Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για την πρόσληψη Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κ.Δ.Β.Μ.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια για στελέχη τα οποία επιθυμούν να εργαστούν ως Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης Κ.Δ.Β.Μ.

Τα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια καλύπτουν τα κριτήρια μοριοδότησης της Υπουργικής Απόφασης βάση της οποίας το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κ.Δ.Β.Μ.

Η μεθοδολογία του προγράμματος ακολουθεί την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η διδασκαλία με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται μέσω διαδικτύου και πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

 

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος:

  • Θα έχουν κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό.

  • Θα λάβουν εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω ειδικού Help Desk

  • Θα τους απονεμηθεί βεβαίωση επιμόρφωσης στην οποία θα αποτυπώνονται οι ώρες εκπαίδευσης.

 

Τα διατιθέμενα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:

(α) Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεωρία και Πράξη (200 ώρες - 1 μόριο)

(β) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (300 ώρες – 1,5 μόριο)

(γ) Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Έργου (100 ώρες – 0,5 μόρια)

(δ) Διασφάλιση Ποιότητα στην Εκπαίδευση (200 ώρες - 1 μόριο)

(ε)  Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (νέες τεχνολογίας) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ ( 2 μόρια)

(στ) Αγγλικά για ενήλικες (επίπεδο Β2/C1/C2 με μοριοδότηση ΑΣΕΠ. 1,11/2,2 μόρια αντίστοιχα)  

 

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

• Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο

• Η Κατοχή προσωπικού e-mail

• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Κόστος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

α/α

Τίτλος Προγράμματος

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής για αποφοίτους προγραμμάτων του ΚΔΒΜ TASEIS

1.

Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεωρία και Πράξη

150

90

2.

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

250

150

3.

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικού Έργου

200

100

4.

Διασφάλιση Ποιότητα στην Εκπαίδευση

250

150

5.

Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (νέες τεχνολογίας) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ
(2 μόρια)

180

120

6.  Αγγλικά για ενήλικες (επίπεδο Β2/C1/C2 με μοριοδότηση ΑΣΕΠ. 1,11/2,2 μόρια αντίστοιχα)    

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για να υποβάλλετε αίτηση σε μοριοδοτούμενο πρόγραμμα της TASEIS συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση
aitisi

 

Απόφαση κριτηρίων μοριοδότησης
Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης υπέγραψε απόφαση με την οποία ορίζονται ως κριτήρια μοριοδότησης Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ.» τα παρακάτω:

Κριτήρια μοριοδότησης Κ.Δ.Β.Μ 1

 

Κριτήρια μοριοδότησης Κ.Δ.Β.Μ 2

 Κριτήρια μοριοδότησης Κ.Δ.Β.Μ 3

Β. Ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Δ.Β.Μ. με Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κ.Δ.Β.Μ.
2. Η αίτηση των υποψηφίων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, για την επιλογή τους στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υπεύθυνοι εκπαίδευσης και επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης μπορούν να δηλώσουν έως δύο (2) Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες αυτών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας, θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες όμορων Περιφερειών.
4. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.
5. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
6. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των Κ.Δ.Β.Μ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ δεν δικαιούνται να εργάζονται ως Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα ΚΔΒΜ.
7. Το έργο των υπευθύνων εκπαίδευσης και των επικεφαλής υπευθύνων εκπαίδευσης περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και στον οδηγό εφαρμογής

 

Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής