ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΚΕΔΙΒΙΜ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Download >> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περίοδος Μαθημάτων: 15/11/2022 – 15/09/2023
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: –  25/10/22  (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις)
ΜΟΡΙΑ: 2   |   ECTS: 18 ΜΟΝΑΔΕΣ
Διάρκεια Προγράμματος: 450 ώρες – 9 μήνες 
Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βουτσινάς Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών (https://kedivim.upatras.gr/cooperatedcourse/dioikisi-ypiresion-ekpaideysis-poli/) και της ιστοσελίδας του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00) και στα email info@taseism.gr )

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σκοπός προγράμματος

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος «Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού» είναι η προετοιμασία στελεχών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να ενταχθούν στους αντίστοιχους τομείς, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης, για τη στελέχωση δομών εκπαίδευσης, πολιτισμού ή αθλητισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στόχος του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες στο χώρο της διοίκησης υπηρεσιών, να μάθουν να εφαρμόζουν ένα συνολικό σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών μονάδων βάσει ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, να εκπονούν και να ερμηνεύουν κατάλληλες ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να αναγνωρίζουν το ρόλο τόσο των ανώτερων όσο και των λοιπών διοικητικών στελεχών και τη σημασία της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και της ηγεσίας, να αναστοχάζονται σχετικά με τις ευκαιρίες, αλλά και τα προβλήματα που εμφανίζονται στις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές μονάδες. Επιπρόσθετα, οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές θεωρητικές έννοιες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνικών, με έμφαση στις πολυμεσικές εφαρμογές, στα συστήματα διαχείρισης μάθησης και τα πληροφοριακά συστήματα αθλητικών γεγονότων.

Το πρόγραμμα υπογραμμίζει τη διεπιστημονικότητα στη θεώρηση της διοίκησης υπηρεσιών, και επεισέρχεται στη μελέτη και ανάλυση ειδικών θεμάτων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών όπως Δια βίου Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πολιτισμική Θεωρία, Μουσειολογία, Διοργάνωση Αθλητικών Γεγονότων, Σχεδιασμός Αθλητικών Προγραμμάτων, Διαχείριση Εθελοντών. Επιπλέον, το πρόγραμμα εμβαθύνει και σε ειδικά θέματα διοίκησης όπως Μάρκετινγκ, Ανάλυση Διαδικασιών, Νομοθεσία/Δίκαιο.

Οι επιμορφούμενοι που θα το παρακολουθήσουν, θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις, θα καταστούν ικανοί να συμβάλλουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση σύγχρονων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών μονάδων, και θα προετοιμαστούν για τη στελέχωσή τους, αναβαθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την παροχή των υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια.

Τέλος, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα επικυρώσουν τα αυξημένα επαγγελματικά τους προσόντα καθώς θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, γεγονός που θα τους αποδώσει ποιοτικές ευκαιρίες υψηλής επαγγελματικής αποκατάστασης τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που θα ισχύσουν στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.

Θεματικές Ενότητες

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος έχει δομηθεί κατά τρόπο που να καλύπτονται οι γνώσεις και να καλλιεργούνται οι δεξιότητες που θεωρείται αναγκαίο να διαθέτουν οι επιμορφούμενοι ώστε να συμβάλουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διοίκηση και την αναβάθμιση των σύγχρονων μονάδων εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι ενότητες του προγράμματος.

 1. Διοίκηση Υπηρεσιών
 2. Ειδικά θέματα Διοίκησης Εκπαιδευτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Μονάδων
 3. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Ηγεσία στις Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Μονάδες
 4. Ειδικά θέματα
 5. Ποσοτικές / Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 7. Διαχείριση Ποιότητας,  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Μονάδων
 8. Μελέτη περιπτώσεων

Σε ποιους απευθύνεται

 • σε εκπαιδευτικούς των σχετικών ειδικοτήτων, όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης,
 • σε εκπαιδευτικούς των  σχετικών ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετικό περιεχόμενο,
 • σε διοικητικά στελέχη και εργαζόμενους σε δομές τουρισμού, ή πολιτισμού που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και τις προκλήσεις της διοίκησης,
 • σε προϊσταμένους, υποδιευθυντές, διευθυντές και σε όσους απασχολούνται σε διευθύνσεις / τμήματα Προσωπικού σε δομές εκπαίδευσης, τουρισμού, ή πολιτισμού,
 • σε οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης υπηρεσιών εκπαίδευσης, τουρισμού και πολιτισμού.

Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται ολοκληρωτικά με την προσέγγιση της ασύγχρονης, εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα ενός ευέλικτου προγραμματισμού της μελέτης τους, ανάλογα με τις προσωπικές τους συνθήκες και ανάγκες. Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι έχουν μόνιμη και διαρκή πρόσβαση στο υλικό μελέτης, που επιτρέπει την επαναληπτική μελέτη και επεξεργασία του υλικού.
 

Εγγραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγραφή: Για την εγγραφή σας απαιτείται να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση. Κατόπιν τηλεφωνικής επιβεβαίωσης απο τον συνεργαζόμενο φορέα Taseis Management οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους πρέπει να αποστείλουν στο email edu@taseism.gr φωτοτυπία ταυτότητας, αποδεικτικό κατάθεσης καθώς και το δικαιολογητικό που βεβαιώνει την ιδιότητα η οποία δίνει δυνατότητα έκπτωσης.

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

 • Αlpha Bank  |    102002320003785    |    ΙBAN: GR8801401020102002320003785
 • Τράπεζα Πειραιώς    |   5049037411229   |   ΙBAN: GR9401720490005049037411229
 • Eurobank   |   00260105320200331774    |   IBAN: GR3002601050000320200331774

Δικαιούχος: TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ

Αιτιολογία κατάθεσης: ΔΥΕΠΑ - ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής