ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Νέες Τεχνικές και Μέθοδοι e learning στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Νέες Τεχνικές και Μέθοδοι e learning στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Περίοδος Μαθημάτων
10/11/2022 - 09/06/2023
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
– 15/10/22 (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις)
ECVET
16 ΜΟΝΑΔΕΣ
Διάρκεια Προγράμματος
400 ώρες – 7 μήνες

 • Ασύγχρονη κατάρτιση: 268 ώρες,
 • Online τηλεδιασκέψεις: 12 ώρες
 • Εξάσκηση με μελέτες περίπτωσης: 100 ώρες
 • Συγγραφή εργασίας: 20 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η: ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Εισηγητές: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ, Δρ. Παιδαγωγικής, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Κόστος Προγράμματος
λεπτομέρειες για την εκπτωτική πολιτκή και την καταβολή διδάκτρων θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PDF)

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου ή στα τηλέφωνα της γραμματείας του προγράμματος 2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00) και στα email eidiki.agogi.kdvm@panteion.gr

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε e-learning περιβάλλοντα για μαθητές με δυσκολίες μάθησης, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να εντοπίζουν ελλείμματα των μαθητών, να σχεδιάζουν άτυπα αξιολογικά εργαλεία και διδακτικά προγράμματα για την υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τους.

Σπόνδυλοι & Διδακτικές Ενότητες

Σπόνδυλος 1 - Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Νομοθετικό πλαίσιο τρόποι υποστήριξης γονέων
Διδακτική Ενότητα 1: Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Νομοθετικό πλαίσιο
Διδακτική Ενότητα 2: Υποστήριξη γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινήσεις

Σπόνδυλος 2 -  Αξιολόγηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με προβλήματα ακοής

Διδακτική Ενότητα 1:  Δυσλειτουργίες ακοής: Θεωρητική προσέγγιση Διδακτική Ενότητα 2: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών  διδακτικών προγραμμάτων για μαθητές με δυσλειτουργίες ακοής
Ασκήσεις –Εξάσκηση σε μελέτη περίπτωσης
Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινήσεις

Σπόνδυλος 3 - Αξιολόγηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με  δυσλειτουργίες όρασης

Διδακτική Ενότητα 1:  Δυσλειτουργίες όρασης: Θεωρητική προσέγγιση,
Διδακτική Ενότητα 2: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών  διδακτικών προγραμμάτων για μαθητές με δυσλειτουργίες όρασης
Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινήσεις

Σπόνδυλος 4 - Αξιολόγηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με  νοητική καθυστέρηση

Διδακτική Ενότητα 1:  Νοητική καθυστέρηση: Θεωρητική προσέγγιση, αξιολόγηση μαθητών με νοητική καθυστέρηση
Διδακτική Ενότητα 2: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών  διδακτικών προγραμμάτων για μαθητές  με νοητική καθυστέρηση
Ασκήσεις –Εξάσκηση σε μελέτη περίπτωσης
Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινήσεις

Σπόνδυλος 5 - Αξιολόγηση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές στο φάσμα του αυτισμού

Διδακτική Ενότητα 1:  ΔΑΦ: Θεωρητική προσέγγιση, Σχεδιασμός άτυπων αξιολογικών διδακτικών εργαλείων
Διδακτική Ενότητα 2: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών  διδακτικών προγραμμάτων για μαθητές  στο φάσμα του αυτισμού
Ασκήσεις –Εξάσκηση σε μελέτη περίπτωσης
Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινήσεις

Σπόνδυλος 6 - Αξιολόγηση και σχεδιασμός προγραμμάτων παρέμβασης για μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές

Διδακτική Ενότητα 1: Θεωρητική προσέγγιση: Διαταραχή στην ανάγνωση, αξιολόγηση, παρέμβαση
Διδακτική Ενότητα 2: Θεωρητική προσέγγιση: Διαταραχή στην γραφή, αξιολόγηση, παρέμβαση
Διδακτική Ενότητα 3: Θεωρητική προσέγγιση: Διαταραχή στα μαθηματικά, αξιολόγηση, παρέμβαση Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινήσεις

Σπόνδυλος 7 - Θεωρητική προσέγγιση της Διάσπασης Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας

Διδακτική Ενότητα 1: ΔΕΠ-Υ: Θεωρητική προσέγγιση
Διδακτική Ενότητα 2: Υποστήριξη μαθητών με ΔΕΠ-Υ
Ασκήσεις –Εξάσκηση σε μελέτη περίπτωσης
Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινήσεις

Συγγραφή εργασίας

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως: νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, καθηγητές φυσικής αγωγής, πτυχιούχοι ανθρωπιστικών σπουδών,  εικαστικών, θεατρικής αγωγής κ.ά., ειδικούς παιδαγωγούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα σε Αποφοίτους ΤΕΙ και ΙΕΚ ως ακολούθως: Κοινωνικής Εργασίας, Βρεφονηπιοκόμοι,  Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ειδικής Προσχολικής Αγωγής κ.ά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα σε Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι:

- Ασκήσεις στο υλικό βάσης (20%)
- Μελέτη περίπτωσης (40% του βαθμού)
-  Τελική εργασία (40%)

Το πρόγραμμα αξιοποιεί την μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης σε ψηφιακό περιβάλλον με την υποστήριξη συστήματος τηλεκπαίδευσης. Απαιτείται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμό email.

Εγγραφή

Για την εγγραφή σας απαιτείται να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση

Τρόπος καταβολής διδάκτρων

 • εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την εγγραφή.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που εφαρμόζει, δύναται με Απόφαση του Συμβουλίου του, να προσφέρει Εκπτώσεις στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρτισης επί των τελών φοίτησης, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Σύμφωνα με την από 14.12.2020 Απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όλα τα Προγράμματα διέπονται από ενιαίο και ευέλικτο πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής Εκπτώσεων επί των τελών φοίτησης, το οποίο ορίζεται ως εξής:   

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται Εκπτώσεις στο κόστος εγγραφής και παρακολούθησης, ως ακολούθως:

Κόστος Προγράμματος: 255 ευρώ
Εκπτωτική Πολιτική:
190 ευρώ σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
190 ευρώ σε ανέργους
190 ευρώ σε Άτομα με Αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
190 ευρώ σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου.
127,5 ευρώ στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει.

Υποτροφίες 

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω ως εξής: 

 • Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα. 
 • Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα. 
 • Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα. 
 • Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων. 

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει, αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων και να έχει προσκομίσει παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν αθροιστικά. Αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, του χορηγείται η έκπτωση για την μία κατηγορία που θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

Μετά την έναρξη των μαθημάτων επιστροφές διδάκτρων δεν γίνονται δεκτές.

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι:

 • Αlpha Bank
  102002320003785
  IBAN: GR8801401020102002320003785
 • Τράπεζα Πειραιώς
  5049037411229
  IBAN: GR9401720490005049037411229
 • Eurobank
  00260105320200331774
  IBAN: GR3002601050000320200331774

Δικαιούχος: TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ
Αιτιολογία κατάθεσης: Ειδική Αγωγή Πάντειο - ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Παρακαλούμε να επικοινωνείτε πάντα με την γραμματεία του προγράμματος, αποστέλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων για την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

 

 

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής