ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΜΕΝΤΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Περίοδος Μαθημάτων: 07/10/2024 έως 15/06/2025
Περίοδος Yποβολής Αιτήσεων: -- 27/09/2024 (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις)
ΜΟΡΙΑ: 2   |   ECTS: 16,5 ΜΟΝΑΔΕΣ
Διάρκεια Προγράμματος: 410 ώρες – 9 μήνες 
Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρία Πούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η του Πανεπιστημίου Πατρών

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων, η ημερομηνία Έναρξης του προγράμματος, θα παραταθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και της ιστοσελίδας του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00) και στα email edu@taseism.gr )

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα «Μentoring στην Εκπαίδευση-Μεντορεία στην Εκπαίδευση» απαντά στις σύγχρονες επιστημονικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιταγές για την οργανωμένη υποστήριξη των νεοδιοριζόμενων αλλά και όλων των εκπαιδευτικών των βαθμίδων πρωτοβάμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η ανάγκη υποστήριξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών αντανακλάται στην θεσμοθέτηση του ρόλου του Μέντορα εκπαιδευτικού αλλά και στα σύγχρονα διεθνή και ελληνικά δεδομένα που φανερώνουν την ελλειπή κατάρτιση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τις πραγματικές συνθήκες της τάξης. Κατά συνέπεια, το παρόν πρόγραμμα επιχειρεί την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε ζητήματα που άπτονται σε όλους τους τομείς οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης και του σχολείου. Παρουσιάζονται ζητήματα όπως κίνητρα στην εκπαίδευση, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών, αποτελεσματικές στρατηγικές διασκαλίας,  αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών, παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή, σχέση με γονείς και με συνεργαζόμενες με τους εκπαιδευτικούς ειδικότητες, δεξιότητες συμβουλευτικής στο σχολείο, διοικητικές και αξιολογικές υποχρεώσεις εκπαιδευτικών.

Θεματικές Ενότητες
 

Ενότητα 1:
Ο θεσμός του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα (υποενότητες: Μεντορεία-Μέντορας/ Νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί/ μεντορική σχέση)
Διδάσκοντες: Δημήτριος Σταφίδας/Ινές Τσέζου

Ενότητα 2:
Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα (υποενότητες: βασικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα/ παράμετροι μεντορικού έργου)
Διδάσκων: Δημήτριος Σταφίδας

Ενότητα 3:
Διαχείριση σχολικής τάξης (υποενότητες: θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης/αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας/μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες)
Διδάσκοντες: Μαρία Πούλου / Δημήτριος Σκαφίδας

Ενότητα 4:
Θέματα επικοινωνίας με γονείς/κηδεμόνες και συναδέλφους (υποενότητες: παράγοντες που επιδρούν στη σχέση σχολείου-οικογένειας/ παράγοντες που επιδρούν στην επίδοση των μαθητών/τρόποι επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες/ θέματα συζήτησης με τους γονείς/ επικοινωνία με τους συναδέλφους)
Διδάσκουσα: Ινές Τσέζου

Ενότητα 5:
Συνεργασία με ειδικούς παράλληλης στήριξης ή στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς δυνατότητα παράλληλης στήριξης (υποενότητες: ορισμός ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών/ μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ συνεργασία με γονείς και εμπλοκή της οικογένειας μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)
Διδάσκουσα: Ινές Τσέζου

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμμετέχοντες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, διότι ακολουθεί την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερόμενων:

 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι θέλουν να επιμορφωθούν στο νέο εκπαιδευτικό θεσμό
 • Σε όσους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές ή αδιόριστους) θέλουν να λάβουν μοριοδότηση για Διορισμούς – Προσλήψεις, ΑΣΕΠ – Πίνακες
 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων και στελέχη εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να μοριοδοτηθούν στις αξιολογήσεις τους
 • Σε όλους τους απόφοιτους αλλά και τελειόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων
 • Σε όσους φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή και ή στις επιστήμες της Αγωγής
 • Σε όσους θέλουν να εργαστούν στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε άλλες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για την βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής

 

Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται ολοκληρωτικά με την προσέγγιση της ασύγχρονης, εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα ενός ευέλικτου προγραμματισμού της μελέτης τους, ανάλογα με τις προσωπικές τους συνθήκες και ανάγκες. Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι έχουν μόνιμη και διαρκή πρόσβαση στο υλικό μελέτης, που επιτρέπει την επαναληπτική μελέτη και επεξεργασία του υλικού.
 

Εγγραφή: Για την εγγραφή σας απαιτείται να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος. Κατόπιν τηλεφωνικής επιβεβαίωσης απο τον συνεργαζόμενο φορέα Taseis Management οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους πρέπει να αποστείλουν στο email edu@taseism.gr φωτοτυπία ταυτότητας, αποδεικτικό κατάθεσης καθώς και το δικαιολογητικό που βεβαιώνει την ιδιότητα η οποία δίνει δυνατότητα έκπτωσης

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

 • Αlpha Bank  |    102002320003785    |    ΙBAN: GR8801401020102002320003785
 • Τράπεζα Πειραιώς    |   5049037411229   |   ΙBAN: GR9401720490005049037411229
 • Eurobank   |   00260105320200331774    |   IBAN: GR3002601050000320200331774
 • Εθνική  |  10300616892   |   IBAN: GR1401101030000010300616892

Δικαιούχος: TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ

Αιτιολογία κατάθεσης: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΜΕΝΤΟΡΕΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Κατηγορία: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής