Προγράμματα Εξειδίκευσης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία  με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνουν και υλοποιούν 2ο κύκλο σπουδών του επιμορφωτικού προγράμματος διάρκειας 423 ωρών (Μονάδες ECVET: 21,6 | Μόρια: 2) που παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύει τους ανθρώπους που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τη διοίκηση σε μεγάλους ή μικρούς οργανισμούς στον κλάδο του πολιτισμού, προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από  τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης  ενός πολιτιστικού οργανισμού, τις λειτουργίες  και τις ιδιαιτερότητές του πολιτιστικού προϊόντος και των πολιτιστικών υπηρεσιών  και να είναι σε θέση να διαμορφώσουν μια σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξης με ταυτόχρονη προσήλωση στους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, να ακολουθούν σύγχρονα μοντέλα διοίκησης , βέλτιστης αξιοποίησης και ανάπτυξης όλων των πόρων του οργανισμού και να έρθουν σε επαφή με όλες τις σύγχρονες τάσεις στο πολιτιστικό management. Τα μαθήματα επικεντρώνονται ακόμη στην έννοια της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, την γνωριμίας με το νομικό πλαίσιο καθώς επίσης και στην οργάνωση και διαχείριση επι μέρους πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας  την μελέτη και  διεύρυνση του κοινού. Το πρόγραμμα, βασισμένο στη φιλοσοφία της διά βίου μάθησης, συντελεί  στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών και ηγετικών του δεξιοτήτων και τη βελτίωση των γνώσεων του εκπαιδευόμενου

Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Σεμινάρια

To Κέντρο δια Βίου Μάθησης  TASEIS  πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 200473 διοργανώνει εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης (μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης), διάρκειας από 100 έως 600 ωρών, τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε για επιπλέον μοριοδότηση όπου αυτό προβλέπεται από τις σχετικές προκηρύξεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

Σας ενημερώνουμε ότι στις επιλογές του Προγράμματος Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται Πρόγραμμα Κατάρτισης και Εξειδίκευσης για στελέχη πωλήσεων με τίτλο:  "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ". Μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας, τα Προγράμματα μας είναι απολύτως χρήσιμα για την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών πωλήσεων αλλά και των ανθρώπων που μπαίνουν τώρα στην αγοράς εργασίας και θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και το επαγγελματικό τους προφίλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Η Συμβουλευτική στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών και των γονέων

 

EURO UNVERC CYPRUSTASEIS PAIDAGOGIKI new logo
Πρόγραμμα εξειδίκευσης με τίτλο:
“Η Συμβουλευτική στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών και των γονέων”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 
 EURO UNVERC CYPRUSTASEIS PAIDAGOGIKI new logo

Πρόγραμμα εξειδίκευσης με τίτλο:
"Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση"

Εγγραφή στο RSS - Προγράμματα Εξειδίκευσης

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής