαχείριση των κινδύνων που αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να απειλήσουν. Το πρότυπο ISO 27001 παρέχει ένα μοντέλο για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) εντός ενός οργανισμού και, επομένως, τροποποιεί το πρότυπο ISO 17799. Και τα δύο πρότυπα είναι πολύ στενά συνδεδεμένα, ωστόσο, καθένα εκτελεί κάθε διαφορετική αποστολή. Το πρότυπο ISO 17799 παρέχει μια λεπτομερή σύνοψη των μέτρων ασφαλείας που θα μπορούσαν να επιλεγούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ISMS, το πρότυπο ISO 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ISMS εντός ενός οργανισμού.

Το ISO / IEC 27001:2005 καλύπτει όλους τους τύπους των οργανισμών (π.χ. εμπορικές επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς, μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς). Καθορίζει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την αναθεώρηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, στο πλαίσιο της οργάνωσης του γενικότερου επιχειρηματικού κινδύνου. Καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μεμονωμένων οργανώσεων ή τμημάτων τους. Αποσκοπεί στη διασφάλιση της επιλογής των κατάλληλων ελέγχων ασφάλειας για την προστασία των πληροφοριών και συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των στοιχείων για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Οφέλη

 

  • Αύξηση εμπιστοσύνης: χρήση από τους οργανισμούς ώστε να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριών, οδηγιών, προτύπων και διαδικασιών για τους εμπορικούς εταίρους και άλλες οργανώσεις με τις οποίες αλληλεπιδρούν για λειτουργικούς ή εμπορικούς λόγους.
  • Μείωση επιχειρησιακού κινδύνου: μέσω της επόπτευσης από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές των οργανισμών ώστε να προσδιορίζουν το βαθμό συμμόρφωσης με τις πολιτικές, τις οδηγίες και τα πρότυπα που εκδίδονται από έναν οργανισμό.
  • Εκτέλεση εργασιών-που επιτρέπουν την ασφάλεια των πληροφοριών.
  • Συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Μείωση των κινδύνων που αφορούν τη περιουσιακής αξίας της επιχείρησης.
  • Εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της επιχείρησης.

Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής