«Λειτουργική Διοίκηση Ανταγωνιστικών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στη μετά Covid-19 εποχή».

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Λειτουργική Διοίκηση Ανταγωνιστικών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στη μετά Covid-19 εποχή».

 

Πληροφορίες Προγράμματος

Περίοδος Εγγραφών: 23/02/21 – 16/03/21
(Οι εγγραφές θα συνεχιστούν πέραν της 16ης μαρτίου μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.)
Εναρξη Μαθηματων: 29/03/2021
Διαρκεια: 3 μήνες
Ώρες Επιμόρφωσης: 210
Πιστωτικες Μοναδες ECVET: 10,50
Επιστημονική Ευθύνη: ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κόστος: 380 ευρώ
Για την εκπτωτική πολιτική και τις πληροφορίες εγγραφής ανατρέξτε στο τέλος του παρόντος οδηγού σπουδών.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 210 ωρών με τίτλο «Λειτουργική Διοίκηση Ανταγωνιστικών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στη μετά Covid-19 εποχή».

 

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

 

Αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η Λειτουργική Διοίκηση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που διαμορφώνονται στη μετά Covid-19 εποχή. Στην ελληνική τουριστική αγορά καταγράφεται σημαντικό έλλειμα ειδίκευσης στο σύγχρονο ξενοδοχειακό μάνατζμεντ και ταυτόχρονα η τεχνογνωσία γύρω από την αποτελεσματική λειτουργία σε συνθήκες κρίσης είναι σχεδόν απούσα. Με δεδομένη τη συνειδητοποίηση αυτών των ελλείψεων, και γνωρίζοντας τόσο το μεγάλο αριθμό των μικρομεσαίων – συχνά οικογενειακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αλλά και τη μεγάλη γεωγραφική τους διασπορά, το εν λόγω πρόγραμμα υιοθετεί εναλλακτικές ως προς το περιεχόμενο και την εκπαιδευτική τους μεθοδολογία τεχνικές εκπαίδευσης – κατάρτισης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την ανάγκη για γνώσεις οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, στρατηγικού σχεδιασμού αλλά και ηλεκτρονικής προώθησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, μέσα από την παροχή σύγχρονης και ποιοτικής δια βίου εκπαίδευσης, μέσω e-learning, στη Λειτουργική Διοίκηση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και έμφαση στις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του covid-19.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • σε στελέχη και εργαζόμενους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • ανέργους που προσβλέπουν, μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, στη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριοποίηση στον τουριστικό κλάδο
 • δυνητικούς επενδυτές στον τουριστικό – ξενοδοχειακό τομέα
 • αποφοίτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να επικαιροποιήσουν ουσιαστικά αλλά και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο σύγχρονο τουριστικό – ξενοδοχειακό μάνατζμεντ.

Το περιεχόμενο του προγράμματος δομήθηκε με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (εισροές) και αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (διαδικασίες) να παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση (εκροές) στους συμμετέχοντες, άμεσα αξιοποιήσιμη στην τουριστική παραγωγική διαδικασία. Φιλοδοξία του προγράμματος είναι η λειτουργική σύνδεση της θεωρητικής - επιστημονικής γνώσης με την πράξη, με τρόπο και σε βαθμό που οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας.

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ξενοδοχειακό προϊόν, ιδιαίτερα στη μετά covid-19 εποχή
 • να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
 • να αναλύει την οργανωσιακή δομή (τμηματοποίηση) μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης
 • να εφαρμόζει τις σύγχρονες λειτουργίες οργάνωσης και διοίκησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • να προσαρμόζει το σύγχρονο ξενοδοχειακό μάνατζμεντ σε έκτακτες συνθήκες κρίσης, όπως αυτή του covid-19
 • να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η στρατηγική διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και να κατανοεί τη σημασία της στο σύγχρονο τουριστικό περιβάλλον αλλά και τον τρόπο διαμόρφωσης και εφαρμογής της
 • να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, πόσο σημαντική είναι για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και να κατανοεί πως αυτή εξειδικεύεται – ασκείται, με βάση την εθνική και διεθνή εμπειρία
 • να εκθέτει τους διαφορετικούς τύπους κρατήσεων και συμβάσεων για κρατήσεις δωματίων
 • να αναλύει τα κεντρικά σημεία εξυπηρέτησης πελατών από το τμήμα υποδοχής και ορόφων στη μετά Covid-19 εποχή (αφίξεις, αναχωρήσεις και παραμονές)
 • να αναλύει τη στελέχωση των επισιτιστικών τμημάτων
 • να απαριθμεί τα βασικά στοιχεία εξοπλισμού, ιματισμού και διάκοσμου του επισιτιστικού τομέα
 • να αναλύει με κριτικό πνεύμα τα κεντρικά σημεία εξυπηρέτησης πελατών σε χώρους εστίασης στη μετά Covid-19 εποχή
 • να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα σε περιόδους κρίσεων και να εφαρμόζει κατάλληλες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους
 • να εντοπίζει τα κρίσιμα σημεία στη συμπεριφορά των καταναλωτών ώστε να είναι σε θέση να τα διαχειριστεί άμεσα και αποτελεσματικά
 • να προγραμματίζει, εφαρμόζει, παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει τις επικοινωνιακές τους εκστρατείες στο ψηφιακό περιβάλλον για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

 

Mεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • 36 ώρες διδασκαλίας (6 ώρες/διδακτική ενότητα) με τους εισηγητές που παρακολουθούνται εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
 • 6 ώρες on-line διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών (1 ώρα/ διδακτική ενότητα)
 • 126 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (21 ώρες/ διδακτική ενότητα)
 • 42 ώρες για την εκπόνηση εργασίας, με υποστήριξη από τους καθηγητές.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 22312/15-10-2008 απόφαση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση (e-learning). Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε τακτική βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης και στοχεύει, κατ’ εξοχήν, στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων της Διδακτικής Ενότητας εκ μέρους των επιμορφούμενων. Μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στις ανατεθείσες δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης, την εκπόνηση εργασιών. Η αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των επιμέρους ενοτήτων και του προγράμματος συνολικά των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (20%)
 • Ασύγχρονη διδασκαλία εκπαιδευόμενων μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αξιολογείται από τους εκπαιδευτές (50%)
 • Εκπόνηση γραπτής εργασίας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (30%).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης δομείται σε 6 διδακτικές ενότητες ως ακολούθως:

 • 36 ώρες διδασκαλίας (6 ώρες/διδακτική ενότητα) με τους εισηγητές που παρακολουθούνται εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
 • 6 ώρες on-line διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών (1 ώρα/ διδακτική ενότητα)
 • 126 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (21 ώρες/ διδακτική ενότητα)
 • 42 ώρες για την εκπόνηση εργασίας, με υποστήριξη από τους καθηγητές (Η εργασία είναι κείμενο από 3.000 μέχρι 5.000 λέξεων, δηλώνεται στον πρώτο μήνα του προγράμματος και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν την εκπόνησή της, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στον διδάσκοντα για αξιολόγηση δέκα μέρες πριν τη λήξη του. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της τελικής εργασίας ο εκπαιδευτής θα είναι διαθέσιμος και θα παρακολουθεί σε συνεργασία με τον εκπαιδευόμενο την πορεία της. Ο διδάσκων μέχρι τη λήξη του προγράμματος θα έχει παραδώσει τη βαθμολογία.)

Ειδικότερα, κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει 6 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 21 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας, καθώς και 1 ώρα on-line διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών.

Περίγραμμα Ύλης

Διδακτική ενότητα 1: Το σύγχρονο ξενοδοχειακό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του
1. Η σύγχρονη βιομηχανία φιλοξενίας, χαρακτηριστικά προσφοράς
2. Σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις ανταγωνισμού στην αγορά φιλοξενίας, ελληνική και διεθνής εμπειρία
3. Τάσεις ζήτησης για διακοπές και αναψυχή στη μετά covid-19 εποχή
4. Εμπλουτίζοντας και προσαρμόζοντας το ξενοδοχειακό προϊόν στις τρέχουσες συνθήκες
5. Παρουσίαση μελετών περίπτωσης από την ξενοδοχειακή αγορά.

Διδακτική ενότητα 2: Αποτελεσματικό μάνατζμεντ ξενοδοχείων σε ανταγωνιστικό περιβάλλον
1. Βασικές αρχές σύγχρονου αποτελεσματικού ξενοδοχειακού μάνατζμεντ
2. Πως μια ξενοδοχειακή επιχείρηση γίνεται πιο ανταγωνιστική
3. Ανάλυση και αξιοποίηση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος
4. Διατύπωση οράματος, αποστολής και στόχων
5. Αναγνώριση και επιλογή κατάλληλης στρατηγικής
6. Σύγχρονες προκλήσεις στη μετά covid-19 εποχή
7. Παρουσίαση μελετών περίπτωσης από την ξενοδοχειακή αγορά.

Διδακτική ενότητα 3: Αποτελεσματική Διοίκηση και Υποκίνηση του ανθρώπινου παράγοντα
1. Το ανθρώπινο δυναμικό ως πηγή επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις φιλοξενίας
2. Διοικώντας αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
3. Διαμορφώνοντας την κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
4. Πως το ανθρώπινο δυναμικό γίνεται πιο παραγωγικό (παρακίνηση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη, εκπαίδευση)
5. Παρουσίαση μελετών περίπτωσης από την ξενοδοχειακή αγορά.

Διδακτική ενότητα 4: Διοίκηση και λειτουργία του τομέα δωματίων (τμήματα Υποδοχής και Ορόφων)
1. Τύποι και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων
2. Η οργανωσιακή δομή (τμηματοποίηση) του τομέα δωματίων
3. Η στελέχωση του τομέα δωματίων
4. Τύποι δωμάτιων
5. Διαχείριση κρατήσεων και τύποι συμβάσεων για κρατήσεις δωματίων
6. Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών
7. Εξυπηρέτηση πελατών από το τμήμα υποδοχής στη μετά Covid-19 εποχή (Αφίξεις, Αναχωρήσεις και Παραμονές)
8. Εξυπηρέτηση πελατών από το τμήμα ορόφων στη μετά Covid-19 εποχή (Αφίξεις, Αναχωρήσεις και Παραμονές)
9. Παρουσίαση μελετών περίπτωσης από την ξενοδοχειακή αγορά.

Διδακτική ενότητα 5: Διοίκηση και λειτουργία του επισιτιστικού τομέα (F&B – εκδηλώσεις)
1. Η οργανωσιακή δομή (τμηματοποίηση) του επισιτιστικού τομέα και οι χώροι εστίασης και αναψυχής
2. Η στελέχωση του επισιτιστικού τομέα
3. Εξοπλισμός, ιματισμός και διάκοσμος του επισιτιστικού τομέα
4. Σύνθεση κύριων και δευτερευόντων γευμάτων
5. Εργασίες προετοιμασίας και αποκατάστασης χώρων εστίασης
6. Εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους εστίασης στη μετά Covid-19 εποχή
7. Εξυπηρέτηση πελατών από το «Τμήμα εξυπηρέτησης δωματίων» στη μετά Covid-19 εποχή
8. Παρουσίαση μελετών περίπτωσης από την ξενοδοχειακή αγορά.

Διδακτική ενότητα 6: Ξενοδοχειακό digital μάρκετινγκ και πωλήσεις στη μετά Covid-19 εποχή
1. Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ & μάρκετινγκ υπηρεσιών σε περιόδους κρίσης
2. Συμπεριφορά καταναλωτή στον ξενοδοχειακό τομέα πριν και μετά τον Covid-19
3. Προσαρμόζοντας το ξενοδοχειακό προϊόν στην εποχή του Covid-19 [Τμηματοποίηση, Στόχευση, Διαφοροποίηση και Τοποθέτηση (STDP Model)]
4. Αποτελεσματική διαχείριση ψηφιακής επικοινωνίας στην πράξη [Content - Affiliate - Mobile - Email - B2B Platforms - Reviews - YouTube - Ads]
5. Παρουσίαση μελετών περίπτωσης από την ξενοδοχειακή αγορά

Δίδακτρα

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα  380 ευρώ. Καταβάλλεται σε 2 δόσεις ως εξής: 190 ευρώ για την ολοκλήρωση της εγγραφής και 190 ευρώ ως τις 30 Απριλίου

Εκπτωτική Πολιτική

 1. Οι φοιτητές ΑΕΙ-ΑΤΕΙ η άλλου  μεταδευτεροβάθμιου  εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Δημόσιου ή Ιδιωτικού, δικαιούνται έκπτωσης 5% επί του συνολικού ποσού
 2. Αν εγγραφούν δύο ή περισσότερα άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας στο ίδιο πρόγραμμα, δίνεται έκπτωση 10% στη δεύτερη, τρίτη και πλέον εγγραφή.
 3. Οι άνεργοι επωφελούνται έκπτωσης 10%
 4. Στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων κατά την εγγραφή, υπολογίζεται έκπτωση 7% εφόσον δεν ισχύει άλλη έκπτωση

 

Αίτηση   Η αίτηση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο    ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

 

Διαδικασία Εγγραφής

 1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης
 2. Τηλεφωνική ενημέρωση για την έγκρισή της από εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου φορέα Taseis Management (τηλ. 2103310240) εντός μιας εργάσιμης ημέρας.
 3. Οριστικοποίηση της εγγραφής με καταβολή των διδάκτρων (1η δόσης ή εφάπαξ) σε λογαριασμό της Eurobank ο οποίος υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα του οδηγού σπουδών.
 4. Αποστολή email στο info@taseism.gr με συνημμένα:
  - το αποδεικτικό κατάθεσης των διδάκτρων
  - το δικαιολογητικό της έκπτωσης (μόνο για φοιτητές, ανέργους και εγγεγραμμένους με 1ο βαθμό συγγένειας)
  - το βιογραφικό σας (προαιρετικά)
  - αντίγραφο ταυτότητας (προαιρετικά σε αυτή τη φάση, αλλά θα σας ζητηθεί στο τέλος του προγράμματος για την έκδοση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ο λογαριασμός κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

Eurobank: Αρ.Λογ. 00260105320200331774   &  IBAN: GR3002601050000320200331774
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: TASEIS MANAGEMΕNET ΕΠΕ

Το καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αποστέλλεται την ημέρα κατάθεσης στο  info@taseism.gr με τίτλο στο θέμα του email «ΕΓΓΡΑΦΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ» συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού έκπτωση αν υφίσταται έκπτωση ανεργίας, φοιτητικής ιδιότητας ή συγγένειας.

 

Γραμματειακή υποστήριξη - Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://kedivim.aegean.gr/) και της ιστοσελίδας του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00)

Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής