ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ΝΕΟ Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης voucher για εργαζομένους

Πρόγραμμα κατάρτισης (voucher) με εκπαιδευτικό επίδομα 

Για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το πρόγραμμα voucher επιδοτούμενης κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών, οι οποίοι απασχολούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, που αφορά την ανάπτυξη «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελούμενων εργαζόμενων μισθωτών, όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει:

  1. 80 ώρες κατάρτισης σε «ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας
  2. Εκπαιδευτικό Επίδομα 5 ευρώ/ώρα
  3. Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση 12 ωρών και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι

  1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
  2. Ηλικίας άνω των 18 ετών
  3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  4. Δεν παρακολουθούν ή δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/ reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU
  5. Να μην παρακολουθούν και να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της πρόσκλησης
  6. Να μην παρακολουθούν και να μην παρακολουθήσουν κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλει την παρούσα αίτηση

 

Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση και εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελούμενων.

Το ΚΔΒΜ TASEIS συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη δράση και υλοποιεί τμήματα σε Αθήνα και Πειραιά.

Για την καλύτερη και πιο άμεση οργάνωση των τμημάτων όσοι υποψήφιοι επιθυμούν την άμεση ένταξή τους σε τμήμα μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2103310240-241 ή στο email voucher@taseism.gr με θέμα: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΥΠΑ.

 

Voucher type: 

Φόρμα Ενδιαφέροντος (Voucher Εργαζομένων)

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής