ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης για εργαζομένους και ανέργους (voucher)

Προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης για εργαζομένους και ανέργους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS ως πιστοποιημένοι από το ελληνικό κράτος πάροχοι εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης και σε συνέχεια των πολυάριθμων συνεργασιών τους με επιμελητήρια και άλλα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συμμετέχουν σε σειρά επιδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους και εργαζομένους από όλους τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.

Στόχος είναι η απόκτηση και ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η διευκόλυνση της επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων και η καλύτερη προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Για κάθε εκπαιδευόμενο/η που θα συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα προβλέπονται:

 • εκπαιδευτικό επίδομα (χρηματικό επίδομα κατάρτισης που πιστώνεται κατευθείαν στον λογαριασμό του κάθε εκπαιδευόμενου μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος)
 • εξ αποστάσεως κατάρτιση σε ποικίλα αντικείμενα εξειδίκευσης
 • πιστοποίηση γνώσεων (η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ (update 26.09.23):
Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και "πράσινες" δεξιότητες. Αναμένεται να ανοίξει άμεσα νέος κύκλος αιτήσεων που αφορά ανέργους που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Συμπληρώστε τη γενική φόρμα ενδιαφέροντος για να ενημερωθείτε εγκαίρως.

VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ SECURITY (update 17.09.23):
Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα 525 € για  απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) ηλικίας 18 έως 50 ετών. H δράση «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων» αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης με εξ αποστάσεως εκπαίδευση  διάρκειας 105 ωρών σε 5.000 ανέργους ηλικίας από 18  έως 50 ετών, υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσει σε απόκτηση Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας μέσω εξετάσεων στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. Αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσκλησης. Συμπληρώστε τη γενική φόρμα ενδιαφέροντος για να ενημερώνεστε πρώροι για όλα τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν.

VOUCHER ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΔΥΠΑ) (update 02.08.23):
Παρατείνεται το πρόγραμμα voucher επιδοτούμενης κατάρτισης για 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ. Για να ενημερώνεστε πρώτοι για προγράμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν συμπληρώστε τη γενική φόρμα ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
Κατάρτιση εργαζομένων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών.

 • Φορέας υλοποίησης: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ)
  Εκπαιδευτικό επίδομα: 550 €, Ώρες κατάρτισης: 110
  Εκπαιδευτικά αντικείμενα:  1. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης, 2. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 3. Πωλητής Λιανικής, 4. Ειδικός Social Media Marketing.
  Πληροφορίες για το πρόγραμμα| Δικαιολογητικά | Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (έληξε) 
 • Φορέας υλοποίησης: Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ)
  Εκπαιδευτικό επίδομα: 500 €, Ώρες κατάρτισης: 100

  Εκπαιδευτικά αντικείμενα: 1. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM, 2. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης, 3. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών, 4. Ειδικός Social Media Marketing
  Πληροφορίες για το πρόγραμμα| Δικαιολογητικά | Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (έληξε)
 • Φορέας υλοποίησης: Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού - ΣΕΚΠΥ
  Εκπαιδευτικό επίδομα: 500 €, Ώρες κατάρτισης: 100

  Εκπαιδευτικά αντικείμενα:  1. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, 2. Συντήρηση Εγκαταστάσεων, 3. Εσωτερικός Ελεγκτής, 4. Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 5.Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου
  Πληροφορίες για το πρόγραμμα| Δικαιολογητικά| Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (έληξε) 
 • Φορέας υλοποίησης: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
  Εκπαιδευτικό επίδομα: 500 €, Ώρες κατάρτισης: 100

  Εκπαιδευτικά αντικείμενα: 1. Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, 2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών, 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, 4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων, 5. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων, 6. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής, 7. Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing, 8. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
  Πληροφορίες για το πρόγραμμα | Δικαιολογητικά | Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (έληξε) 

Voucher type: 
Λεκτικό Slideshow: 
Προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης για εργαζομένους και ανέργους (voucher)

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής