Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης voucher για 150.000 εργαζομένους

Πρόγραμμα κατάρτισης (voucher) με εκπαιδευτικό επίδομα 

Για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ VOUCHER.GOV
(απαιτείται χρήση κωδικών taxisNET)

 

Το νέο πρόγραμμα voucher επιδοτούμενης κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών, οι οποίοι απασχολούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελούμενων εργαζόμενων μισθωτών, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει:

  1. 80 ώρες κατάρτισης σε «ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας
  2. Εκπαιδευτικό Επίδομα 5 ευρώ/ώρα
  3. Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση 12 ωρών και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι

  1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
  2. Ηλικίας άνω των 18 ετών
  3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση έως και την 15/01/2023 και εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελούμενων Α΄ φάσης. Το ΚΔΒΜ TASEIS θα συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη δράση και θα υλοποιήσει τμήματα σε Αθήνα και Πειραιά.

Για την καλύτερη και πιο άμεση οργάνωση των τμημάτων όσοι υποψήφιοι επιθυμούν την άμεση ένταξή τους σε τμήμα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μπορούν να στέλνουν από τώρα την αίτησή τους (αφού την υποβάλουν στο voucher.gov) στο voucher@taseism.gr με τίτλο στο θέμα του emal: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΥΠΑ.

Πληροφορίες:  2103310240-241

 

 

Voucher type: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής