ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ISO

Αστεροποίηση Ξενοδοχείων

H εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία σύνταξης (συλλογή και έλεγχος απαραίτητων εγγράφων) και υποβολής τεχνικού φακέλου στις αρμόδιες αρχές

Συγκεκριμένα:

 • Επισκόπηση Υφιστάμενης κατάστασης.
 • Επεξεργασία ερωτηματολογίου Αυτοαξιολόγησης στην πλατφόρμα του ΞΕΕ
 • Υποβολή προτάσεων – λύσεων με σκοπό τη βέλτιστη επίτευξη της απαιτούμενης βαθμολογίας για την κατάταξη.
 • Προτάσεις – Λύσεις για τη βελτίωση της κατάταξης της επιχείρησης
 • Επιπλέον παροχές και συμβουλές για επίλυση θεμάτων αδειοδότησης. (Σύνταξη και διεκπεραίωση κατάθεσης φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες)
 • Έμπειρη ομάδα συμβούλων αποτελούμενη από (Νομικούς , τοπογράφους πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφων, μηχανολόγους μηχανικούς
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για τα συστήματα ποιότητας και τις ειδικές πιστοποιήσεις ( ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, EMAS, Eco Label κ.α)
 • Δημιουργία του απαιτούμενου ενημερωτικού υλικού προς τους πελάτες σας (φυλλάδια, ιστοσελίδες, οδηγίες χρήσης κ.α.)
 • Οριστικοποίηση της αίτησης προς το ΞΕΕ και πρόσκληση διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης .
 • Φυσική παρουσία συνεργάτη της εταιρείας μας κατά τη διενέργεια του ελέγχου από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα Συστήματα Διαχείρισης ISO, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο διότι πέρα από την χρησιμότητα τους στην συνολική λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας μοριοδοτούν σημαντικά την συνολική βαθμολογία:

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ (ECOLABEL)

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ (ECOLABEL)

Η νομοθεσία η οποία διέπει το Οικολογικό Σήμα είναι ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel). 

Το  Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Συμβουλίου - ΑΣΑΟΣ είναι ο εθνικός αρμόδιος φορέας για την απονομή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος με Πρόεδρο τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - ΥΠΕΚΑ. Η λειτουργία του ΑΣΑΟΣ διέπεται  από την ΚΥΑ υπ. αρ. 86644/2482/15.09.1993 (ΦΕΚ 763/Β/1993), τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ. αρ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.

Το ΑΣΑΟΣ είναι ενδεκαμελές όργανο, συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελείται μεταξύ άλλων και από ένα εκπρόσωπο (με τον αναπληρωτή του) συγκεκριμένων αρμόδιων φορέων, όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ (οι εκπρόσωποι είναι από το Υπουργείο ΠΕΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΣΕΒ, Οργάνωση Καταναλωτών, Οικολογική Οργάνωση). Η θητεία των μελών του ΑΣΑΟΣ είναι διετής.

Η χρήση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος προστατεύεται από:

 •  την αγορανομική διάταξη Φ1-218/30.01.1998 (ΦΕΚ 139/Β/18.02.1998)  σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολογικό» στην οποία αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οίκο» στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα, κατά την διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα...» και
 • τις διατάξεις του νέου Κανονισμού 66/2010 (άρθρο 10 περί εποπτείας της αγοράς και ελέγχου της χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ &  άρθρο 17 περί κυρώσεων).

 

Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

 

Κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών
&
Αποφάσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής
περί οικολογικών κριτηρίων

Προς το παρόν έχουν θεσπισθεί από την Ε.Ε. οικολογικά κριτήρια για 11 κατηγορίες προϊόντων (23 προϊόντα) & 2 κατηγορίες υπηρεσιών:

Κατηγορία
 

 Κριτήρια

Έντυπα αίτησης - οδηγιών (αγγλικά)

1. Προϊόντα καθαρισμού

 • Απορρυπαντικά για χώρους υγιεινής, απορρυπαντικά γενικής χρήσης

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση

 • Απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση-Οδηγίες

 • Απορρυπαντικά πιάτων

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση-Οδηγίες

 • Απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων

Οικολογικά κριτήρια

 
 • Σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση

2. Ηλεκτρονικές συσκευές

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση-Οδηγίες

 • Φορητοί υπολογιστές

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση-Οδηγίες

 • Τηλεοράσεις

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση-Οδηγίες

3. Ένδυση

 • Κλωστουφαντουργικά προϊόντα

Οικολογικά κριτήρια

 Οδηγίες

 • Υποδήματα

Οικολογικά κριτήρια

 Οδηγίες

4. Επικαλύψεις – επενδύσεις δαπέδων

 • Ξύλινες επικαλύψεις δαπέδων
   
 • Επενδύσεις δαπέδων από υφαντικές ύλες
   
 • Σκληρές επικαλύψεις δαπέδων

Οικολογικά κριτήρια

Οδηγίες

5. Κηπουρική

 • Βελτιωτικά εδάφους

Οικολογικά κριτήρια

Οδηγίες

 • Καλλιεργητικά μέσα

Οικολογικά κριτήρια

Οδηγίες

6. Έπιπλα

 • Ξύλινα έπιπλα
   

7. Χαρτί

 • Φωτοαντιγραφικό και χαρτί γραφής

Οικολογικά κριτήρια

Οδηγίες

 • Χαρτί υγείας – καθαριότητας

Οικολογικά κριτήρια

Οδηγίες

8. Οικιακές συσκευές/αντικείμενα

 • Ηλεκτρικοί λαμπτήρες

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση-Οδηγίες

 • Αντλίες θερμότητας (ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση)

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση

9. Υπόλοιπα οικιακά αντικείμενα

 • Στρώματα κρεβατιών

Οικολογικά κριτήρια

Αίτηση

10. Λιπαντικά

 • Λιπαντικά

Οικολογικά κριτήρια

Οδηγίες

11. Φτιάξτο μόνος σου

 • Χρώματα και Βερνίκια εσωτερικού χώρου

Οικολογικά κριτήρια

 Αίτηση-Οδηγίες

 • Χρώματα και Βερνίκια εξωτερικού χώρου

Οικολογικά κριτήρια

12. Υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων

 

Οικολογικά κριτήρια

 Οδηγίες

13.  Υπηρεσίες κατασκηνώσεων/κάμπινγκ

 

Οικολογικά κριτήρια

 Οδηγίες

GREEN KEY

{flike}

GREEN KEY

Το πρόγραμμα Green Key δημιουργήθηκε το 2002 από το Foundation for Environmental Education(F.E.E.), μια διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση με αποστολή την περιβαλλοντική εκπαίδευση ανά τον κόσμο, και κάθε χρόνο επιβραβεύει με ένα διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας τουριστικές μονάδες οι οποίες εφαρμόζουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και οικολογικές πρακτικές, όπως είναι η ευαισθητοποίηση στα οικολογικά θέματα των εργαζομένων και των πελατών τους, η αυξημένη χρήση βιώσιμων μεθόδων λειτουργίας, η συνακόλουθη μείωση κατανάλωσης ενέργειας κ.ά. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (W.T.O.) και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (U.N.E.P.) και μέχρι σήμερα έχει καθιερώσει σχετικά κριτήρια (< αριτερό κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο με τα κριτήρια για την Ελλάδα) για:

 • ξενοδοχεία
 • ξενώνες
 • χώρους κατασκήνωσης (campings)
 • συνεδριακά κέντρα 

Σημειώνεται πως, έως σήμερα, το πρόγραμμα Green Key έχει απονείμει το σήμα σε συνολικά 2.200 τουριστικές μονάδες σε 45 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ το 2014 την πολύ σημαντική αυτή διάκριση απέσπασαν 158 ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, από τις οποίες: - 71 βρίσκονται στην Κρήτη, - 16 στη Χαλκιδική, - 10 στην Αττική, - 7 στην Εύβοια, - από 6 στη Ρόδο και τη Ζάκυνθο, - από 5 στην Κέρκυρα και την Πρέβεζα, - από 3 στη Θεσσαλονίκη, την Ηλεία και την Κορινθία, - από 2 στη Σκιάθο, τη Μύκονο, τα Ιωάννινα, την Κεφαλλονιά και τη Σίφνο, και - από μία στην Καβάλα, τη Λάρισα, τη Σκόπελο, την Αργολίδα, τη Λευκάδα, τη Σαντορίνη, την Άνδρο, τις Σέρρες, τη Μεσσηνία, τη Δράμα, την Τήνο, το Καρπενήσι και τη Σύρο.

Ποια είναι τα οφέλη για τη βραβευμένη με το GREEN KEY τουριστική μονάδα;

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εξοικονόμηση νερού
 • Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων
 • Μείωση απορριμμάτων και σωστή διαχείρισή τους
 • Μείωση κατανάλωσης υλικών καθαρισμού
 • Καλύτερη περιβαλλοντική εικόνα της μονάδας
 • Καλύτερο περιβάλλον για τους επισκέπτες και εργαζομένους
 • Προβολή της μονάδας μέσα από τουριστικά έντυπα και σχετικά αφιερώματα στον ηλεκτρονικό τύπο
 • Πλεονεκτήματα marketing για τη μονάδα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Αύξηση κρατήσεων από την ολοένα αυξανόμενη μερίδα καταναλωτών που επιλέγουν τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σήμανση που αφορά την οικολογική τους ευαισθησία είχαν 15% περισσότερες κρατήσεις το έτος 2014.
 • Προβολή της μονάδας μέσα από τους ιστοχώρους της ΕΕΠΦ.
 • Προβολή της μονάδας μέσα από τους ιστοχώρους του FEE.
 • Προβολή της μονάδας μέσα από τις σελίδες εντύπων.

Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

ISO 26000

 

ISO 26000

Το κυρίαρχο ζητούμενο της «Κοινωνικής Ευθύνης» είναι η υποχρέωση των οργανισμών να λογοδοτούν για τις επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις και οι δραστηριότητές τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η έκδοση του διεθνούς αυτού προτύπου δεν αντικαθιστά εργαλεία και πρωτοβουλίες για κοινωνική ευθύνη, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά και αποσκοπεί στην προαγωγή της αλληλοκατανόησης στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης. Διευκρινίζεται επίσης ότι το «ΕΛΟΤ ISO 26000 δεν αποτελεί ένα ακόμη πρότυπο συστήματος διαχείρισης με απαιτήσεις. Δεν προορίζεται και δεν είναι κατάλληλο για πιστοποίηση είτε έλεγχο. Κάθε προσφορά είτε ισχυρισμός πιστοποίησης με ISO 26000 αποτελεί παρερμηνεία των επιδιώξεων και του σκοπού και καταχρηστική εφαρμογή του».

Στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του είναι και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και από οργανισμούς που είναι στην αρχική φάση ενσωμάτωσης, όπως και από οργανισμούς με περισσότερη εμπειρία εφαρμογής της κοινωνικής ευθύνης. Στην πρώτη περίπτωση, «οι οργανισμοί μπορεί να επωφεληθούν από τη μελέτη και εφαρμογή του προτύπου για τις αρχές, τα πεδία και τα θέματα κοινωνικής ευθύνης». Στη δεύτερη περίπτωση «μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και την περαιτέρω ενσωμάτωση της κοινωνικής ευθύνης στις δραστηριότητές τους». Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, «είναι στη δικαιοδοσία του κάθε οργανισμού να αναγνωρίζει μέσω ίδιας θεώρησης και μέσω διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ποια θέματα τον αφορούν και ποια από αυτά είναι σημαντικά».

Τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου αφορούν:

 • Την κοινωνία μέσω της υποστήριξης που παρέχει σε πρωτοβουλίες τοπικών και εθνικών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσεων με αυτές και τη δημιουργία Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης.
 • Το περιβάλλον εφαρμόζοντας πολιτικές και ενέργειες για τον περιορισμό δυσμενών επιδράσεων στις κλιματικές αλλαγές βοηθώντας στη συνειδητοποίηση ότι η μετάβαση σε μια οικονομία που απαιτεί περιορισμό των εκπομπών CO2 αντιπροσωπεύει τόσο ρίσκο, όσο και ευκαιρία.
 • Την επίδοση στις σχέσεις της με τους πελάτες και την αγορά και στην παρακολούθηση, κατανόηση και ανταπόκριση στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες τους, στην πώληση δηλαδή προϊόντων/ υπηρεσιών με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.
 • Στους εργαζόμενους με τη συμπεριφορά και τις πολιτικές της σε σχέση με εργασιακά θέματα όπως Ασφάλεια, Υγιεινή, Ειλικρινή Επικοινωνία και Δίκαιη Μεταχείριση

 Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

Μελέτη και Εγκατάσταση Συστημάτων ISO

Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας ISO

Η Taseis Μanagement είναι σταθερά προσανατολισμένη στην Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Εταιρικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και βελτιστοποίησης των διεργασιών και διαδικασιών, που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας βρίσκουν πεδίο εφαρμογής, ανεξάρτητα από την δραστηριότητα και το μέγεθος της κάθε επιχείρησης - από τη παραγωγική διαδικασία, το περιβάλλον και τις πελατειακές σχέσεις, μέχρι τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού.

Ενημερωθείτε παρακάτω για τα οφέλη του εκάστοτε συστήματος ποιότητας και ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας.

ISO 9001

ISO 9001

Το ISO 9001: 2015 είναι ένα διεθνώς αποδεκτό σύστημα διαχείρισης ποιότητας, με στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες να εντοπίζουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης.

Σήμερα, το ISO 9001 βοηθά χιλιάδες επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στη διαχείριση των διαδικασιών τους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές. Προοδευτικές εταιρείες βρίσκουν την διαδικασία ISO 9001 να μπορεί να προσφέρει πραγματική στρατηγική αξία, ιδιαίτερα αν είναι ευθυγραμμισμένη με εταιρικούς σκοπούς και στόχους. Για τις εταιρείες αυτές, η διαδικασία ελέγχου ISO 9001 είναι κάτι περισσότερο από μια λειτουργία ελέγχου. Είναι ένα πραγματικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, εφόσον εξελίσσεται, καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης των διαδικασιών.

 

Οφέλη

 • Η βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Η αύξηση των κερδών.
 • Ενισχυμένη αναγνώριση στην αγορά.
 • Ανάλυση των οργανωτικών εσωτερικών συνόρων, δεδομένου ότι το προσωπικό από διαφορετικά καθήκοντα και επίπεδα συνεργάζεται.
 • Η αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Μειωμένο κόστος λειτουργίας και μειωμένο μετά την πώληση κόστος υποστήριξης λόγω της ελάττωσης του χρόνου και του κόστους εργασίας με την αποφυγή επανάληψης των λανθασμένων κινήσεων, μέσω των διαδικασιών τεκμηρίωσης.
 • Αύξηση της ανταπόκρισης του εργαζόμενο στις ανάγκες των πελατών και στις απαιτήσεις της επιχείρησης.
 • Αυξημένη εμπιστοσύνη στο προϊόν μας ή στις υπηρεσίες μας, καθώς η ποιότητα βελτιώνεται.

 

Η συμμόρφωση με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 αποδεικνύει στις άλλες εταιρείες ότι παίρνετε την ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη στα σοβαρά. Οι εταιρείες με παρόμοια φιλοσοφία θα γνωρίζουν αν συμμερίζεστε τη δέσμευσή τους. Πολλές εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, επιμένουν οι προμηθευτές να έχουν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ως προϋπόθεση για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό απαιτεί από τους προμηθευτές να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ποιότητας για την εξασφάλιση της ποιότητας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Μια εταιρία με πιστοποίηση ISO 9001 έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι εταιρειών nonqualified.

Πιστοποιημένες με ISO 9001 οι εταιρείες έχουν την απόδειξη της δέσμευσής τους για την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση.

 

 

Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189: 2012

Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για την πρόγνωση, διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών. Η απαίτηση, συνεπώς, για εργαστηριακά αποτελέσματα ακριβή και αξιόπιστα, είναι προφανής και αναγκαία και η διαπίστευση αποτελεί το μέσο αυτής της απαίτησης, συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση και στην περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του εργαστηρίου και των ασθενών, αλλά και των ιατρών που συνεργάζονται με αυτό. Η Διαπίστευση αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο τον ακρογωνιαίο λίθο αξιολόγησης της Συμμόρφωσης. Ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο διαπιστεύεται όταν τεκμηριώνει, μέσω καθορισμένων διαδικασιών, ότι ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με υπευθυνότητα, αμεροληψία και τεχνική επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τυποποίησης (διεθνή ή/και εθνικά πρότυπα) και των ειδικών κανονιστικών απαιτήσεων.

Η εφαρμογή προτύπων στα κλινικά εργαστήρια προέκυψε από την ανάγκη για τεκμηρίωση και αμοιβαία αναγνώριση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που διακινούνται και παρέχονται παγκοσμίως. Αυτό οδηγεί σε μια ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών των κλινικών εργαστηρίων διεθνώς, ισοδυναμία ελέγχων σε όλα τα κράτη-μέλη, εναρμόνιση μέσω ομοιόμορφης εφαρμογής οδηγιών, αποδοχή της αξιοπιστίας αποτελεσμάτων και δημοσίων πιστοποιητικών από όλα τα κράτη και υγιή ανταγωνισμό, ο οποίος αποβαίνει τελικά προς όφελος του πελάτη- ασθενή.

Οφέλη για τον ασθενή:

 • Διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των διαπιστευμένων υπηρεσιών.
 • Διαπιστευμένες υπηρεσίες είναι αποδεκτές στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
 • Ενισχύεται η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής των εργαστηρίων σε διεθνή πρότυπα διαπίστευσης, εθνικές ρυθμίσεις και κανονισμούς υγείας, εξασφαλίζοντας αναβαθμισμένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

 

Οφέλη για το εργαστήριο:

 • Εξασφάλιση συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ομοειδών μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών.
 • Εμπιστοσύνη του πολίτη στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών.
 • Ενίσχυση του κύρους του εργαστηρίου και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του στο χώρο των υπηρεσιών της υγείας.
 • Εξασφάλιση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με υποχρεωτική εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και απαιτήσεων που βοηθούν στη σωστή οργάνωση και λειτουργία του.

 

Οφέλη για το κοινωνικό σύνολο:

 • Αναβάθμιση του συστήματος υγείας.
 • Προστασία του περιβάλλοντος

Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1 

ISO 22000

 

ISO 22000

Το Πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα συστήματα διαχείρισης της τροφικής αλυσίδας. Από την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων, την μεταποίηση, την αποθήκευση και την μεταφορά, τη διανομή την λιανική πώληση, μέχρι την μαζική εστίαση και την διάθεση τροφίμων στον καταναλωτή, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετα κ.τ.λ.

Οφέλη

 • Εγγύηση της παραγωγικής διαδικασίας και σταθερότητα της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης των κρατικών φορέων.
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της βελτίωσης της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και πελάτη.
 • Βελτίωση των παραγομένων τροφίμων και εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων και ιδίως αυτών που πιθανά να σχετίζονται με την υγεία των καταναλωτών (τροφική δηλητηρίαση, κλπ).
 • Εναρμόνιση με τις παγκόσμιες προδιαγραφές για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό.
 • Συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία (δικαστικές - ελεγκτικές αρχές, καταναλωτές)

Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή σας
συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος
ή καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 3310240 - 1

OHSAS 18001

OHSAS 18001
To σύστημα προδιαγραφών OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801 παρέχει τις απαραίτητες απαιτήσεις για την δημιουργία ενός Συστήματος διαχείρισης των Επαγγελματικών Κινδύνων που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια με σκοπό τον έλεγχο, την αντιμετώπιση τους και την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.

Ζητήστε μας προσφορά για την επιχείρησή: φόρμα ενδιαφέροντος | τηλέφωνα 210 3310240 - 1

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ISO

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής