ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

 α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να  επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

 β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

 
Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:    
  • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
  • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι,
  • Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.  

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας). 

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 70 € για τα προγράμματα Γ΄ κατηγορίας και 130 € για τα προγράμματα Β΄ κατηγορίας και καταβάλλεται την πρώτη ημέρα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Επίσης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωση του προγράμματος, παρέχεται άμεσα βεβαίωση συμμετοχής.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:    

Προγράμματα Γ΄ κατηγορίας  κόστος  70 € / εκπαιδευόμενο. 

Προγράμματα Β΄ κατηγορίας κόστος  130 € / εκπαιδευόμενο.    

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι για να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα πρέπει να μας έχετε καταβάλει το σύνολο της δαπάνης  που σας αντιστοιχεί  το αργότερο μέχρι και την 1η ημέρα έναρξης του προγράμματος.

 

Καλέστε μας στο 210 3310240 (ώρες γραφείου 9:00 - 17:00) για αίτηση συμμετοχής.

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας καλέσει το συντομότερο εκπρόσωπος του Κ.Δ.Β.Μ. Taseis

Κατηγορία: 
Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής