ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Συμμετοχή στο Σεμινάριο "Mentoring στην Εκπαίδευση"

Πίσω στις πληροφορίες του προγράμματος
Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Taseis Management για τους ακόλουθους σκοπούς: Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του Σεμιναρίου Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την απάντηση σε αιτήματα, ερωτήματα και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας προγράμματα Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου Επιπλέον με την ένταξη τους στο πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τα ακόλουθα: Τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος Τη βιντεοσκόπηση της παρουσίασής τους Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι
Κατόπιν την εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. ο φορέας μας TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ δίνει πλέον ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται. Τα στοιχεία που μας υποβάλλετε προκειμένου να αιτηθείτε στο πρόγραμμα "Mentoring στην Εκπαίδευση" αν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας θα κοινοποιηθούν μόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών για σκοπούς διαχείρισης των εγγραφών και σκοπούς οργάνωσης, επικοινωνίας και υλοποίησης του προγράμματος. Αναλυτικά, μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων .

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής