Σεμινάριο για τα ξενοδοχεία: "Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - General Data Protection Regulation (GDPR)"

Σεμινάριο για τα ξενοδοχεία: "Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - General Data Protection Regulation (GDPR)"

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ GDPR ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Έχοντας μελετήσει τις ανάγκες που απορρέουν από τον νέο κανονισμό για τις επιχειρήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, η TASEIS και οι επιλεγμένοι συνεργάτες της οργανώνουν και υλοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό όσοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα στα ξενοδοχεία, να αποκτήσουν τη δέουσα κατάρτιση για το χειρισμό των κυριότερων ζητημάτων και απαιτήσεων που απορρέουν από το γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

 

Τι κάνει αυτό το μάθημα διαφορετικό;

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για τις ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων από πρώην μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.α.), από καθηγητές πανεπιστημίων των Σχολών Νομικής, Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων και από ειδικούς επιστήμονες, νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό υπόβαθρο για την ολιστική προσέγγιση των νομικών, διακυβερνητικών και επιχειρησιακών - τεχνικών πτυχών που απορρέουν από τον Κανονισμό. 

Η Taseis και η ομάδα έργου για την εκπαίδευση και την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων με τον GDPR έχουν ήδη αναλάβει την συμμόρφωση ξενοδοχειακών μονάδων με τον Κανονισμό και είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου. 
 

Αναλυτικό Περίγραμμα Ύλης Εισηγήσεων
 

1η μέρα – 10.00-17.00:  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Θεωρητική προσέγγιση (Legal)

Έρση Μιχαηλίδου, Νομικός LL.M. με εκτεταμένες σπουδές και εργασιακή εμπειρία στο δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Γενική περιγραφή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • Βασικές τομές του GDPR
 • Βασικές έννοιες
 • Βασικές αρχές σύννομης επεξεργασίας δεδομένων
 • Πεδία εφαρμογής προστασίας προσωπικών δεδομένων
 1. Αρχές νόμιμης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας δεδομένων
 • Υποχρεώσεις και ρόλοι
 • Προϋποθέσεις έγκυρης συγκατάθεσης
 • Η λογοδοσία του Υπευθύνου Επεξεργασίας
 • Απαιτήσεις από την αρχή της λογοδοσίας- ειδικές υποχρεώσεις

(α) Data Protection Officer
  -  Καθήκοντα (Checklist)
  -  Διαδικασίες που επιτελεί
(β) Data Protection Impact Assessment: Περιπτωσιολογία
(γ) Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας: Περιεχόμενο-τήρηση

 1. Ειδικότερα θέματα του Ξενοδοχείου ως Υπευθύνου Επεξεργασίας
 • Σύστημα κρατήσεων
 • Διαδικτυακό μάρκετινγκ
 • Loyalty card
 • Επιτρεπόμενα μέτρα ασφαλείας

 

2η μέρα – 10.00-17.00  συνέχεια πρώτης ενότητας

10.00-13.30, Έρση Μιχαηλίδου, Νομικός LL.M. με εκτεταμένες σπουδές και εργασιακή εμπειρία στο δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Δικαιώματα Υποκειμένου των δεδομένων προς επεξεργασία
 • Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας & Εκτελούντος ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων
 • Ενημέρωση
 • Πρόσβαση
 • Διόρθωση
 • Διαγραφή (λήθη)
 • Εναντίωση
 • Φορητότητα
 • Περιορισμοί των Δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων και εξαιρέσεις
 1. Διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
 • Διασυνοριακή Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Συμβατικές Ρήτρες -Templates, Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες, Privacy Shield, Αποφάσεις Επάρκειας)
 • Εποπτικές Αρχές (Σχέση της Εταιρείας με τις Εποπτικές Αρχές, Ιδανική Λύση ανάλογα με τη φύση και το σκοπό της εταιρείας)
 • Μηχανισμός Συνεκτικότητας/ Οne-stop-shop
 1. Η ελληνική πρόταση νόμου για τον GDRP
 • Ανάλυση βασικών σημείων
 1. O δρόμος προς τη συμμόρφωση: Σχέδιο δράσης
 • Ελάχιστο Περιεχόμενο Πολιτικών Απορρήτου
 • Διαδικασίες διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
 • Οργάνωση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • Ανάθεση καθηκόντων
 • Πιστοποίηση/Τήρηση Κωδίκων

14.00 – 17.00: Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης / Δεδομένα & Νέες Τεχνολογίες

Θα διδάξουν υποψήφιοι διδάκτορες στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων του Παν/μίου Πατρών με επι κεφαλής τον καθηγητή κύριο Βασίλη Βουτσινά και έμπειροι μηχανικοί πληροφορικής της Taseis με εκτεταμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

 1. Gap Analysis – Risk analysis – Cause and Effect Analysis
 2.  DPIA / Εκτίμηση Αντικτύπου, 
 3. Τεχνικές Ασφάλειας Δεδομένων – Συναλλαγών

Υπάρχει πιστοποίηση για τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων (DPO);

Τι λέει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ανακοίνωσή της στις 9-8-17 αποσαφηνίζει προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων που δημιουργούνται σκόπιμα στην εκπαιδευτική αγορά ότι ο GDPR δεν θέτει καμία απαίτηση για πιστοποίηση του επαγγέλματος του DPO, ούτε ενθαρρύνει προαιρετικά σχετική πιστοποίηση,  καθώς επίσης τονίζει ότι στην Ελλάδα δεν έχει διαπιστευτεί κανένας φορέας,  προκειμένου να πιστοποιεί επισήμως τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες του DPO.

Η ομάδα μας

Η ομάδα αποτελείται από πρώην μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από καθηγητές πανεπιστημίων των Σχολών Νομικής, Πληροφορικής και Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων καθώς και από ειδικούς επιστήμονες, νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό υπόβαθρο για την ολιστική προσέγγιση των νομικών, διακυβερνητικών και επιχειρησιακών - τεχνικών πτυχών που απορρέουν από τον Κανονισμό.

Στην νομική ομάδα συμμετέχουν νομικοί επιστήμονες με εκτεταμένες σπουδές και εργασιακή εμπειρία στο δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η εργασιακή τους εμπειρία εστιάζεται στην εκπροσώπηση πελατών (μεγάλων πολυεθνικών ομίλων δραστηριοποιούμενων στον τομέα της υγείας, της ναυτιλίας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της λιανικής, των τηλεπικοινωνιών κλπ.) σε κανονιστικά ζητήματα και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην συμβουλευτική πελατών αναφορικά με τις υποχρεώσεις εταιρικής συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, στη σύνταξη πολιτικών Προστασίας Δεδομένων, συμβάσεων, ρητρών συγκατάθεσης, στην ορθή χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-apps) και νέων τεχνολογιών, καθώς και στην εκπαίδευση στελεχών/εργαζομένων αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους από το νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (“GDPR”).

Η ομάδα IT απαρτίζεται από το τμήμα πληροφορικής και επιχειρηματικής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών με επι κεφαλής τον καθηγητή κύριο Βασίλη Βουτσινά καθώς και από έμπειρους Μηχανικούς Πληροφορικής της TASEIS, εξειδικευμένους στην εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών ΕΝ ISO 27001. Διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων και στην προετοιμασία ελέγχων από Αναθέτουσες Αρχές στον τομέα της Πληροφορικής,  έχοντας μάλιστα εργαστεί ως σύμβουλοι για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Η μεθοδολογία μας

Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε θεωρητική κατάρτιση. Στον κορμό του προγράμματος εντάσσεται η εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies) διαρθρωμένων κατάλληλα,  έτσι ώστε να ολοκληρώνουν κάθε θεματική ενότητα με τρόπο πρακτικό, συμμετοχικό και αποτελεσματικό. Οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά προς επίλυση προβλήματα που προκύπτουν στα ξενοδοχεία, ενώ δίδονται λύσεις που βασίζονται σε αληθινά ζητήματα που καλούνται να επιλύσουν όσοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα. Η παραπάνω μεθοδολογία κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα διαδραστικό,  ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα της διάλεξης.

Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιασθεί, προκειμένου να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των συμμετεχόντων στον χώρο των ξενοδοχειακών μονάδων. Τα παραδείγματα αποτελούν μια προσομοίωση της καθημερινότητας και των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει ο DPO του ξενοδοχείου. Με τα προσεκτικά επιλεγμένα case studies το πρόγραμμα ενισχύει την συνδυαστική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα καθημερινά πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία.

Με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης

Όλα τα σεμινάρια που διοργανώνει η Taseis παρέχονται και μέσω μιας πολύ σύγχρονης και εύχρηστης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο GDPR θα μπορούν να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως με χρήση εξατομικευμένου κωδικού πρόσβασης που θα τους σταλεί από τον φορέα μας.

Στοιχεία Προγράμματος

 • 1η ημέρα / 16 Μαΐου 2018, 10.00 – 17.00 (ολοκληρώθηκε)
 • 2η ημέρα / 17 Μαΐου 2018, 10.00 – 17.00 (ολκληρώθηκε)
 • 2ος κύκλος - 1η ημέρα / 04 Ιουλίου 2018, 10.00 – 17.00
 • 2ος κύκλος - 2η ημέρα / 05 Ιουλίου 2018, 10.00 – 17.00 
 • 3ος κύκλος - 1η ημέρα / 23 Ιουλίου 2018, 10.00 – 17.00
 • 3ος κύκλος - 2η ημέρα / 24 Ιουλίου 2018, 10.00 – 17.00 

Κόστος: 450 € / άτομο
Εκπτωτική Πολιτική: Στην 2η συμμετοχή υπάρχει έκπτωση 10% στον 2ο συμμετέχοντα, στην 3η, 4η κ.ο.κ. υπάρχει έκπτωση 15% στον κάθε επιπλέον συμμετέχοντα.
Προκαταβολή: 25%  |   Εξόφληση την ημέρα του σεμιναρίου   |   Συνεργαζόμενες τράπεζες: εδώ
Περιγραφή προγράμματος σε μορφή pdf εδώ
Αίτηση: εκτυπώστε τις δύο τελευτές σελίδες του αρχείου (pdf) και στείλτε τες στο info@taseism.gr ή καλέστε μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 2103310240

Παροχές

 • Βεβαίωση παρακολούθησης,
 • μπλοκάκια & στυλό
 • Σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή
 • δυνατότητα e-learning
 • δυνατότητα ένταξης στο ΛΑΕΚ
 • mini lunch

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής