ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ISO 26000

Κατηγορία: 

 

ISO 26000

Το κυρίαρχο ζητούμενο της «Κοινωνικής Ευθύνης» είναι η υποχρέωση των οργανισμών να λογοδοτούν για τις επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις και οι δραστηριότητές τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η έκδοση του διεθνούς αυτού προτύπου δεν αντικαθιστά εργαλεία και πρωτοβουλίες για κοινωνική ευθύνη, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά και αποσκοπεί στην προαγωγή της αλληλοκατανόησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης. Διευκρινίζεται επίσης ότι το «ΕΛΟΤ ISO 26000 δεν αποτελεί ένα ακόμη πρότυπο συστήματος διαχείρισης με απαιτήσεις. Δεν προορίζεται και δεν είναι κατάλληλο για πιστοποίηση είτε έλεγχο. Κάθε προσφορά είτε ισχυρισμός πιστοποίησης με ISO 26000 αποτελεί παρερμηνεία των επιδιώξεων και του σκοπού και καταχρηστική εφαρμογή του».

Στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του είναι και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και από οργανισμούς που είναι στην αρχική φάση ενσωμάτωσης, όπως και από οργανισμούς με περισσότερη εμπειρία εφαρμογής της κοινωνικής ευθύνης. Στην πρώτη περίπτωση, «οι οργανισμοί μπορεί να επωφεληθούν από τη μελέτη και εφαρμογή του προτύπου για τις αρχές, τα πεδία και τα θέματα κοινωνικής ευθύνης». Στη δεύτερη περίπτωση «μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και την περαιτέρω ενσωμάτωση της κοινωνικής ευθύνης στις δραστηριότητές τους». Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, «είναι στη δικαιοδοσία του κάθε οργανισμού να αναγνωρίζει μέσω ίδιας θεώρησης και μέσω διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ποια θέματα τον αφορούν και ποια από αυτά είναι σημαντικά».

Τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου αφορούν:

  • Την κοινωνία μέσω της υποστήριξης που παρέχει σε πρωτοβουλίες τοπικών και εθνικών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσεων με αυτές και τη δημιουργία Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης.
  • Το περιβάλλον εφαρμόζοντας πολιτικές και ενέργειες για τον περιορισμό δυσμενών επιδράσεων στις κλιματικές αλλαγές βοηθώντας στη συνειδητοποίηση ότι η μετάβαση σε μια οικονομία που απαιτεί περιορισμό των εκπομπών CO2 αντιπροσωπεύει τόσο ρίσκο, όσο και ευκαιρία.
  • Την επίδοση στις σχέσεις της με τους πελάτες και την αγορά και στην παρακολούθηση, κατανόηση και ανταπόκριση στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες τους, στην πώληση δηλαδή προϊόντων/ υπηρεσιών με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.
  • Στους εργαζόμενους με τη συμπεριφορά και τις πολιτικές της σε σχέση με εργασιακά θέματα όπως Ασφάλεια, Υγιεινή, Ειλικρινή Επικοινωνία και Δίκαιη Μεταχείριση

 Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής