ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Μελέτη και Εγκατάσταση Συστημάτων ISO

Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας ISO

Η Taseis Μanagement είναι σταθερά προσανατολισμένη στην Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Εταιρικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και βελτιστοποίησης των διεργασιών και διαδικασιών, που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας βρίσκουν πεδίο εφαρμογής, ανεξάρτητα από την δραστηριότητα και το μέγεθος της κάθε επιχείρησης - από τη παραγωγική διαδικασία, το περιβάλλον και τις πελατειακές σχέσεις, μέχρι τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού.

Ενημερωθείτε παρακάτω για τα οφέλη του εκάστοτε συστήματος ποιότητας και ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας.

Δείτε επίσης: Αστεροποίηση Ξενοδοεχείων | Green Key | ECOLABEL

 

Πιστοποιήσεις CE

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμός τυποποίησης (ΕΛΟΤ):

 Η σήμανση CE συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Όταν η σήμανση CE τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE, εκτός εάν τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει στοιχείων µη συμμόρφωσης του προϊόντος
 […]

ce
 
Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική, μεταξύ άλλων στις οικογένειες προϊόντων που φαίνονται στην παρακάτω λίστα.

Προϊόντα:
Τσιμέντο | Αδρανή | Κεραμικά Τούβλα | Στοιχεία Τοιχοποιίας | Κονιάματα Τοιχοποιίας  | Πρόσθετα Σκυροδέματος, Ενεμάτων και Κονιαμάτων | Δομική Άσβεστος | Μηχανές | Μέσα Ατομικής Προστασίας

Η Taseis Management σε συνεργασία με τους έμπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες της αναλαμβάνει την εκπαίδευση και προετοιμασία για την πιστοποίηση CE των προϊόντων της εταιρείας σας.

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής