ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Coaching, Συμβουλευτική και Mentoring σε Επιχειρήσεις και οργανισμούς, με την Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Coaching, Συμβουλευτική και Mentoring σε Επιχειρήσεις και οργανισμούς, με την Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt

 

Πληροφορίες Προγράμματος

Λήξη Εγγραφών 2ου κύκλου προγράμματος (Φθινόπωρο 21): 10/10/21
Εναρξη Μαθηματων: 25/10/2021
Διαρκεια: 2,5 μήνες
Ώρες Επιμόρφωσης: 250
Πιστωτικες Μοναδες ECVET: 12,50
Επιστημονική Ευθύνη: ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κόστος: 400 ευρώ
Για την εκπτωτική πολιτική και τις πληροφορίες εγγραφής ανατρέξτε στο τέλος της ανακοίνωσης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 250 ωρών με τίτλο  "Coaching, Συμβουλευτική και Mentoring σε Επιχειρήσεις και οργανισμούς, με την Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt".

 

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

Αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης είναι οι συμμετέχοντες να συνδυάσουν τη θεωρία και τις βιωματικές δράσεις που ακολουθούν την προσέγγιση Gestalt, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες ή και να βελτιώσουν υπάρχουσες δεξιότητες στους τομείς που αφορούν

 • Τη Διαπροσωπική Επικοινωνίας και την Ανάληψη Ευθύνης
 • Την εφαρμοσμένη Ηγεσία
 • Την Ομαδική συνεργασία
 • Τη Διαχείριση της Αλλαγής
 • Την αντιμετώπιση των Συγκρούσεων – και των Πολώσεων
 • Την Διαχείριση χρόνου - Διαχείριση άγχους - Οριοθέτηση
 • Την ανάπτυξη Κουλτούρας και τη διατύπωση Οράματος
 • Τη συνολική «Διάγνωση» του Οργανισμού

Η προσέγγιση Gestalt λειτουργεί στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, ως παράγων παρουσίας (presence), υγιούς παρέμβασης (Intervention) των συμβούλων της Gestalt και υποστηρικτικός παράγων απόκτησης επίγνωσης για τον εαυτό τους και το περιβάλλον και ανάδειξης της αυθεντικότητας των ανθρώπων της Επιχείρησης και του Οργανισμού.

Ο Coach/σύμβουλος/mentor ή εκπαιδευτής Gestalt συμβάλλει στην προσπάθεια του εργαζομένου, της ομάδας ή του Οργανισμού να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του και να μεγιστοποιήσει την απόδοση του. Η σχέση που αναπτύσσεται, οδηγεί το άτομο ακόμη πιο βαθιά στο «ποιος είσαι, πως σε βλέπουν οι άλλοι και πως θα φέρεις τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Οι ανάγκες που θα καλύψει το πρόγραμμα σχετίζονται με:

 • Το «ξεπάγωμα» καθηλωμένων καταστάσεων (fixed situations)
 • Αντιμετώπιση «πολωτικών» καταστάσεων(polarities)
 • Βελτίωση ικανότητας μάθησης (learning abilities)
 • Αναγνώριση και αποσαφήνιση της κουλτούρας, των αξιών και του οράματος του Οργανισμού (corporate values and vision)
 • Αποδοχή ευθύνης και δέσμευση στα πιο πάνω (responsibility)
 • «Ανοιχτοί» προσανατολισμοί (open orientations)

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία του προγράμματος επιμόρφωσης είναι ο συνδυασμός εκπαιδευτικών τεχνικών της σύγχρονης και της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως διαδικτυακές διαλέξεις και σεμινάρια, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις/εργασίες, project design, ημιαυτόνομη και συνεργαζόμενη εκπαίδευση, εκπαιδευτικές ταινίες, επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, ομάδες συζητήσεων και fora.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στις ομάδες των:

 • Διευθυντικών Στελεχών (Managers)
 • Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.)
 • Coaches,
 • Συμβούλων
 • Μentors
 • Οργανωσιακών Ψυχολόγων
 • Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

I. Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανοί:

Γνωστικές δεξιότητες: Με την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της θεωρίας και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt και πώς αυτή επενεργεί σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
Ψυχοκινητικές δεξιότητες: Οι εκπαιδευόμενοι θα ασχοληθούν με τους ρόλους του:
- Συμβούλου, coach, mentor και εκπαιδευτή
- Αποτελεσματικού manager, συντονιστή Ομάδων
Έτσι, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τους παραπάνω ρόλους, όπως: Αυτογνωσία, επίγνωση, δημιουργική προσαρμογή και λειτουργική επαφή με τον εαυτό τους και το εργασιακό περιβάλλον.

ΙΙ. Όσον αφορά στις θετικές στάσεις θα είναι σε θέση να υιοθετούν:

Οι εκπαιδευόμενοι θα υιοθετήσουν τεχνικές, στάσεις και συμπεριφορές, που θα υποστηρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, σε ατομικό, ομαδικό ή και οργανωσιακό επίπεδο, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με:

 • την Επικοινωνία
 • τη Δημιουργικότητα
 • τη Συνεργασία
 • την Ομαδικότητα
 • την Ηγεσία
 • τις Αλλαγές
 • τις Συγκρούσεις
 • τις Διαπραγματεύσεις
 • το Εργασιακό Στρες
 • τη Διαχείριση Χρόνου
 • τη Διαχείριση Κρίσεων
 • τη Διαχείριση θεμάτων παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο
 • την Αυτοπεποίθηση
 • την Ανάπτυξη Διαλόγου μέσα στο εργασιακό περιβάλλον

 

Mεθοδολογία Υλοποίησης:

 1. Διαδικασία υλοποίησης της επιμόρφωσης: Online Εξ Αποστάσεως
 2. Μέθοδοι υλοποίησης της επιμόρφωσης: Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 • 30 ώρες σύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (6 ώρες/διδακτική ενότητα), μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
 • 180 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (36 ώρες/διδακτική ενότητα)
 • 40 ώρες για την εκπόνηση εργασίας (8 ώρες/διδακτική ενότητα)

* στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί απο τις 25 Οκτωβρίου 2021 θα υπάρχει δυνατότητα δια ζώσης και εξ αποστάσεως συνεδριών, ανάλογα με τα μέτρα που ανακοινώνονται αναφορικά με την πανδημία.

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης & μονάδες ecvet:

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ του Ν.4485/2017, το οποίο έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς
αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET.

 

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς και συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας, κατ’ εξοχήν, στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων της Διδακτικής Ενότητας εκ μέρους των επιμορφούμενων. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στις ανατεθείσες δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης, την εκπόνηση εργασιών κα.

Η αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των επιμέρους ενοτήτων και του προγράμματος συνολικά των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) (20%)
2. Ασύγχρονη διδασκαλία εκπαιδευόμενων μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αξιολογείται από τους εκπαιδευτές (50%).
3. Εκπόνηση γραπτής εργασίας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (30%).

Η εργασία είναι κείμενο από 1.500 μέχρι 3.000 λέξεις, δηλώνεται τον πρώτο μήνα από την έναρξη του προγράμματος και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ξεκινήσουν την εκπόνησή της, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στον εκπαιδευτή για αξιολόγηση δέκα ημέρες πριν τη λήξη του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της εκπόνηση της τελικής εργασίας ο εκπαιδευτής θα είναι διαθέσιμος και θα παρακολουθεί σε συνεργασία με τον εκπαιδευόμενο την πορεία της. Ο διδάσκων μέχρι τη λήξη του προγράμματος θα έχει παραδώσει τη βαθμολογία.

Απουσίες: θα υπάρχει παρουσιολόγιο για τις ψηφιακές συνεδρίες με ελάχιστο αριθμό επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε εκπαιδευόμενο που δεν θα ξεπερνά το 30% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

Οι διδάσκοντες

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής και Gestalt Coach in Organizations. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα  Πανεπιστήμια Ν.Υ.C. Tιράνων και Πράγας και είναι συγγραφέας 14 βιβλίων, μεταξύ των οποίων: «Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνία», «Total Business Success», « Η Τέχνη της αλλαγής:  Gestalt, μια διαφορετική προσέγγιση για επιχειρήσεις και οργανισμούς».

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της «Διοίκησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ είναι αφ. Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών από την σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: Η επίδραση των συστημάτων αμοιβών στα στάδια και τις διαδικασίες αλλαγής της οργανωτικής κουλτούρας στα ελληνικά ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στο Τουρισμό» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και έχει πραγματοποιήσει μέσω τηλεδιάσκεψης σημαντικό αριθμό διαλέξεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περίγραμμα Ύλης

Διδακτική ενότητα 1: Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναπτύσσονται και λειτουργούν σε ένα έντονα διεθνοποιημένο και σαφώς ανταγωνιστικό περιβάλλον με πλήθος απειλών αλλά και ευκαιριών. Βασικό κριτήριο επιβίωσης και επιτυχίας τους αποτελεί η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η μετατροπή του σε πρωτεύον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σ’ αυτή τη θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις και πρακτικές που σχετίζονται με την αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και στη συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ηθικά και πρακτικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη κατά τη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Συνεδρίες:

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις, διδάσκων: ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ
 • Πρακτικά και ηθικά διλήμματα στην διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, διδάσκων: ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ

 

Διδακτική Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Προσέγγιση Gestalt
 

Η προσέγγιση Gestalt είναι Φαινομενολογική, Υπαρξιακή, Ολιστική, Διαλογική, Βιωματική. Κατά συνέπεια, λειτουργεί ως υποστηρικτικός παράγων των ανθρώπων του Οργανισμού για την απόκτηση επίγνωσης σε σχέση με τον εαυτό τους και το οργανωσιακό περιβάλλον και για έναν υγιή, αυθεντικό και δημιουργικό μετασχηματισμό του Οργανισμού. Ως αποτέλεσμα αυτής της υποστηρικτικής σχέσης ανοίγονται νέοι δρόμοι, όπως: Το «ξεπάγωμα» καθηλωμένων καταστάσεων (fixed situations), Αντιμετώπιση «πολωτικών» καταστάσεων (polarities) και Αναγνώριση και αποσαφήνιση της κουλτούρας, των αξιών και του οράματος του Οργανισμού (corporate values and vision).

Συνεδρίες:

 • Φιλοσοφικό και Υπαρξιακό Υπόβαθρο (Φαινομενολογία, Ολισμός, Θεωρία Πεδίου, Διαλογικός Υπαρξισμός), διδάσκων: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 • Οι βάσεις της Θεωρίας Gestalt: Κύκλος αλληλεξάρτησης εαυτού-περιβάλλοντος, Μορφή και Φόντο, Επαφή, Στάδια Επαφής, Εμπόδια στην Επαφή, Δημιουργική προσαρμογή, Επίγνωση, Κύκλος επίγνωσης, Επίγνωση παρούσας στιγμής («εδώ και τώρα»), Παράδοξη θεωρία της Αλλαγής, διδάσκων: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

Διδακτική ενότητα 3: Επικοινωνία και Ηγεσία

Η ικανότητα δημιουργικής και λειτουργικής επικοινωνίας σε συνδυασμό με την εν-συναίσθηση, αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο για την εποικοδομητική επίδραση του coaching, του management και της ηγεσίας. Θα αναλυθεί επίσης η καθοριστική για τους Οργανισμούς διαδικασία της ηγεσίας (θεωρητικό πλαίσιο) και θα απαντηθούν ερωτήματα όπως: Ποια ηγετικά χαρακτηριστικά μας διακρίνουν; Πώς μπορούμε να τα αναδείξουμε; Ποιες μορφές ηγεσίας προσφέρουν υγεία, εξέλιξη και ανάπτυξη στους οργανισμούς; Ποια είναι η λειτουργία της ηγεσίας στο πεδίο του οργανισμού;

Συνεδρίες:

 • Διαπροσωπική Επικοινωνία – Ευθύνη, διδάσκων: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 • Ηγεσία - Όραμα, διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ

 

Διδακτική ενότητα 4: Εφαρμογές Gestalt στον Εργασιακό χώρο Ι

Κάθε ομάδα, μόνιμη ή παροδική, αναπτύσσει μία δική της δυναμική που περνάει από διάφορες φάσεις.  Ο ρόλος του Ηγέτη, του Manager ή του Coach διαφοροποιείται σε κάθε φάση ώστε η ομάδα να αναπτύσσεται με εμπιστοσύνη και κοινό πνεύμα, ώστε να είναι λειτουργική, δημιουργική και  αποτελεσματική. Η ομάδα συνειδητοποιεί τις ποικίλες διαφοροποιήσεις της, εντοπίζει τα μοτίβα της (patterns) και αυξάνει την επίγνωσή της τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και σε ομαδικό. Η ομάδα και τα μέλη της μαθαίνουν επίσης να διαχειρίζονται θέματα που ασκούν πίεση στον οργανισμό, όπως ο χρόνος και το άγχος. Στο Οργανωσιακό περιβάλλον η διαδικασία της αλλαγής συνήθως ακολουθείται από αντίσταση απέναντι στο άγνωστο και το διαφορετικό. Ποιος ο ρόλος της αντίστασης στο πεδίο; Τι σημαίνει αυτό για την κουλτούρα του οργανισμού; Η Gestalt με τη διαφορετική της ματιά διερευνά αυτά τα φαινόμενα και μέσω της επίγνωσης υποστηρίζει τους οργανισμούς να προβούν σε μια υγιή και δημιουργική διαδικασία προς την αλλαγή. Η Gestalt διερευνά επίσης τρόπους προσέγγισης και «επίλυσης» καταστάσεων όπως η σύγκρουση και η παρενόχληση, συμβάλλοντας σε μια λειτουργική και υγιή ζωή μέσα στον οργανισμό

Συνεδρίες:

 • Ομαδική Συνεργασία - Διαχείριση χρόνου/Διαχείριση Άγχους, Διδάσκων: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 • Αλλαγή - Συγκρούσεις / Πολώσεις – Θέματα παρενόχλησης, Διδάσκων: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

Διδακτική ενότητα 5: Εφαρμογές Gestalt στον Εργασιακό χώρο ΙΙ

Πώς προχωράμε σε «διάγνωση» του Οργανισμού κάτω από το πρίσμα της Gestalt; Ακολουθώντας μια διαδικασία «εξερεύνησης», μέσω του βιώματος, προκειμένου να αποκτηθεί επίγνωση της κατάστασης, του πλαισίου και της δομής του Οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο θα εξελιχθεί και η δημιουργική προσαρμογή της κουλτούρας του Οργανισμού σε ένα πιο υγιές πλαίσιο. Θα πειραματισθούμε πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Οργανισμών (case studies). Θα ασχοληθούμε με μοντέλα τόσο σε υγιή όσο και σε «διαταραγμένα» οργανωσιακά περιβάλλοντα, καθώς και με τις παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν από πλευράς Gestalt για υγιή και δημιουργική προσαρμογή του Οργανισμού. Θα αναγνωρίσουμε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο σύμβουλος, coach η manager στον Οργανισμό μέσω των παρεμβάσεων του. Θα αναλύσουμε τέλος, θέματα δεοντολογίας και του άτυπου η τυπικού συμβολαίου συνεργασίας με τον Οργανισμό.

Συνεδρίες:

 • Διάγνωση Οργανισμού – Κουλτούρα - Διαδικασία παρέμβασης (ενεργητική διαθεσιμότητα- «εμπιστοσύνη» στη διαδικασία- πειραματισμός), «Θεραπευτική» σχέση, Διδάσκων: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
 • Ρόλος coach/συμβούλου/mentor - Συμβόλαιο Συνεργασίας – Δεοντολογία, Διδάσκων: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

Δίδακτρα

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα  400 ευρώ. Καταβάλλεται σε 2 δόσεις ως εξής: 200 ευρώ για την ολοκλήρωση της εγγραφής και 200 ευρώ ως τις 25/11/21

Εκπτωτική Πολιτική

 1. Οι φοιτητές ΑΕΙ-ΑΤΕΙ η άλλου  μεταδευτεροβάθμιου  εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Δημόσιου ή Ιδιωτικού, δικαιούνται έκπτωσης 5% επί του συνολικού ποσού
 2. Αν εγγραφούν δύο ή περισσότερα άτομα πρώτου βαθμού συγγένειας στο ίδιο πρόγραμμα, δίνεται έκπτωση 10% στη δεύτερη, τρίτη και πλέον εγγραφή.
 3. Οι άνεργοι επωφελούνται έκπτωσης 10%
 4. Στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων κατά την εγγραφή, υπολογίζεται έκπτωση 7% εφόσον δεν ισχύει άλλη έκπτωση

 

Αίτηση   Η αίτηση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο    ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

 

Διαδικασία Εγγραφής

 1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης
 2. Τηλεφωνική ενημέρωση για την έγκρισή της από εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου φορέα Taseis Management (τηλ. 2103310240) εντός μιας εργάσιμης ημέρας.
 3. Οριστικοποίηση της εγγραφής με καταβολή των διδάκτρων (1η δόσης ή εφάπαξ) σε λογαριασμό της Eurobank ο οποίος υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα του οδηγού σπουδών.
 4. Αποστολή email στο info@taseism.gr με συνημμένα:
  - το αποδεικτικό κατάθεσης των διδάκτρων
  - το δικαιολογητικό της έκπτωσης (μόνο για φοιτητές, ανέργους και εγγεγραμμένους με 1ο βαθμό συγγένειας)
  - το βιογραφικό σας (προαιρετικά)
  - αντίγραφο ταυτότητας (προαιρετικά σε αυτή τη φάση, αλλά θα σας ζητηθεί στο τέλος του προγράμματος για την έκδοση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ο λογαριασμός κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

Eurobank: Αρ.Λογ. 00260105320200331774   &  IBAN: GR3002601050000320200331774
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: TASEIS MANAGEMΕNET ΕΠΕ

Το καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αποστέλλεται την ημέρα κατάθεσης στο  info@taseism.gr με τίτλο στο θέμα του email «ΕΓΓΡΑΦΗ –GESTALT ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ» συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού έκπτωση αν υφίσταται έκπτωση ανεργίας, φοιτητικής ιδιότητας ή συγγένειας.

 

Γραμματειακή υποστήριξη - Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://kedivim.aegean.gr/) και της ιστοσελίδας του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00)

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής