ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων *General Data Protection Regulation (GDPR)*

Σεμινάριο GDPR

 

 

Η Taseis έχει συγκροτήσει την πλέον κορυφαία ομάδα στην χώρα πάνω στην προστασία των προσωπικών δεδομένων έχοντας ήδη αναλάβει δεκάδες  έργα συμμόρφωσης με τον Γενικό κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR. Αποτελείται από πρώην μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.α.), από καθηγητές πανεπιστημίων των Σχολών Νομικής, Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων καθώς και από ειδικούς επιστήμονες, νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό υπόβαθρο για την ολιστική προσέγγιση των νομικών, διακυβερνητικών και επιχειρησιακών - τεχνικών πτυχών που απορρέουν από τον Κανονισμό. Η εμπιστοσύνη σας στον φορέα μας αποτελεί επένδυση στο αύριο.

Στις 27 Απριλίου του 2016 υιοθετήθηκε ο νέος Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (General Data Protection Regulation, εν συντομία, GDPR), ο οποίος και εφαρμόστηκε πλέον από όλα Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 25 Μαΐου 2018. Mετά τις 25.05.2018 όποιοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υποχρεούνται να τηρούν τον Κανονισμό και αντιμετωπίζουν κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν. Η TASEIS με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της εκτός απο το συνολικό έργο συμμόρφωσης με τον GDPR που δύναται να αναλάβει για τις επιχειρήσεις, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά πρόγραμμα GDPR με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι, να αποκτήσουν τη δέουσα κατάρτιση για το χειρισμό των κυριότερων ζητημάτων και απαιτήσεων που απορρέουν από τον νέο κανονισμό. 

 Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις

Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση και να αποφύγουν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων αλλά και αγωγές αποζημίωσης. GDPR_SUPPORT_TASEISΗ μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους, καθώς η παραβίαση δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε υποχρέωση ευρείας κοινοποίησής της και κατά συνέπεια να βλάψει τη φήμη μίας επιχείρησης

Τα εκπαιδευτικά  προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης πάνω στον νεό Κανονιμό GDPR γίνονται σε μηνιαία βάση. Ως σήμερα έχουν υλοποιηθεί ως εξής:

 • σεμινάριο 32 ωρών για την γενική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των στελεχών που καλούνται να αναλάβουν καθήνοντα Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομών - DPO. Στο εν λόγω πρόγραμμα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί το προηγούμενο διάστημα 2 κύκλοι σεμιναρίων.
 • εξειδικευμένα και στοχευμένα σεμινάρια πάνω στις ανάγκες διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μερικά απο προγράμματα που υλοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες αφορούν ιδιωτικές κλινικές-διαγνωστικά κέντρα, ψυχιατρικές κλινικές, ιδιωτικά σχολεία, παιδικούς σταθμούς, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν επόμενα εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης GDPR. 

 

 Πρόγραμματα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

Γενικό Πρόγραμμα GDPR "Ο Κανονισμός GDPR στις επιχειρήσεις" (24 εκπαιδευτικές ώρες)
09 Οκτωβρίου 2018 (1η μέρα), 10.00 - 17.00
10 Οκτωβρίου 2018 (2η μέρα), 10.00 - 17.00
11 Οκτωβρίου 2018 (3η μέρα), 10.00 - 17.00

Ο Κανονισμός GDPR στις ξενοδοχειακές Μονάδες  (16 εκπαιδευτικές ώρες)
30 & 31 Οκτωβρίου 2018 | ωράριο 10.00 - 17.00 

 

 Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα διαφορετικό;

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε από πρώην μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.α.), από καθηγητές πανεπιστημίων των Σχολών Νομικής, Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και από ειδικούς επιστήμονες, νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό υπόβαθρο για την ολιστική προσέγγιση των νομικών, διακυβερνητικών και επιχειρησιακών - τεχνικών πτυχών που απορρέουν από τον Κανονισμό. Οι εκπαιδευτές συνεργάζονται με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς και συνεπώς, εστιάζουν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στους πιθανούς κινδύνους ανάλογα με την φύση της επιχείρισης και των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται ο εκάστοτε DPO.

  Υπάρχει πιστοποίηση DPO;

Τι λεει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ανακοίνωσή της στις 9-8-17 αποσαφηνίζει προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων που δημιουργούνται σκόπιμα στην εκπαιδευτική αγορά ότι ο GDPR δεν θέτει καμία απαίτηση για πιστοποίηση του επαγγέλματος του DPO, ούτε ενθαρρύνει προαιρετικά σχετική πιστοποίηση καθώς επίσης τονίζει ότι στην Ελλάδα δεν έχει διαπιστευτεί κανένας φορέας προκειμένου να πιστοποιεί επισήμως τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες του DPO.

 Η μεθοδολογία μας

Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε θεωρητική κατάρτιση. Στον κορμό του προγράμματος εντάσσεται η εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies) διαρθρωμένων  κατάλληλα έτσι ώστε να ολοκληρώνουν κάθε θεματική ενότητα με τρόπο πρακτικό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό. Οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά προβλήματα προς επίλυση, ενώ δίδονται λύσεις που βασίζονται σε αληθινά ζητήματα που καλούνται να επιλύσουν όσανομικά και φυσικά πρόσωπα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα. Η παραπάνω μεθοδολογία κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα διαδραστικό ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα της διάλεξης.

Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιασθεί, προκειμένου να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Τα παραδείγματα αποτελούν μια προσομοίωση της καθημερινότητας και των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει ένας DPO. Με τα προσεκτικά επιλεγμένα case studies το πρόγραμμα ενισχύει την συνδυαστική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα καθημερινά πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

 Η ομάδα εκπαιδευτών

Στην νομική ομάδα συμμετέχουν επιστήμονες με εκτεταμένες σπουδές και εργασιακή εμπειρία στο δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανάμεσα στους οποίους είναι οι:

 • Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, δικηγόρος, ειδικός επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο και έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πάντειο και στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (Γενικό Κανονισμό για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και Οδηγία για τους τομείς του ποινικού δικαίου).
 • Ρίκα Λωσταράκου, δικηγόρος LLM, με 20ετή εμπειρία ως ειδικός επιστήμονας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με καθήκοντα συντονιστή για την ιδιωτική οικονομία και τη συμμόρφωση επιχειρήσεων και τραπεζών με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.
 • Φίλιππος Mitletton, δικηγόρος LLM, με 20ετή εμπειρία ως ειδικός επιστήμονας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τα τελευταία 3 χρόνια ως προϊστάμενος του Τμήματος Ελεγκτών. Από το 2006 ως το 2010 εργάσθηκε ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο Τμήμα Προστασίας Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη σύνταξη του σχεδίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
 • Έρση Μιχαηλίδου, δικηγόρος LLM, με μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στα προσωπικά δεδομένα και μεγάλη εργασιακή εμπειρία στην εκπροσώπηση πολυεθνικών ομίλων των κλάδων υγείας, ναυτιλίας, ηλεκτρονικού εμπορίου, λιανικής, τηλεπικοινωνιών κ.α. σε κανονιστικά ζητήματα και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ομάδα IT απαρτίζεται από:

 • το Τμήμα Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητή κύριο Βουτσινά Βασίλειο,
 • το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) με επικεφαλής τον καθηγητή του τμήματος Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και υπεύθυνο του εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BILab/Ο.Π.Α.), κύριο Δημήτρη Καρδαρα,
 • έμπειρους Μηχανικούς Πληροφορικής της TASEIS , εξειδικευμένους στην εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών ΕΝ ISO 27001.

Στην ομάδα συμμετέχουν υποψήφιοι Διδάκτορες με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό πάνω στα Πληροφοριακά Συστήματα οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων και στην προετοιμασία ελέγχων από Αναθέτουσες Αρχές στον τομέα της Πληροφορικής έχοντας μάλιστα εργαστεί ως σύμβουλοι για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.  

 Τόπος υλοποίησης: 

Taseis Management, Αιόλου 72, 7ος όροφος

 Παροχές

 • Βεβαίωση, μπλοκάκια & στυλο
 • mini lunch 
 • Σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή
 • Δυνατότητα ένταξης στο ΛΑΕΚ
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε real time

 GDPR Compliance Services - Υπηρεσίες Συμβούλου DPO

Για να ενημερωθείτε συνοπτικά για τις υπηρεσίες συμμόρφωσης GDPR που παρέχει η Taseis για την πλήρη κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο >>> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ GDPR και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ DPO

 Πληροφορίες: καλέστε μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

Κατηγορία: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής