Ανανέωση άδειας Security

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (K.Y.A. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010) η απόκτηση της απαραίτητης πιστοποίησης στα αντικείμενα της ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων αποτελεί προϋπόθεση για την ανανέωση οποιασδήποτε άδειας από τις 13/10/2013.    

Η πιστοποίηση που λαμβάνουν οι εξεταζόμενοι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας εργασίας τους.    

Το πρόγραμμα των 24 ωρών που έχει δημιουργήσει  το ΚΔΒΜ2  TASEIS  καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη τόσο των γραπτών  όσο και των προφορικών εξετάσεων  που θα συμμετάσχει ο εκάστοτε καταρτιζόμενος.    

Όλοι οι  εκπαιδευτές του ΚΔΒΜ2 TASEIS είναι πιστοποιημένοι από το ΚΕΜΕΑ (τον επιστημονικό σύμβουλο δηλαδή του υπουργείου δημόσιας τάξης για θέματα ασφάλειας που αποτελεί και τον φορέα που διενεργεί τις εξετάσεις) γεγονός που συμβάλει στην όσο το δυνατό καλύτερη εκπαίδευση των καταρτιζομένων.    

 

ΚΟΣΤΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     

--> επόμενο τμήμα: 1-7 Σεπτεμβρίου 2017

Το κόστος συμμετοχής είναι 150€
(το ποσό προκαταβάλλεται)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 28 ώρες σε πρωινά και απογευματινά ευέλικτα τμήματα σε Αθήνα και Πειραιά.    

Για τους ενδιαφερόμενους που είτε βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες  είτε δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως κατάρτισης (e – learning) μέσω της πλατφόρμας του  ΚΔΒΜ2  TASEIS  παρουσία εκπαιδευτή σε ημέρες και ώρες που θα καθορισθούν κατόπιν κοινής συνεννόησης. 

Το εγχειρίδιο που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή σε κάθε καταρτιζόμενο.       

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται σχεδόν κάθε 3-4 μήνες. Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη αφορούν νομικά και εργασιακά θέματα, περιβάλλον, θέματα φυλάξεων χώρων, διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, πυρασφάλειας κ.λ.π.  Το κόστος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ανέρχεται στα 150€.      

Κατηγορία: 
Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Taseis Management ΕΠΕ

Αιόλου 72, 10559, Αθήνα

tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267

e-mail: info[at]taseism.gr