ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ με την Μ. Καρδαμίτση

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
24 Ιουνίου 2016, 9:30 - 16:30

Αιόλου 72, Αθήνα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Μαρίνα Καρδαμίτση,
Έμπειρη Εκπαιδεύτρια επί Τραπεζικών θεμάτων με μακροχρόνια σταδιοδρομία στην εκπαίδευση και με πλούσιο Εκπαιδευτικό και Συγγραφικό έργο. Είναι πτυχιούχος Νομικός, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία από το δίκτυο των καταστημάτων της ΕΤΕ και έχει διατελέσει Υποδιευθύντρια Διοικήσεως στην προαναφερόμενη Τράπεζα. Είναι πιστοποιημένη από το Chartered Institute of Bankers για το marketing, τις Πωλήσεις και την Ποιοτική εξυπηρέτηση Πελατείας. Επίσης είναι συνεργάτις της ΕΕΤ. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εξειδίκευσή της, βάσει του μεταπτυχιακού της τίτλου αλλά και της μακρόχρονης εργασίας της στα Βαλκάνια, αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (μεταφορά εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας στις χώρες της Βαλκανικής).

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους εξυπηρέτησης πελατείας που εργάζονται σε καταστήματα της επιχείρησης.

ΚΟΣΤΟΣ

220 € (η 2η συμμετοχή λαμβάνει έκπτωση -25%, η 3η συμμετοχή -50%)

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ανάλυση της παρούσας κατάστασης και τη με βάση αυτήν κατάρτιση σχεδίων δράσης, που θα στοχεύουν στην οργάνωση της εξυπηρέτησης κατά τρόπον ώστε να αξιοποιείται η πελατειακή βάση και να προκύπτουν σταυροειδείς πωλήσεις επ’ ωφελεία της πελατείας και της επιχείρησης κατ’ επέκταση.

ΣΤΟΧΟΙ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αντιληφθεί πώς με την κατάλληλη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων είναι δυνατόν να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση της πελατειακής βάσης. Επίσης, θα είναι σε θέση να καταρτίζουν ένα ρεαλιστικό και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης οργάνωσης της εξυπηρέτησης της πελατείας για το κατάστημα στο οποίο εργάζονται επί τη βάσει των δεδομένων και των συνθηκών, κάτω από τις οποίες καλείται να λειτουργήσει.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Καθορισμός των προτύπων της εξυπηρέτησης
 • Παθητική και ενεργητική εξυπηρέτηση πελατείας
 • Μετρήσεις ικανοποίησης της πελατείας
 • Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση του υφισταμένου πελατολογίου
 • Ανάθεση έργου και ατομικών σχεδίων
 • Αντιμετώπιση παραπόνων της πελατείας
 • Διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης της συνεργασίας

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Μπλοκάκια και στυλό
 • Καφές, χυμοί και light lunch

Επιδότηση της δαπάνης σας από το ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ:
Για τις επιχειρήσεις όλα τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να κάνετε αίτηση το αργότερο 6 εργάσιμες ημέρες πριν το σεμινάριο. Η Taseis Management αναλαμβάνει πλήρως τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ένταξη και την μετέπειτα αποπληρωμή της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος  ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατόν στο τηλέφωνο 210 3310240

Κατηγορία: 
Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής